دانلود بیان مسئله پروپوزال درباره تحلیل محتوی

 متغیرهای مرتبط: مهارت فراشناخت
تعداد کلمه : 1027 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 36 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 16 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

کتاب درسی یکی از مهم ترین ابزار آموزش و در بر دارنده محتوای برنامه درسی است؛ از این رو بررسی محتوای کتاب های درسی، به دلایل مختلف همچون مطابقت با اهداف درسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب های درسی امری ضروری است. این بررسی می تواند به روش های مختلفی صورت گیرد که تحلیل محتوا متداول ترین این روش هاست (جعفری هرندی و همکاران،1387). برنامه ریزی درسی نیز همواره تحت تاثیر رویکردها و دیدگاه های مختلفی قرار داشته است. هر یک از این رویکردها، اساس فعالیت های مربوط به برنامه درسی را تشکیل داده و به نوعی در مراحل، عناصر و ارکان برنامه های درسی تأثیر داشته اند، این رویکردهای عملی توسعه و قوای ذهنی یا عقلانی انسان را مورد توجه قرار می دهند.

بر پایه این رویکردها مهم ترین کارکرد مدارس و مراکز تربیتی آن است که به فراگیران کمک کند تا چگونگی یاد گرفتن را بیاموزند و همچنین فرصت های یادگیری را برای تقویت و توسعه انواع مهارت ها و توانایی های ذهنی به ویژه، مهارت فراشناخت در آنان بوجود آورند. فراشناخت یکی ازرویکردهای ویژه است که به عنوان آموزش و پرورش اندیشیدن شناخته شده است. به عبارتی، فراشناخت نمایه عقل تربیت شده یا تفکر تربیت یافته است که باید در طراحی برنامه های درسی به طور جدی مورد عنایت قرار گیرد. مهارت فراشناخت از نظر متخصصان مختلف، دارای مؤلفه های متفاوتی می باشد که در فصل دوم به تفصیل بیان شده است.

این پژوهش در نظر دارد محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال چهارم و پنجم ابتدایی را بر اساس مؤلفه های فراشناخت ( صفری (2009) 1- دانش فراشناختی ؛ 2- روش ها ؛ 3- راهبردهای مطالعه ) مورد تحلیل قرار دهد و میزان بهره گیری از هر یک از این مؤلفه ها در تألیف کتاب فوق الذکر را بررسی کند.

 


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: