مشخصات:
موضوع تحقیق روانشناسی: اوّلین علائمی که بر روی کاغذ رسم می کند، بیشتر بر اثر ضربه زدن مداد بر روی کاغذ به وجود می آید. گاهی این ضربات آن چنان مهم است که باعث پاره شدن کاغذ می شود.
منابع فارسی و لاتین: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش مفاهیم روانشناسی، تحقیق پایان ترم، درس روش تحقیق دانشجویان کارشناسی و ارشد، استفاده در پروپوزال نویسی، استفاده در پایان نامه نویسی، مطالعه ازاد، و...

کیفیت : عالی

تعداد صفحه: 41 صفحه
نوع فایل: word کد Tah05
برای دانلود این تحقیق روانشناسی به ادامه مطلب بروید...

کیلیک و شاروین (1997) در کتاب هنر روان درمانگری و روان پریشی ها با یک دید روان‌تحلیل‌گری می‌نویسد: اولین سال های کودکی تعیین کننده رشد روان شناختی بعدی است وزندگی یک تعارض بین بازگشت و پیشروی، مقاومت و تغییر می باشد که این فرآیندها در مراحل بعدی زندگی آشکار می گردد. در مورد افراد سایکوتیک پیوند بین دنیای واقعی ودنیای درونی فرد از هم گسسته است، نقاشی می تواند نقش یک میانجی را بازی کند و تصویر، منعکس کننده جنبه های خود آگاه وناخودآگاه گذشته، حال وآینده فرد است.

در این کتاب کیلیک وشاروین به دختر 27 ساله ای به نام لنا اشاره می کنند که داروهای ضد روان پریشی در یافت می کرد و با کاهش دارو، پارانوئید و پرخاشگری در او ظاهر می شد وی یک بار نیز به طور جدی اقدام به خود کشی کرده بود و روز به روز حال وی روبه وخیم شدن می رفت. پس از حضور وی در جلسات هنر درمانی در ابتدا هیچ تمایلی به گفتگو با درمانگر از خود نشان نمی داد ولی پس از اینکه در مورد لوازم نقاشی به وی توضیحاتی داده شد، شروع به نقاشی کرد.

وی در طی دوره درمان بیش از سیصد نقاشی کشید که کاملاً روند بهبودی او را با پیوند تصورات و لغات نوشته شده با اجتماع به خوبی نشان می دهد که در این کتاب درمانگر به شرح پنج نقاشی می پردازد و در هرنقاشی حالات بیمار و مراحلی را که طی کرده، فرافکنی ترس ها و اضطراب های درونی وتمایز یافتن واقعیت و دنیای درونی به خوبی می توان مشاهده کرد.

کیم و همکاران (1992)به یک مطالعه توصیفی در مورد درمان های مورد پذیرش بیماران پرداختند. آزمونی های آنان پنجاه وشش بیمار از بخش روانپزشکی، یک بیمارستان بودند. داده ها در طی هفت ماه جمع آوری شده و بیانگر این نکته بودند که 2/ 92 درصد از آزمودنی ها به نقاشی درمانی پاسخ مثبت داده اند. بررسی پیشینه روان درمانی بیانگر اینست که بیشتر روان درمانگر در کار با کودک بازی و وسایل هنری را پیشنهاد کرده اند، زیرا که به عنوان وسیله ای برای تعامل است و یک شکل ارتباط مناسب برای گروه های سنی کودکان فراهم می کند. هدف عمده در هنر درمانی خواه در گروه یا فردی فراهم آوردن تسهیلات، تحرک خلاقیت،کمک به کودکان برای پیشرفت و سازگاری بهتر با دنیای اطراف وتغییر در الگوهای رفتاری آنان می باشد.

اسکیف وهیوت دلایل عمده ارجاع کودکان به هنر الگوهای رفتاری آنان می باشد. اسکیف و هیوت دلایل عمده ارجاع کودکان به هنر درمانی گروهی را زیر بیان می کنند.

الف)هنردرمانی گروهی با افزایش قوه ابتکار وبه صورت تفریحی قادر است بازداری فعال کودکان را برای مهار رفتارهای خطر جویانه به آسانی افزایش دهد.

ب) وسیله ای هدفمند وتخیلی برای بیشتر کودکان است که با استفاده از وسایل هنری می-تواند از آن به عنوان الگویی برای یکپارچه سازی استفاده کنند.

ج) فرصت بودن بخشی ازیک گروه،با فرهنگ خودشان را برای کودک فراهم می کند،که وابسته به شرکت همه اعضای گروه است وتجربه رشد هیجانی کودکان را به برای آنها یی که تجربیات خوبی در خانواده ویا کلاس درس نداشتند، پدید می آورد.

د)کودکانی که نسبت به بودن با بزرگسالان رغبتی نشان نمی دهند می توانند پس خوراند بیشتری از همسالان گرفته وگروه را محیط اجتماعی راحتی برای درمان بیابند.

ه) کودکانی که ترسیده اند احساسات خصمانه آنها غیر قابل قبول باشد،گروه را جایگاه محکمتری نسبت به وضعیتهای درمان دو نفری خواهند یافت.

اسکیف (1998) در کتاب خود در باره دختر هفت ساله ای به نام مری می نویسند که پنج خواهر وبرادر داشت این دختر دو بار شاهد بریدن مچ دست مادرش برای خودکشی بود و تقریباً قادر به هیچ گونه عملکردی در مدرسه نبود و هیچ ارتباطی نیز با آموزگارش برقرار نمی کرد. دختر هفت ساله دیگری به سارا در این گروه بود به خاطر رفتارهای پرخاشگرانه اش تحت روان درمانی قرار گرفته بود.