مشخصات:
موضوع تحقیق روانشناسی: فروم (1968) معتقد است که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می رزد، آفرینشگر است و فورت تعقّل و فرد را در خودش کاملاًپرورانده است.
منابع فارسی و لاتین: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش مفاهیم روانشناسی، تحقیق پایان ترم، درس روش تحقیق دانشجویان کارشناسی و ارشد، استفاده در پروپوزال نویسی، استفاده در پایان نامه نویسی، مطالعه ازاد، و...

کیفیت : عالی

تعداد صفحه: 14 صفحه
نوع فایل: word کد Tah06
برای دانلود این تحقیق روانشناسی به ادامه مطلب بروید...

نظریه فروم

فروم (1968) معتقد است که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می رزد، آفرینشگر است و فورت تعقّل و فرد را در خودش کاملاًپرورانده است. خودش و جهان را به شکل عمیقی ادراک می کند. احساس درست پایداری دارد، با جهان پیوند دارد و در آن ریشه و اصالت ندارد و حاکم برسر نوشت خویش است. فروم انسان سالم را دارای جهت ‌گیری بارور می داند، یعنی آن نوع جهت گیری که در آن خود قادر است تمام استعدادهای بالقوه خویش را به کار گیرد (کورسینی1973، 196).

نظریه روان تحلیل گری:

فروید که یکی از قدیمی ترین نظریه ها رادر مورد پرخاشگری ارائه کرده است، اساساًچنین رفتارهایی را غریزی می داند. فروید در نوشته های خود ریشه های رفتار انسانی را چه مستقیم از غریزه زندگی می داند که انرژی آن از لیبیدو تامین می گردد و در جهت افزایش و یا تولید مجدد زندگی است. به نظر فروید غریزه دیگری به نام غریزه مرگ وجود دارد که هدف آن پایان زندگی ونابودی است. تمام رفتارهای انسان از تلفیق این دو غریزه وتنش دائمی بین آنها نشأت می گیرد.

اگر غریزه مرگ مهار نشود. منجر به خود ویرانی می‌گردد، بنابراین در طی مکانیزمهای دیگر مانند جابجایی،انرژی غریزه مرگ به خارج هدف‌گیری می‌شود. به نظر فروید پرخاشگری نه تنها فطری است بلکه غیر قابل اجتناب نیز هست و اگر پرخاشگری به سوی دیگران برون ریزی نشود موجب خود ویرانگری ومرگ خویشتن می گردد (بارون 1985، 199).