اهداف موسیقی درمانی در روانشناسی

از جمله اهداف موسیقی درمانی اثرات هیجانی آن است.

هیجان و یا احساسات عاشقانه ممکن است از حالات و سبکهای موسیقی متنوعی استفاده کنند.

لالایی هم نوعی آواز است که هزاران سال است برای آرام کردن و خواباندن بچه ها استفده می شود.

موسیقی همچنین برای ابراز هیجان به صورت غیر شفاهی مورد استفاده قرار می گیرد و این روش بعضی اوقات ابزار درمانی بسیار ارزشمندی به حساب می آید. 

دیگر اهداف این است که :

می توان از موسیقی برای برقراری ارتباط با بیمار استفاده کرد.

متخصصی موسیقی درمانی اهداف درمانی را بر اساسی ویژگی های فردی بیمار تنظیم می کند.

این موضوع به علت روی آوردن به درمان بستگی دارد. متخصص، فعالیتها و تمرینهای معینی را به کار می برد تا به پیشبرد فرآیند درمانی بیمار کمک کند.

اهداف درمانی ممکن است شامل گسترش ارتباطات با دیگران نیز باشد.

دلیل روی آوردن به درمان ممکن است افزایش قدرت فکری، حرکتی، هیجانی و تواناییهای اجتماعی باشد.

بعضی از تکنیکهای به کار رفته عبارت است از آواز خواندن، گوش دادن به موسیقی همراه با نواختن ابزارآلات موسیقی، نت نویسی، حرکت خلاقانه، سایر تکنیکها مثل، هنر و روانشناسی را نیز می توان همراه با این شیوه به کار گرفت.

بیماران ممکن است استعداد موسیقی نهفته در خود را بعد از موسیقی درمانی بهبود بخشند.

البته خیلی به این موضوع توجه نکرده اند. هدف اصلی، افزایش توانایی و بهبود عملکرد بیمار است.

کد این مطلب : 0125