مشخصات:
 پیوستگی درمان خانوادگی با روانشناسی مثبت در بسیاری از موقعیت ها ممکن است مفید فایده باشد بدین خاطر که مجموعه متوازنی از فنون را در بر دارد.
منابع فارسی و لاتین: داخل متنی دارد
کاربرد این مطلب: تحقیق کلاسی، منابع پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی و...

کیفیت : عالی

تعداد صفحه: 15 صفحه
نوع فایل: word کد Thg02
برای دانلود این تحقیق روانشناسی به ادامه مطلب بروید...

آن سوی پیوستگی درمان خانوادگی و روانشناسی مثبت پیوستگی درمان خانوادگی با روانشناسی مثبت در بسیاری از موقعیت ها ممکن است مفید فایده باشد بدین خاطر که مجموعه متوازنی از فنون را در بر دارد. اعضای خانواده از درک نشانه ها و نیروها در خانواده بهره خواهند برد، و همه افراد با ادامه دادن به کشف توانایی هایشان به حل مشکل کمک خواهند کرد. به جای سرزنش کردن یک عضو بخصوص خانواده بدلیل مشکلات، رویکرد یکپارچه بر فهم موکد مشکلات با توانایی های خانواده تاکید می کند تا در نتیجه رفاه هر یک و همه اعضای خانواده را افزایش دهد، جایی که هارمونی (توازن و تطبیق) هدف مهمی برای خانواده است.

هارمونی در اینجا بدین معنی است که اولا اعضای خانواده وفاق متقابلی نسبت به مسائل مرتبط با خانواده دارند. گذشته از این، هارمونی بر شادی اعضای خانواده دلالت می کند، و با شعف خاصی بدنبال یافتن خود بعنوان اعضای خانواده مخصوص خودشان هستند، و مشعوف از اینکه پشتیبانی های آماده و موجود از طرف سایر اعضای خانواده را دارا می باشند، و راهی را گرامی می دارند که اعضای خانواده شان در آن مسیر هستند.

بعبارت دیگر، پیوستگی درمان خانوادگی با روانشناسی مثبت می کوشد تا اعضای خانواده را قادر سازد تا اینکه فراتر از حل مشکل به یکدیگر کمک کنند تا در نتیجه به بالاترین سطح بالقوه خود برسند. چند فرهنگی ساختن پیوستگی درمان خانواده بر پویایی و تعامل میان اعضای خانواده تمرکز دارد، و روابط میان آنها اهداف مداخله ها هستند، و سپس باهم و با درمان شناسان روانشناسی مثبت می توانند جنبه های مثبت گفتگوها، روابط و تعاملات را افزایش دهند. به هر روی، به منظور فراهم کردن موثر مشورت خانواده با مراجعین چند فرهنگی، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا نقش فرهنگ در پویایی خانواده در میان انواع گوناگونی از شکل های خانواده را درک کند. (مک گولدریک، گیوردانو، و گارسیا پرتو، 2005)

نکته مهم آن است که مشاورین حساس از لحاظ فرهنگی باید دانش اوکسیستم وسیع تر عامل های فرهنگی و جهان بینی خانواده را در اختیار داشته باشند. فرهنگ مجموعه ای از قواعد، ارزش ها و باورهای آشکار را ایجاد می کند که نگرش ها و رفتارهای گروهی از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. فرهنگ های مراجعین چندفرهنگی رفتارها و عقاید اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد بدین سان که فرهنگ های خانواده شان انتظارات اعضای خانواده شان را تبیین می کند. فرهنگ یک خانواده بر روی رفتارهای اعضا، تجربه های مرتبط با نژاد، نقش جنسیت، انتخاب حرفه، کارهای مرتبط با تربیت کودک، نظم، و نقش آموزش تاثیر می گذارد. علاوه بر این، فرهنگ در اغلب اوقات شکل و کاربرد خانواده ها نظیر نوع خانواده، اندازه خانواده، سلسله مراتب، پویایی تعاملی، و الگوهای ارتباطات را تعیین می کند.

فالیکوو (1995) فرهنگ را مجموعه ای از جهان بینی های مشترک، نگرش ها، و رفتارهای ناشی از عضوبودن همزمان تعریف نمود و اینکه فرهنگ در طول تاریخ خانواده زنده است. نسل های مختلف یک خانواده ممکن است ارزش ها و عقاید فرهنگی متفاوت و حالت های فرهیختگی را به پیش برند. نقش های اعضای خانواده (برای مثال والدین، فرزندان و خواهر و برادرها) بواسطه فرهنگ های خانوادگی ای تعیین شده اند که همچنین الگوهای ظهور مراحل مختلف در چرخه زندگی خانواده را تعیین می کند. از این رو، مشاورین حساس از لحاظ فرهنگی بایستی از اثرات فرهنگ بر یک خانواده و اینکه چگونه فرهنگ مشکلات، سرچشمه و راه حل را تعریف می کند، آگاهی داشته باشند. مشاورین حساس از لحاظ فرهنگی باید مزیت ها و پیچیدگی فرهنگ هی خانواده و کاربرد خانواده را درک کنند، همانگونه که آنها نسبت به تفاوت ها در همان گروه های خانوادگی حساس هستند. (کنگرس و گنزالس، 2005)

مشاورین حساس از لحاظ فرهنگی همچنین از اینکه چگونه جهان بینی هایشان فرضیات شان درباره خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد آگاهی دارند. مشاورین ماهر فرهنگی نیز آگاه هستند که همه نظیر خودشان محصول شایسته سازی فرهنگی شان هستند. ضرب المثل قدیمی "مشاور، خودت را بشناس" برای مشاورین خانواده اهمیت دارد. با آگاهی و دانش اینکه همه جهان بینی های خودشان را دارند، مشاورین نباید اجازه دهند تا ارزش های خودشان با کارشان و مراجعین چندفرهنگی شان مداخله کند. با چندفرهنگی ساختن پیوستگی درمان خانواده و روانشناسی مثبت، مشاوروین می توانند در بافت فرهنگی توانایی های خانواده آنچه که حقیقت دارد را در تعاملات میان فردی اعضای خانواده کنکاش کنند.

هدف مشاوره خانواده چندفرهنگی این است تا الگوهای رابطه ای را تغییر دهد تا ارائه مشکلات در بافت فرهنگی این خانواده را اداره کند و به خانواده این کمک و راهنمایی را بدهد تا مشکل محوری به تمرکز بر توانایی در بافت فرهنگی مناسب حرکت کند. برای مثال، مشاورین حساس از لحاظ فرهنگی می توانند این مسئله را کنکاش کنند که چگونه افراد می توانند مرابت خود نسبت به سایر اعضای خانواده را ابراز کنند. (مک گلدریک و سایرین، 2005)