مشخصات:
موضوع تحقیق روانشناسی: تحقیق روانشناسی با موضوع گروه درمانی اعتیاد (جلسات+ مراحل و مباحث)
منابع: دارد
کاربرد این مطلب: تحقیق کلاسی، منابع پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی و...

کیفیت : عالی

تعداد صفحه: 37 صفحه
نوع فایل: word کد Tah03
برای دانلود این تحقیق روانشناسی به ادامه مطلب بروید...

جلسات آموزش بهبودی :

RTSشامل جلسات روانی آموزشی 90 دقیقه ای است. هر جلسه برای افزایش دانش مراجع در مورد اعتیاد و بهبودی تدوین شده است.

هدف : این جلسات طراحی شده تا به مراجعان مفاهیم کلیدی اعتیاد و فرایند بهبودی ارایه شود، به آنها کمک کمک شود تا دریابند چگونه ممکن است بازگشت کنند و برای پیشگیری از بازگشت چه راهکارهایی را بسط و گسترش دهند.

موضوعات جلسات هفتگی:

جلسه اول:

علایم اعتیاد به مواد

جلسه دوم: فرایند بهبودی – بخش اول

جلسه سوم: : فرایند بهبودی – بخش دوم

جلسه چهارم: راهبری وسوسه ها، افراد، مکانها و چیزها

جلسه پنجم: روابط در بهبودی

جلسه ششم: ایجاد یک سیستم حمایتی

جلسه هفتم: راهبری احساسات

جلسه هشتم: مقابله با احساس گناه و شرم

جلسه نهم: علایم هشداردهنده بازگشت

جلسه دهم: مقابله با موقعیت های پرخطر

جلسه یازدهم: حفظ بهبودی

جلسه دوازدهم: زندگی سالم

 

شکل جلسات آموزشی

1- بررسی کردن در شروع هر جلسه گروه مراجعان خود را معرفی می کنند و می پذیرند که معتاد هستند و آخرین روزی که مصرف مواد داشته اند را شرح می دهند و به طور خلاصه درباره وسوسه ها و عوامل وسوسه زا مطالبی بیان می کنند.

2- مرور موضوع و اهداف جلسه مشاور به طور مختصر موضوع و اهداف هرجلسه را بیان می کند و اعضا اگر نظری داشته باشند بیان می کنند. در هر جلسه کاربرگ هایی در اختیار افراد قرار می گیرد و از آنها می خواهد که چک لیست ها را کامل کنند. محتوای هر کاربرگ مربوط به موضوع هایی است که درآن جلسه می خواهیم بررسی شود و معمولاً ده دقیقه طول میکشد.

3- مرور طرح هفته آینده مشاور از هر عضو می خواهد که به طور مختصر بیان کند چه رفتارهایی را باید در برنامه خود داشته باشد که تا جلسه آینده گروه پاک بمانند.5 تا 15 دقیقه طول می کشد.

4- خواندن دعا یا نیایش

جلسه اول: علایم و نشانه های اعتیاد

اهداف جلسه:

1- تعریف اعتیاد به صورت یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

2- شناخت علایم اعتیاد که مراجعان تجربه کرده اند.

3- شناخت عواملی که در رشد و تداوم اعتیاد نقش دارد.

روشها و نکات بحث گروهی

1- از بحث برای بررسی پاسخ های مراجعان به برگه راهنما( علایم فردی اعتیاد) و محتوای آموزشی برای این جلسه استفاده کنید.نکات مهم را روی تابلو بنویسید.

2- تعریف اعتیاد : شرایطی که فرد یک میل اجباری فزاینده برای مصرف مواد دارد، علی رغم اینکه از عوارض جسمی و روانی و اثرات مخرب آن بر روابط بین فردی و سیستم ارزشی خود اطلاع دارد.

3- بیان هفت علامت اصلی که انجمن روان پزشکی امریکا برای اعتیاد بیان کرده است. برای تشخیص اعتیاد در هرفرد، فقط داشتن سه ملاک کافی است.

این هفت ملاک عبارتند از : 

وابستگی افراطی یا نامناسب به مواد 

اشتغال فکری در مورد گرفتن و مصرف مواد

تحمل افزایش یافته یا کاهش یافته برای مصرف مواد 

مشکل داشتن در متوقف کردن یا کاهش مصرف مواد وقتی که فرد شروع به استفاده از مواد می کند یا مصرف را برای یک دوره زمانی کنار می گذارد و دوباره شروع به استفاده می کند. 

تجربه علایم خماری وقتی که فرد مصرف مواد یا داروها را کاهش می دهد یا ترک می کند. 

ادامه دادن به مصرف مواد حتی هنگامی که باعث مشکل در زندگی می شود. 

از دست دادن فعالیت های مهم یا از دست دادن دوستان به دلیل مصرف مواد و داروه

4- عوامل مؤثر در رشد و تداوم اعتیاد :

عوامل روانی- اجتماعی ( مثل فشار دیگران، اجتناب از مشکلات و تهییج) و عوامل جسمی( مثل تأثیر مواد بر مغز، غلایم خماری، ایجاد تحمل، زمینه ارثی) در پایان از مراجعان بخواهید که دلایل خود برای درمان را توصیف کنند و سطح انگیزش خود برای ترک مواد را توضیح دهند. خلاصه ای از برگه راهنما جلسه اول (علایم فردی اعتیاد) انواع موادی که من برای نشئه شدن مصرف کرده ام. مدت زمانی که این مواد را مصرف کرده ام.

الکل ...................

مواد مخدر( هروئین، کدئین، تریاک) ...................

آرامبخش ها ....................

کوکاپین، کراک ................

ماری جوانا .................

گرد فرشته ................

ال اس دی و سایر توهم زاها ................

الگوی مصرف مواد ( )

مواد را باهم ترکیب میکردم تا اثر زیاد شود.( )

وقتی شروع به مصرف میکنم انقد ادامه میدهم تا نشئه شوم. ( )

بارها سنگ کوب کردم ( ) مواد را تزریق می کردم ( )

من اعتیادم را جایگزین می کردم( تریاک را با الکل، الکل را با قرص) ( )

بیشتر اوقات به صرف امید به مصرف مواد در روز بعد زندگی می کردم. ( )

مصرف مواد من از سال ها پیش شروع شده است. ( )

در هنگام کار یا در هنگام نهار مصرف می کردم ( )

من مواد مصرف میکردم تا در طول روز سرپا باشم.

1- دلایل اینکه وارد درمان شدید و آنچه را که از درمان می خواهید را توضیح دهید.

2- در اثر ترک مواد شما چه چیز هایی از دست می دهید؟

3- میزان انگیزش خود برای ترک را مشخص کنید.(از انگیزش کم تا خیلی زیاد)

جلسه دوم : فرایند بهبودی ( بخش اول)

اهداف جلسه: 1- شناسایی اثرات اعتیاد به مواد بر اعضای گروه و خانواده آنها و افراد مهم دیگر

2- تعریف بهبودی به عنوان فرایند دراز مدت پرهیز+ تغییر

3- شناخت مؤلفه های مختلف بهبودی: جسمی، عاطفی، خانوادگی، اجتماعی و معنوی

4- مشخص نمودن انکار به عنوان یک مسأله روانی اساسی در مقابل بهبودی و مشخص نمودن روش های مقابله با آن روش ها و نکات مهم در بحث گروه

1- از بحث برای بررسی پاسخ های مراجعان به برگه راهنما (ارزیابی اثرات اعتیاد، فهم انکار) و محتوای آموزشی برای این جلسه استفاده کنید. نکات مهم را روی تابلو بنویسید 2- با اعضای گروه اثرات مختلف اعتیاد به مواد و الکل را در جنبه های زیر به بحث بگذارید:

• سلامت جسمی

• رفتار، بهداشت روانی و سوابق شغلی و تحصیلی

• خانواده و روابط اجتماعی

3- از مراجعان بخواهید تا بهبودی از اعتیاد و مشکلات مرتبط با آن را تعریف کنند. این موضوع که بهبودی فرایند دراز مدت پرهیز + تغییر است را به بحث بگذارید.

4- بهبودی مستلزم ایجاد تغییر در سبک زندگی فردی و اجتماعی است.

• بهبودی جسمی شامل رژیم غذایی مناسب، ورزش، خواب کافی....

• بهبودی عاطفی شامل یادگیری مقابله با احساسات، مشکلات، استرس و افکار منفی

• بهبودی اجتماعی مستلزم بررسی اثرات اعتیاد بر خانواده و درگیر کردن خانواده در فرایند بهبود یافتن

5- انکار را تعریف کنید و از مراجعان بخواهید که نمونه هایی از انکارهای مورد استفاده خود را بیان کنند.

……