برای انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی تربیتی انتخاب یک موضوع بکر و جدید ضروری است و پیشنهاد ما شروع پژوهش با موضوع قلدری دانش آموزان است.

زورگویی هم دارای نقاط قوت و هم انحرافاتی در مهارتهای اجتماعی و عزت نفس است.

مانند تمام تعاملات اجتماعی دیگر، زورگویی نیز رمز گزاری کدهای اجتماعی در رفتار دیگران و در محیط فرهنگی و اجتماعی، تفسیر کدهای دریافت شده، انتخاب هدف از دامنه ای که موقعیت و محیط فرهنگی اجتماعی اجازه می دهند، ارائه پاسخ مناسب به این هدف، توانایی های تمام افراد درگیر با انتخاب یک پاسخ، و عمل را شامل می شود.

برای مثال، آدم زورگو نیاز به این دارد که قربانی را برای ضربه زدن در دسترس و مطمئن ببیند؛ رفتارهای قربانی یا صرفأ حضور او را از جهاتی مستحق یک پاسخ منفی و زورگویانه تعبير کند؛ رفتار زورگویانه ای را طراحی و انتخاب کند که به قربانی صدمه می زند بدون اینکه خود را در معرض خطر سرزنش یا انتقام قرار دهد؛ بهترین زمان، مکان و روش اجرای این رفتار را انتخاب کند؛ و نقشه کتک، توهین، بی اعتنایی، و یا هر چیز دیگری که انتخاب شده است) را پیاده کند.

یک زورگوی ماهر قادر است این کار را بصورت کاملا مزتر انجام دهد.

برای مثال، وقیحانه مطلبی را به قربانی می فهماند در حالی که با ادای جملاتی مانند " فقط به شوخی بود." یا "به خاطر خودت میگم." هنوز هم جایی برای توجیه رفتار زورگویانه و احتمالا تکرار این رفتار باقی می گذارد (اسلوکین، ۱۹۸۱).

از حجم قابل ملاحظه ای از تحقیقات کریک و داج، ۱۹۹۶: کریک، ۱۹۹۶: پاترسون و دیگران، ۱۹۸۹: پاترسون و سانسون، ۱۹۹۹) به این نتیجه می رسیم که کودکانی که پرخشگری واکنشی دارند رفتارهای اجتماعی دیگران را علائم پرخاش می بینند و پیش از عکس العمل از نشانه های کمتری بهره می برند.

کودکانی که پیشتازانه پرخاشگری می کنند احتمالأ پیش داوری زیادی در مرحله تفسير از خود نشان نمی دهند، اما غالب اوقات در انتخاب راه حل های پرخاشگرانه همانند پرخاشگران واکنشی هستند.

آنگونه که از توانایی سردسته های زورگویان در جمع و کنترل گروهی از توجهها و مخاطبان بر می آید، این افراد نیازهاء آرزوها و اعتقادات دیگران را کاملا خوب درک می کنند.

بر عکس، قربانیان معمولا در درک حالات روحی روانی و انگیزهای افراد ضعيفند.

این امر اجتناب یا گریز از زورگویی دیگر افراد را مشکل می سازد. حرمت نفس پایین و مشکلات رفتاری با قربانی شدن در ارتباطند.

عزت نفس زورگویان بویژه دیدگاه های قدرت طلبانه و خود پسندانه درمورد خود انگاره ممکن است با موفقیت در زورگویی حفظ شود.

مدافعان تواتا با ایفای نقش نوع دوستانه و قابل تحسین در مقابل زورگویی عزت نفس بالایی کسب می کنند.