دانلود بیان مسئله پروپوزال درباره تنظیم هیجان

 متغیرهای مرتبط: شایستگی اجتماعی
تعداد کلمه : 1469 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 36 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 13 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

هیجان ها از عناصر اصلی تعاملات اجتماعی هستند، به این دلیل که آن ها منبع اطلاعاتی مهم هم برای فرد برقرار کننده ارتباط و هم فرد دریافت کننده ارتباط هستند. محتوای هیجانی رابطه ، اغلب معنای ارتباط را مشخص می کند( کامپوس ،کامپوس و بارت ،1989؛ به نقل از هالبرستد،دنهام و دانسمور ،2011). اهمیت هیجان ها در روابط اجتماعی از آنجا معلوم می شود که برخی گفته اند تصور حتی یک رابطه بدون اطلاعات عاطفی، دریافت اطلاعات عاطفی و تجربه حالت عاطفی مشکل است ( هالبرستد ،دنهام و دانسمور ، 2011 ).اداره هیجان ها به شکل سازش یافته با محیط، برای کارکرد اجتماعی و بهزیستی روان شناختی ضروری است (آلدائو،نولن-هوکسما،اسویزر ،2010؛ دنهام،1998؛ ایزنبرگ ،فیبس ،گوتریه و ریزر ،2000؛ گراس ،1998؛ به نقل از مک لاگین ،هزنبوهلر،منین و نولن-هوکسما ،2011).

تامپسون (1994 ) تنظیم هیجان را "فرایندهای درونی و بیرونی که مسئول آگاهی،ارزیابی و اصلاح وقوع ،طول مدت و شدت واکنش های هیجانی ست و در جهت رسیدن به خواسته های فرد می باشند " تعریف کرده است. در تحقیقات نظریه شناخت اجتماعی که به صورت دو حوزه ی؛ " نظریه ذهن " و "فهم هیجان " است، که اولی به معنای درک رشد یابنده کودک از حالتهای ذهنی دیگران ، از جمله باورها، افکار و خواسته های آن هاست ( دان ، براون،اسلومسکی ،تسلا و یانگ بلید ،1991؛ به نقل از لوکاس و آدکینز ،2006)و دومی به صورت توانایی کودک برای رمزگشایی حالتهای هیجانی شخص دیگر است ( هاریس و سارنی ،1989؛ به نقل از لوکاس و آدکینز،2006).

مشخص شده است که رشد هر دوی این مهارتها به پرورش شایستگی اجتماعی کمک می کند( بارنت و تامپسون،1984،صفحه 259؛به نقل ازلوکاس-آدکینز، 2006 ، رازا و بلیر ،2009 ). مشخص شده است که شایستگی اجتماعی کودکان ممکن است تا اندازه ای بستگی به توانایی تشخیص و استنباط دقیق حالات هیجانی فرد دیگر داشته باشد(بارنت و تامپسون ،1984،صفحه 259؛به نقل ازلوکاس-آدکینز ،2006). ریور و ویگلز (1997؛به نقل از بروفی-هب و همکاران،2007) متذکر می شوند که شایستگی اجتماعی بستگی به فراگیری مهارتهای اساسی مثل تنظیم هیجان ،مهارتهای شناخت اجتماعی و رفتارهای ارتباطی مثبت دارد.

کودکان و نوجوانان دارای مهارتهای بهتر تنظیم هیجان،شایستگی اجتماعی بیشتری دارند، رتبه بالاتری در بین همسالان دارند، روابط آنها از کیفیت بیشتری برخوردار است، و در مقایسه با همسالان با مهارتهای ضعیف تنظیم هیجان، در رده بالاتری از رفتار مطلوب اجتماعی قرار دارند (دنهام،1986 ؛ دنهام و همکاران،2003 ؛ دنهام ،مک کینلی،کوچود و هولت ،1990؛ به نقل ازمک لاگین،هزنبوهلر،منین و نولن-هوکسما،2011). معلوم شده است که مهارتهای تنظیم هیجان می توانند شایستگی اجتماعی کودکان را در مراحل بعدی رشد پیش بینی کند (دنهام و همکاران،2003 ؛ریدل و همکاران ،2003؛ اسپینارد و همکاران،2006 ؛ به نقل از مک لاگین،هزنبوهلر ،منین و نولن-هوکسما ،2011).

 


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: