دانلود بیان مسئله پروپوزال درباره فعالیت هوازی

 متغیرهای مرتبط: شرایط هیپوکسی
تعداد کلمه : 1345 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 120 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 21 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

آنچه مسلم است فعالیت های بدنی، دستگاههای مختلف بدن را تحت تاثیر قرار داده و سبب تطابق این دستگاهها با احتیاجات خاص ارگانیسم به هنگام فعالیت و کار بدنی می گردد. عضلات، قلب و گردش خون، دستگاه تنفس، کلیه ها و دستگاه ایمنی از جمله سیستم هایی هستند که بر اثر فعالیت بدنی تغییراتی در نحوه کار آنها بوجود می آید. در این میان شناخت این اثر و همچنین مکانیسم های کنترل کننده آنها برای طرح و تنظیم برنامه های تمرینی و نوع فعالیت ورزشی حائز اهمیت است (24).

فعالیت و رقابتهای ورزشی درکنار فوائد سودمند شان به علت ماهیت استرسی خود موجب برهم خوردن موقت هومئوستاز می شوند که در صورت عدم رعایت اصول علم تمرینی شاید آثار تخریبی نیز به همراه داشته باشد. در میان پاسخ دستگاه ایمنی به فعالیت های ورزشی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و اگرچه در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است، اما واضح است که راه پیموده نشده طولانی در علم ایمونولوژی ورزش وجود دارد. تمرین در محیط های مختلف می تواند تاثیرات همسان با میزان متفاوت و حتی ناهمسانی را بر دستگاههای مختلف بدن در شرایط مختلف تمرینی بگذارد.

دستگاه ایمنی و به طور ویژه سایتوکاین ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می توانند تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی قرار گیرند. هایپوکسی که در ارتفاعات بالاتر از سطح دریا وجود دارد یکی از این شرایط متفاوت محیطی با شرایط طبیعی است که می تواند بر پاسخ ایمنی تاثیر گذار باشد. تعداد بیشماری مطالعه (25،26،27،28) به صورت مستند تاثیر یک جلسه فعالیت را بر روی عملکرد سیستم ایمنی در شرایط نورموکسی مورد مطالعه قرار داده اند. عموما با توجه به شدت، مدت و شرایط تمرینی افراد، تمرینات ورزشی تغییرات متفاوتی در عملکرد سیستم ایمنی ایجاد می نمایند. این در حالیست که تعداد کمی از مطالعات این تغییرات را درشرایط هایپوکسی بررسی نموده اند. اخیرا نشان داده شده است که زمانیکه تمرین در دو حالت نورموکسی و هیپوکسی و در یک شرایط متابولیکی مشابه انجام می شود (به عنوان مثال در یک شرایط مشابه از لحاظ سطوح لاکتات خون)، تحریک ناشی از تمرین اجرا شده در ارتفاع، باعث افزایش بیشتر در فعالیت سمپاتیکی در مقایسه با تمرین انجام شده در سطح دریا می شود (29).

در نتیجه افزایش تحریک تمرینی و فعالیت سمپاتیکی سبب افزایش سطوح اینترلوکین 6 می شود (به تبع آن افزایش در اینترلوکین 10) که این خود با افزایش در کاتکولامین های گردشی همراه است (29). این یافته ها نشان می دهند زمانیکه تمرینات ورزشی و هایپوکسی با یکدیگر ترکیب می شوند فشار منفی بر روی سیستم ایمنی بدن به مراتب بیشتر می شود. از سویی مطالعات مختلف نشان می دهند که عضلات اسکلتی بعنوان یک منبع اینترلوکین گردشی در حین ورزش هستند که این موضوع احتمالا ارتباط افزایش این سایتوکاین ها را با ورزش در ارتفاع نشان می دهد (30).

با توجه به کمبود پژوهش در رابطه با پاسخ سیستم ایمنی بویژه اینترلوکین 6 و 10 در ارتفاعات بالاتر از سطح دریا یا شرایط هایپوکسی، و نیز این ابهام که در صورت وجود تفاوت در پاسخ این اینترلوکین ها به شرایط هایپوکسی، این پاسخ متفاوت در شرایط کمبود اکسیژن معادل چه ارتفاعی بروز می کند، ما در این پژوهش بدنبال رسیدن به پاسخ این سئوال هستیم که آیا فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی معادل 3 ارتفاع 2750، 3250 و 3750 متر، تاثیر متفاوتی بر پاسخ اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مقایسه با شرایط نورموکسی دارد؟

 


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: