دانلود بیان مسئله پروپوزال درباره ورزش و سیستم تنفسی

 متغیرهای مرتبط: شنا و بدمینتون
تعداد کلمه : 832 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 76 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 20 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

جان بیوبست در تحقیق خود نشان می دهد که در اثر فعالیت ورزشی سبک توسط بیماران ریوی ظرفیت حیاتی با فشار18% حداکثر تهویه ارادی10%وظرفیت حیاتی به مقدار23%بهبود یافته است.تحقیقات استنز در دپارتمان طب ریه سوئد نشان می دهد 10 هفته برنامه تمرینی در آب باعث بهبود آمادگی قلبی و عروقی کاهش ضربان قلب استراحتی و افزایش معنی داری در حجم بازدمی با فشار در یک ثانیه (FEV1)وجریان بازدمی با فشار(FEF) وکاهش اضطراب وتنگی نفس در بیماران شد (27)

امروزه ورزش شنا جزو اهداف درمانی مهمی برای بیماری تنفسی و همچنین کاهش چاقی افزایش آمادگی قلبی و عروقی وافزایش حجم ریه و توان عضلات است تمامی بخشهایی که در عملکرد ریه موثرند به موازات بلوغ فرد تغیراتی را تجربه می کنند و از نظر کمی و کیفی دچار دگرگونی می شوند ظرفیت حیاتی هم بعنوان شاخص ترین نماد سیستم تنفسی با افزایش سن رشد قد افزایش چشمگیری می یابد بعلاوه حجم اتساع پذیری ریه ها و قدرت عضلات تنفسی درمقدار ظرفیت حیاتی موثرند بنا براین با سنجش ظرفیت حیاتی اطلاعات مفید و با ارزشی را درخصوص وضیعت سیستم تنفسی به دست می آوریم (40)که آگاهی از آن برای مربیان حائز اهمیت است هر قدر معلمان ورزش بطور عام و مربیان ورزش بطور خاص بتوانند این اطلاعات فیزیولوژی ارزشمند را به روش ساده تری ازگروه های ورزشی خود بدست آورند قضاوت درمورد برنامه های ورزشی و تاثیر پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از آن را آسانتر می سازد با نگاه اجمالی به پژوهش های مرتبط با دستگاه تنفسی می توان چنین گفت که بیشتر تحقیقات انجام شده درباره دستگاه تنفس در حیطه پزشکی روی افراد مبتلا به بیماری انسدادی بوده و حوزه فیزیولوژی ورزش خصوصا در رده سنی نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار پژوهشهای کمی در این خصوص انجام شده است.

درمطالعه حاضر در صدد مقایسه ای بر سیستم تنفسی دختران ورزشکار شنا گر و بدمینتون کار نوجوان از طریق دستگاه اسپیرومتری برآمده ایم که در این دو گروه سنی شنا گران (20 نفر) بدمینتون کاران ( 20نفر) که به صورت متوالی ومنظم به مدت چند سال فعالیت ورزشی داشته اند به لحاظ این سیستم چه تفاوتی وجود دارد وهمچنین گروه کنترل که هیچ نوع فعالیت ورزشی متوالی ومنظمی نداشتندبا دو گروه فوق الذکر چه تفاوتی ممکن است داشته باشند.ودر این مطالعه می بایست هر سه گروه هیچ نوع بیماری تنفسی نداشته باشند که این اطلاعات از طریق پرسشنامه بدست می آید .

اندازه گیری قد و وزن نیز یکی از اجزاء مهم در بررسی این عملکرد است که هر سه گروه هم جزوء معیارهای اندازه گیری محاسبه خواهد شد. نهایت می خواهیم در یابیم آیا دختران در حال رشد وبلوغ حجم ها ریوی وسیستم تنفسی شان در دو گروه ورزشکارشناگر وبدمینتون کار با گروه کنترل تفاوتی دارد یا خیر؟

 


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: