موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی خانواده (ایده 395) :

بررسی تاثیر خانواده درمانی بوئن بر تمایزیافتگی و کاهش تعارضات زناشویی ...

موری بوئن (۱۹۷۸) پیشگام و نظریه پرداز بزرگ در حوزه خانواده درمانی، نظریه سیستم های خانواده را گسترش داد. او در کارکردن با خانواده ها ترجیح می داد حتی اگر مسأله به فرزندان مرتبط می شد، زوج را به صورت فردی یا با یکدیگر ببیند. بوئن عقیده داشت زوج ها انگیزه کافی برای تغییر را دارند. او تعارض زوجی یا زناشویی را به عنوان نشانه ای از مشکل سیستم می دانست و اعتقاد داشت این سیستم است که باید هدف درمان قرار بگیرد. نشانه ها می توانند به شکل بیماری گسست عاطفی زوج یا برون ریزی کودک نمایان باشند نظریه بوئن مبتنی بر این پیش فرض است که در زندگی همه موجودات نوعی اضطراب مزمن وجود دارد. سطح این اضطراب از میزان تمایزیافتگی فرد از اعضای خانواده اصلی تأثیر می پذیرد. افرادی که متاثر از روابط خانواده اصلی شان (درهم آمیختگی عمل می کنند از سلامت روانی کامل برخوردار نیستند. راه پیشگیری و علاج اضطراب، تلاش برای تمایزیافتگی فرد است. فردی تمایزیافته است که قادر باشد فرایندهای احساسی و عقلی خود را از یکدیگر جدا کند. شخص می بایست الف) قاعدة عقلی را به هنگام اهمیت داشتن عواطف رها کند و ب) از شرطی شدن های اولیه خانواده اصلی مستقل باشد. اگر فرد بتواند به صورت مستقلانه، صمیمانه و مؤثر با نزدیکان خود رفتار کند، گفته می شود فرد تمایزیافته است. به عبارت دیگر، اگر فرد نتواند به شکل مستقل عمل کند، هرگز نمی تواند به صمیمیت دست پیدا کند. در این حالت صمیمیت با وابستگی و درهم آمیختگی قاطی می شود. مشکلات زوجی هنگامی اتفاق می افتند که اضطراب در فرد با زوج بالا می گیرد و آنها مجبورند برای دستیابی به ثبات فرد دیگری را درگیر رابطه سازند (مثلث سازی).