مهم ترین موارد موسیقی درمانی در روانشناسی

مهم ترین موارد و زمینه های موسیقی درمانی در روانشناسی به یک یا چند زمینه محدود نمی شود و در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

موسیقی و توانبخشی:

تجربه نشان داده است بیمارانی که دچار صدمات و جراحات مغزی و یا هر گونه آسیبهای ناشی از بیماری عصبی هستند، با موسیقی درمانی تا حد زیادی بهبود پیدا می کنند.

این موضوع را ناشی از اثرات موسیقی مبنی بر همزمان شدن حرکت بدن با ریتم موسیقی است.

تمرین مداوم باعث می شود توانایی و مهارتهای حرکتی و بازدهی افزایش پیدا کند.

فرآیندهای فکری و مهارتهای زبانی اغلب با استفاده از موسیقی مناسب بهبود می یابند.

 

موسیقی و سالخوردگان:

افراد پیر ممکن است دچار اضطراب، نگرانی و افسردگی شوند.

این مشکل را بخصوصی می توان در افرادی که مدتی طولانی در خانه می مانند و یا بستری می شوند، مشاهده کرد.

بیماری های مزمن و دردناک نیز در این گروه سنی رایج است.

موسیقی، خروجی مناسبی برای ابراز احساساتی نظیر لذت، آرامش و تسکین درد و همچنین فرصتی برای ابراز وجود در اجتماع است.

موسیقی در زندگی این افراد نقش حیاتی ایفا می کند.

موسیقی تأثیری مشخص و چشمگیر روی بیماران آلزایمر دارد.

حتی در بعضی موارد موسیقی سبب شده است آنها یک لحظه بتوانند به محرکها پاسخ دهند و تمرکز پیدا کنند.

موسیقی همچنین در کاهش پریشانی رایج در این بیماران مؤثر است.

مطالعات صورت گرفته نشان می دهد افراد سالخورده که ابزار و آلات موسیقی می نوازند به لحاظ فیزیکی و هیجانی شرایط بهتری نسبت به دیگر هم سن و سالهای خود دارند.

موسیقی درمانی برای سالخوردگان میتلا به مشکلات فیزیکی، روانی، فکری و یا اجتماعی روشی کارآمد و صحیح است.

تحقیقات و نتایج حاصل از آن و همچنین آزمایش های بالینی اذعان دارند موسیقی درمانی حتی در مورد بیمارانی که سایر روش های درمانی در درمانشان عاجز مانده اند، جواب می دهد.

موسیقی نوعی تحریک حسی است که به دلیل ویژگیهایی از قبیل آشنا بودن، قابل پیش بینی بودن و احساسات امنیت باعث واکنش به محرک می شود.

مزایای موسیقی برای سالمندان عبارتند :

بازیابی حافظه و در نتیجه زنده شدن یاد خاطرات و رضایتمندی از زندگی

تغییرات مثبت در اخلاق و حالات هیجانی

کنترل زندگی از طریق تجارب موفقیت آمیز 

آگاهی یافتن از خود و محیط در اثر افزایش توجه به موسیقی،

کاهش اضطراب و نگرانی و استرس برای افراد مسن و پرستاران آنها.

غلبه غیر دارویی بر درد و ناراحتی،

برانگیختگی و در نتیجه ایجاد علاقه، حتی در صورت عدم تأثیر سایر روشهای درمانی

تقویت جنبش های پیوسته و ریتمدار و یا روانی و شفاهی و گفتاری، و نیز نوعی ابزار کمکی برای توانبخشی

صمیمیت عاطفی از طریق به اشتراک گذاشتن تجارب خلاق خود از موسیقی با همسر و سایر اعضای خانواده

فرصتی برای فعل و انفعال اجتماعی با دیگران

فرصتی برای فعل و انفعال اجتماعی با دیگران

 

موسیقی و بیماری ذهنی

موسیقی می تواند برای بیماری هیجانی و یا ذهنی ابزاری مؤثر باشد.

اوتیسم نوعی بیماری است که تحقیقات ویژه ای روی آن به عمل آمده است.

موسیقی درمانی رویه دارو، شیزوفرنی، بیماری پارانویایی و مشکلات شخصیتی، اضطراب و اثرات ناشی از آنها را می توان با بهره گیری از موسیقی درمانی بهبود بخشید.

موسیقی باعث می شود اینگونه افراد بهتر در اجتماع حضور یابند و با مردم فعلی و انفعالی داشته باشند.

گرایش به حقیقت نیز با این شیوه بهبود پیدا می کند.

از این طریق بیماران بهتر می توانند در غلبه بر استرس مهارتهای خود را تقویت و احساسات خود را ابراز کنند.

 

موسیقی و بیمارستان

درد، دلهره .3 نگرانی و افسردگی، اصلی ترین عوامل بروز اضطراب در اشخاصی است که در بیمارستان l خارج آن، به شدت بیمار و در حال مرگ هستند.

موسیقی درد را تسکین میبخشد.

این مهم از طریق آزاد سازی اندورفین و ایجاد حالت آرامش صورت میگیرد.

به این ترتیب بیمار فرصت پیدا می کند خاطرات خود را به یادآورد و در مورد ترس از مرگ صحبت کند.

موسیقی تنفس سریع بیماران مضطرب را منظم می سازد و ذهن آنها را آرام می کند.

 

موسیقی و زایمان

تحقیقات نشان داده است اگر مادران از موسیقی استفاده کنند، کمتر به دارو مسکن نیاز پیدا می کنند.

استفاده از موسیقی با تصویر سازی ذهنی مثبت در ارتباط است و در این زمینه نقش بسیار مفیدی ایفا می کند.

در طول مراحل اولیه زایمان، موسیقی باعث گسترش و تقویت حالت آرامش می شود.

حرکتهای مادر در زایمان بهتر و صحیح تر مفید است و گردن و بدن نوزاد هنگام بیرون آمدن در وضعیت مناسبی قرار میگیرد.

موسیقی صحیح باعث کاهش درد وضع حمل و سهولت زایمان می شود.

بهره گیری از نوعی موسیقی که بتوان همراه با آن حرکاتی مناسب صورت داد، مادر را تشویق می کند تا هنگام وضع حمل در حد امکان فعال باشد.

تحریک شنیداری ریتمدار بدن را به ترشح اندورفین وادار می سازد.

این شیوه یکی از روش های طبیعی تسکین درد است.

بسیاری از زنان را برای هر قسمت از زایمان روشهای متفاوتی به کار می برند و استفاده فراوانی از آن می نمایند.

در واقع موسیقی برای زن مثل همینگونه است که در طول لحظات سخت زایمان به او کمک می کند.

ابزار و آلات موسیقی اغلب در این موارد کاربرد دارند.

کد این مطلب : 0125