آماده سازی داده برای تحلیل واریانس دو طرفه در انجام پایان نامه ارشد روانشناسی با spss در این مقاله کوتاه آموزش داده می شود و دیگر بخش های واریانس دو طرفه در مقالات دیگر این سایت آمده است.

آماده ساز ی داده برای تحلیل :

هر تحلیل واریانس دوطرفه باید شامل مقادیر سه متغیر باشد:

یکی معادل با متغیر وابسته و دو مقدار دیگر برای هر فاکتور. به منظور کد گذاری هر مورد باید یک عدد صحیح را برای نشان دادن هر یک از سطوحش انتخاب کرد.

بنابراین در صورتی که سه سطح از یک فاکتور وجود داشته باشد می توان اعداد صحیح 1 و 2 و 3 را استفاده کرد ( به عبارت دیگر هر سه عدد انتخاب شده ی اختیاری مختلف را می توان استفاده کرد).

در صورتی که دو سطح فاکتور دیگر وجود داشته باشند می توان اعداد صحیح 1 و 2 را استفاده کرد.

داده های زیر اجزایی هستند که در مثال ما به عنوان تاثیرات نوع رویه (cue) و بار شناختی (load) روی متغیر وابسته یعنی تعداد کلمات فراخوان شده (nrecall) نشان داده می شوند.

تحلیل واریانس دو طرفه ورود داده ها در spss

• ترتیبی که در آن اسم های متغیر ذکر می شوند اختیاری است.

این ستون ها همراه با مقادیرشان را می توان به هر ترتیبی وارد کرد.

مورد 4 برای 3 کلمه فرا خوانده شده و برای شرایط یک رویه (cue=1) و حضور بار(load=1) طراحی شده است.

این ها Variable Lables وValue Lables هستند که در صفحه ی Variable نرم افزار مشخص شده اند.

تحلیل واریانس دو طرفه

تحلیل واریانس دو طرفه

 


 

 

برای دریافت متن کامل این مقاله آموزشی بسته آموزش تحلیل آماری با spss را تهیه کنید:

شما با این بسته می توانید تحلیل آماری با spss و amos را کامل و آسان بیاموزید

و قطعا قادر می شوید کارهای آماری را حودتان انجام دهید

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش  spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

لطفا و خواهشا برای سوال های آماری و رفع اشکال تماس نگیرید

هر آنچه لازم باشد در این بسته آموزشی آمده است.


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901