موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی (ایده 389) :

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و مقبولیت اجتماعی با نقش واسطه ای هوش اجتماعی در جوانان ...

افرادی که هوش اجتماعی بالایی دارند باید از تمام توانایی ذهن و جسم خود برای برقراری رابطه و درک دیگران استفاده کنند. آنها باید رفتارهایی را بیاموزند که دیگران را به برقراری رابطه و دوست شدن با آنها تشویق کند و باید بدانند چگونه با دیگران دوست شوند و این دوستی را حفظ نمایند. هوش اجتماعی که از اهمیت بالایی برخوردار است به توانایی گفت و گو کردن هم مربوط می شود و همانند یک قایق ران ماهر با امواجی از از تعارض ها، بحثها سوء تفاهم ها و پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند. تمام این مهارت ها بر این امر تاکید دارد که فردی با هوش اجتماعی بالا، یک سخن ور و شنونده عالی است و می تواند به راحتی با دنیای بزرگتر ارتباط برقرار کند افرادی که هوش اجتماعی بالایی دارند با افرادی که دارای پیشینه و سن و فرهنگ و طبقه اجتماعی متفاوت هستند راحت تعامل برقرار می کنند و مهم تر اینکه باعث می شوند آن افراد هم در کنار آن ها احساس آرامش کنند و راحت باشند. مدیران و هم چنین معاونین فروش، متصدیان پذیرش، معلم ها، پزشکان، مددکاران اجتماعی، کارکنان هتل و در حقیقت تمام کسانی که در طول روز با دیگران سروکار دارند برای اینکه بتوانند در انجام کارهای خود تاثیر گذار باشند به هوش اجتماعی نیاز دارند. هوش اجتماعی یکی از مهم ترین و مفید ترین هوش هایی است که ما می توانیم با آموزش دیدن، آن را در خود تقویت کنیم و خبر خوب این است که این هوش قابلیت ارتقا یافتن دارد.


دانلود نمونه پروپوزال درباره هوش اجتماعی