مشخصات:
موضوع تحقیق روانشناسی: لغت شخصیت که در زبان انگلوساکسون (پرسونالیتی) خوانده می شود، ریشه در کلمه لاتین (پرسونا ) دارد. این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می شد که بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می زدند.
منابع فارسی و لاتین: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش مفاهیم روانشناسی، تحقیق پایان ترم، درس روش تحقیق دانشجویان کارشناسی و ارشد، استفاده در پروپوزال نویسی، استفاده در پایان نامه نویسی، مطالعه ازاد، و...

کیفیت : عالی

تعداد صفحه: 34 صفحه
نوع فایل: word کد Tah07
برای دانلود این تحقیق روانشناسی به ادامه مطلب بروید...

در این موضوع سعی شده است که به ابعاد مختلف و ریشه های تفکیکی شخصیت انسان توجه گردد. چند مورد از این ابعاد عبارتند از:

- جبر و اختیار : کارل راجرز معتقد است که انسان، فقط خصوصیات یک ماشین را ندارد بلکه موجودی است که تا حدودی آزادی و اختیار دارد و می تواند خود را بسازد و به زندگی خود معنا ببخشد.

- منطقی و غیرمنطقی بودن : جرج کلی انسان را به عنوان عالم یا دانشمندی می داند که فرایند عقلی و شناختی او، در تعیین رفتار و شخصیت او اهمیت ویژه ای دارد، این درست برعکس نظریۀ فروید است. فروید اعتقاد داشت که اکثر رفتارهای ما، بر اثر انگیزه های ناخودآگاه غریزی انجام می شود و ما هیچگونه کنترلی بر آنها نداریم.

- کلی گرایی و جزیی گرایی : طرفداران نظریه کلی گرایی مکتب گشتالت معتقدند که طبیعت بشر به نحوی ساخته شده است که فقط با مطالعۀ تمامیت وجودی او می توان به شناخت او پی برد اما پیروان جزیی گرایی بر این عقیده اند که برای شناخت انسان باید هر قسمت از اجزاء وجود و رفتار او، مستقل از دیگر اجزاء مورد مطالعه قرار گیرد.

- فطرت گرایی و محیط گرایی : همیشه این سوال مطرح می شود که چه مقدار از شخصیت ارثی و به فطرت انسان بر می گردد و چه مقدار آن با محیط و فرهنگ او ارتباط دارد؟ فروید در نظریۀ خود شخصیت انسان را متشکل از خصوصیات فطری می داند در صورتی که واتسون مهمترین مسئله در فرضیۀ تکاملی شخصیت را محیط و فرهنگ می داند.

- ثبات و تغییرپذیری : فروید معتقد است که ساختمان شخصیت انسان در همان اوان کودکی به طور اساسی و زیربنایی شکل می گیرد و پس از آن تغییرات جزیی و با ثبات است. در مقابل این عقیده، با نظریه های افرادی چون اریکسون، اریک فروم و کارن هورنای روبرو می شویم، آنها معتقدند که شخصیت پدیده ایست متغییر و به طور دائم در حال تغییر می باشد.

عوامل تعیین کنندۀ شخصیت - وراثت: مقصود از وراثت عواملی است که به هنگام تشکیل جنین وجود دارند. شکل فیزیکی انسان، جذابیت صورت، جنس، خلق و خوی، ترکیب ماهیچه ها، میزان انرژی و سلامت جسمی از جمله خصوصیاتی است که معمولاً بخش یا تمامی آنها تحت تأثیر وجود پدر و مادر بوده و بر اساس آن شکل می گیرند و شخصیت فرد عبارت است از ساختار مولکولی ژنها که در کروموزم قرار دارند (رابینز ، 1385).

- محیط محیط یک مفهوم عمومی است که به همه اوضاع، نیروها و احوالی که از راه محرک-هایی که در فرد اثر می کنند. پدیدارهایی فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و اجتماعی است که از خارج در موجود زنده اثر می گذارند. به طور کلی عوامل و نیروهای خارج از فرد، که می توانند در رفتار او مؤثر واقع شوند. گرچه شرایط محیط طبیعی به مقدار قابل ملاحظه ای در ساختن خلق و خوی آدمی مؤثر است ولی عامل بسیار مؤثری که استعداد اجتماعی فرد را به فعلیت می آورد و شخصیت را پایه گذاری می کند و او را به صفات خوب یا بد اجتماعی متصّف می کند، محیط تربیتی او می باشد.

معمولاً افراد بسیاری از صفات اجتماعی خود را از کسانی می گیرند که در محیط های مختلف خانواده، مدرسه، آموزشگاه و کوچه و محله به طور متناوب با آنان در تماس هستند و در بسیاری موارد شاهد رفتارهایی از آنان هستیم که از محیط اجتماع کسب کرده اند. همچنین از جمله عواملی که در تشکیل شخصیت مؤثرند عبارتند از فرهنگی که شخص در آن بزرگ می شود، نخستین شرایط یا وضعیتی که برای او بوجود می آید، هنجارهای بین افراد خانواده، دوستان و گروه های اجتماعی، سایر عوامل ذی نفوذی که وی آنها را تجربه می کند و محیطی که افراد در آن قرار می گیرند. همه اینها در تشکیل شخصیت انسان ها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند (رابینز، 1385).

حال که با پیش فرض های شخصیت و عوامل موثر در آن آشنا شدیم به مکاتب شخصیت و بعضی از مهمترین نظریه های شخصیت می پردازیم. 

مکاتب شخصیت مهمترین مکاتب شخصیت به هفت دسته کلی تقسیم می گردد، که عبارتند از مکاتب سنخ شناسی، روانکاوی ، تحلیل عاملی، انسان گرایی، شناختی، یادگیری اجتماعی و انگیزشی. با توجه به اینکه در این تحقیق از نظریه سرشت و منش استفاده شده است، لذا در اینجا تنها به نظریه های عاملی شخصیت اشاره می شود. 

نظریه های عاملی شخصیت 

نظريه كتل از آنجا که کتل شخصیت را پیش بینی رفتار شخص در اوضاع و احوال معین تعریف کرده است بنابراین به نظر او یک نظریه شخصیت باید هدفش پیش بینی رفتار آدمی در شرایط معین باشد. به عقیده کتل تعریف دقیق شخصیت مستلزم آن است که محقق قبلاً مفاهیمی را که در مطالعه رفتار قصد به کارگیری آنها را دارد به روشنی مشخص سازد به همین منظور، کتل مفاهیمی را که سازنده شخصیت هستند را به قرار زیر معرفی کرده است، که مهمترین این مفاهیم صفت است. بنا به تعریف کتل، ویژگی یا صفت، ساخت ذهنی یا استنتاجی است که از ملاحظه رفتار حاصل شده و نظم و پایداری آن رفتار تعریف نموده است. كتل به تحليل و طبقه بندي مفصلي درباره ي صفات شخصيت دست زده است.

صفات، عواملي شخصيتي هستند كه با روش تحليل عاملي از توده ي انبوهي از اندازه گيري هاي انجام گرفته بر روي آزمودني ها استخراج شده است. صفات گرايش هاي واكنشي نسبتاً پايدار يك شخص هستند و واحدهاي بنيادي شخصيت فرد را تشكيل مي د هند. وی این صفات را بر اساس وجوه خاص به چند شکل طبقه بندی می کند. طبقه بندی اول: در این طبقه بندی صفات را به صفات منشی (که نشان دهنده سرعت و قوت انگیختگی هستند)، صفات تحریکی (که شخص را به سوی هدفی به حرکت وا می-دارند) و صفات توانشی (که نمودار زیرکی، مهارت و زبردستی هستند) تقسیم می کند. طبقه بندی دوم: در این طبقه بندی کتل صفات را به دو دسته صفات عام و صفات خاص تقسیم بندی می کند. صفات عام، صفاتی هستند که میان همه افراد آدمی مشترک هستند. صفات خاص، صفاتی هستند که اختصاص به یک فرد معین دارند و وجه تمیز او از افراد دیگر هستند.

طبقه بندی سوم: در این طبقه بندی کتل صفات را به صفات روساختی و صفات پایه تقسیم می کند. صفات روساختی دسته ای از رویدادهای رفتاری هستند که آشکار و ظاهر هستند و دوام و توصیف پذیری آنها بسیار کم است. در صورتی که صفات پایه بادوام اند و شناخت آنها برای مطالعه شخصیت ضرورت اساسی دارد. این صفات نیز دو دسته اند: صفات سرشتی (یعنی صفاتی که ذاتی است و شخص آنها را با خود به دنیا می آورد) و صفات محیطی ( که با آموختن و تربیت به دست می آیند وحاصل محیط هستند). وی همچنین در نظریه خود به انگیزه های ارثی، انگیزه های محیطی، خود و خودآگاهی اشاره کرده است. پرسشنامه ي شانزده عاملي شخصيت وي بر اين اساس تدوين شده است (شولتز ، 1990).