موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی (ایده 397) :

بررسی اثر بخشی زوج درمانی بوئن بر کاهش تعارضات زناشویی و تمایزیافتگی زوجین ناسازگار

پرداختن به زوج درمانی بوئنی با توصیف ویژگی های مشاور آغاز می شود، زیرا بختگی و بالغ بودن مشاور، ابزار اصلی ارتقای سطح تمایزیافتگی زوج محسوب می شود. درمانگران بوئنی بر موضوعات شخصی با خانواده اصلی و تجارب رشدی مرتبط با سطح تمایزیافتگی شان تأکید دارند. نظارت کردن در برگیرنده خود کاوشی و رشد شخصی حاصل از بررسی تاریخچه خانواده اصلی است. مشاور بوئتی مربی و معلمی است که چهار هدف اصلی را مدنظر دارد: 1) تعريف و صراحت بخشیدن به رابطه زوجی ۲) «تامثلت سازی » یا دور نگه داشتن خویش از سیستم عاطفی خانواده ۳) آموزش چگونگی کارکرد سیستم عاطفی خانواده به زوج ها و ۴) نشان دادن متمایزسازی با استفاده از اختیار کردن موضع من » در طی فرایند درمان (بوئن، ۱۹۷۸). موضع من به زوج این اجازه را می دهد که دریابند درمانگر بر سر موضع خود ایستاده است، حتی اگر این بر خلاف میل فردی دیگر باشد. این الگویی است برای زوج ها تا برای روراست بودن و متمایزسازی ترغيب شوند. در درمان بوئنی، معمولا زوج ها با یکدیگر در جلسات حضور دارند. اگر در رابطه تعارض بالایی وجود داشته باشد و یا اگر فقط یکی از اعضای زوج خواهان تغییر رابطه باشد، ابتدا کار باید روی عضوی که کارآمدتر است و از تمایزیافتگی بیشتری برخوردار است، صورت گیرد. چنانچه یک عضو به سطح بالاتری از تمایزیافتگی دست یابد، متقابلا از دیگری نیز پختگی بیشتری انتظار می رود و چیزی که همیشه در درمان ثابت می ماند دستیابی به اطلاعات کاملی از تاریخچه خانوادگی حداقل سه نسل با استفاده از ژنوگرام است. درمانگر این را به عنوان طرحی پژوهشی به زوج ارائه می دهد. آنها با کسب شناختی در مورد خانواده اصلی خود در می یابند چه چیزی در جریان است. برای افزایش تمایزیافتگی، به زوج تکالیفی سپرده می شود و درمانگر ممکن است برای دستیابی به بینش بیشتر و تمرین موضع می پردازد...


دانلود نمونه پروژه روش تحقیق روانشناسی درباره تعارض زوجین