موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی (ایده 405) :

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر سازی ذهنی زوجی در زوج های دانشجو در شهر ...

پگی پاپ که یک خانواده درمانگر است از تصویرسازی ذهنی برای کار با زوج ها استفاده می کند. در این روش که توسط شرمن و فریدمن (۱۹۸۶)، توصيف شده است، به طور خلاصه، از زوج خواسته می شود تا چشم هایشان را ببندند و در مورد رابطه و تعاملاتشان، فکر کنند. سپس آنها خود و همسرشان را به عنوان چیزی جاندار یا غیر جاندار غیر از انسان تصور کنند. بعد از اینکه، هریک از آنها به صورت کلامی تصاویر را توصیف کرد، آن ها در بیرون از اتاق درمان آن را اجرا می کنند. بعد از این که هر عضو تخیل خود را اجرا کرد، مفاهیم با درمانگر مورد بحث گذاشته می شوند. اطلاعات به دست آمده از طریق تکنیک تصویر سازی ذهنی، از راه های دیگر به دست نمی آید. زیرا چنین فنونی غیرمستقیم اند و دفاع ها را کنار می زنند. نتایج می تواند در جهت درمان و فراهم سازی اطلاعاتی که به طور بالقوه در فرایند ارزیابی مفید هستند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال یکی از مراجعان ما به نام هانس، خودش را به عنوان لاک پشت و همسرش ماری را به عنوان سگی کوچک تصور کرده بود. در خیال او، ماری همیشه در جلو می دوید و به عقب برمی گشت تا به او بگوید که چه چیزی پیش رویش قرار دارد و از او می خواست تصمیم بگیرد که از کدام راه بروند. هانس همیشه سرعت خود را همان طور حفظ می کرد و تا زمانی که به همسرش نرسیده بود نمی خواست تصمیمی اتخاذ کند. این خیال پردازی، ادراک او را در مورد دو سبک تصمیم گیری متفاوت خود و همسرش آشکار می کرد.