دانلود بیان مسئله پروپوزال درباره صمیمیت اجتماعی

 متغیرهای مرتبط: خشم - بازسازی شناختی - تفکر قطعی نگر
تعداد کلمه : 1180 کلمه
تعداد منابع اصلی و مرتبط (فارسی و لاتین): 53 منبع
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد: 07 ms


قسمتی از متن این بیان مسئله:

"صمیمیت اجتماعی" تمایل فرد برای شرکت در یک رابطه حمایت کننده و مهرآمیز بدون از دست دادن خود در آن رابطه است (اریکسون، 1975). نوجوانان با خشم کم آمادگی بیشتری برای برقراری روابط اجتماعی صمیمانه دارند. در چنین شرایطی رویکرد شاختی- رفتاری، افکار و نگرش های نادرست را به چالش می طلبد و با آموزش روش های مقابله، گفتگوی درونی، و راهبردهای حل مسئله در جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی، افزایش صمیمیت و ارتباط مثبت با فرد می کوشد (کولکو و سونسون ، 2002). تحقیقی که نشان دهد مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی صمیمیت اجتماعی را افزایش می دهد در پیشینه یافت نشد و این پژوهیش در این زمینه بدیع است.


دانلود این فایل تنها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
قیمت با تخفیف ویژه: