آموزش روش خوشه بندی در spss به شما کمک می کند در تحلیل آماری پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی از آن استفاده کنید.

روش های مختلف خوشه بندی در SPSS:

SPSS هفت الگوریتم خوشه بندی فراهم می کند، که در زیر به آن ها اشاره می شود و رایج ترین آن ها استفاده از روش وارد است.

1- روش Between-groups-linkage ترکیب خوشه ها از کمینه کردن متوسط فاصله بین تمام زوج های مشاهداتی که در خوشه های مختلف قرار دارند، ایجاد می شود.

در این روش از کلیه فواصل موجود بین نقاط خوشه ها استفاده می شود نه فقط نزدیکترین یا دورترین فاصله ها.

2- روش Within-groups linkage در این روش سعی می شود مشاهدات طوری در خوشه ها قرار گیرند که معدل فاصله نقاط داخل خوشه ها از یکدیگر به کمترین مقدار برسد.

3- روش Furthest neighbor ( دورترین همسایه) در این روش فاصله بین دو خوشه برحسب فاصله ی بین دورترین نقاط آن محاسبه می شود.

4- روش Nearest neighbor (Single linkage) (نزدیکترین همسایه) در این روش فاصله ی بین دو خوشه، برحسب فاصله بین نزدیکترین نقاط آن محاسبه می شود.

5- روش Centroid clustering فاصله ی بین دو خوشه، فاصله ی بین میانگین های آن هاست. فاصله ای که خوشه ها با یکدیگر ترکیب می شوند. از مرحله ای به مرحله دیگر کاهش می یابد.

6- روش Median clustering (خوشه بندی میانه) در این روش به دو خوشه ای که ترکیب می شوند، وزن های یکسانی صرف نظر از تعداد نقاط آن ها داده می شود. این عمل سبب می شود گروه های کوچک نسبت به دیگر گروه ها اثر مشابهی در ساختن خوشه های بزرگتر داشته باشند.

7- روش Ward این روش از روش های دیگر مجزاست، چون از روش تحلیل واریانس برای ارزیابی فواصل بین خوشه ها استفاده می کند. در کل این روش خیلی کارآمد است. عضویت خوشه با محاسبه حاصل جمع کلی مشتقات مربع از میانگین خوشه برآورده می شود.

ملاک ترکیب این است که باید کوچکترین افزایش ممکن را در مجموع مربعات خطاها به وجود آورد.


 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901

آیدی تماس مستقیم نسخه های تلگرام

 @irpajohesh


 دانلود رایگان کتاب بانک موضوع پایان نامه