موضوع پایان نامه مشاوره توانبخشی درباره رانندگی یک ایده خوب برای پروپوزال نویسی می باشد.

موضوع پروپوزال پایان نامه مشاوره توانبخشی (ایده 372) :

مقایسه اعتماد به نفس و امنیت هیجانی در معلولان ام اسی دارای خودرو و بدون خودرو

داشتن خودرو در فرهنگ ما برای مردان و زنان اهمیت زیادی دارد. داشتن خودرو یک ابزار امن در دنیای ناامن محسوب می شود و شخص را از تعامل با محیط بیرون حفظ می کند؛ جایی که وابستگی باعث ترس می شود استقلال را نشان می دهد؛ خودروها زندگی را آسان تر کرده اند؛ آنها به مالکان خود امکان می دهند دهنده باشند نه گیرنده. ماشین و خودرو بستگی به قدرت و توان جسمی شخص دارند. وقتی معلولیت باعث ضعف شدید شود و آسیب پذیری را بالا ببرد در این صورت این ابزار زیبا و فرمانبردار باعث ناامنی صاحبش می شود و هم چنین باعث احساس ناامنی در اطرافیان می شود. امید برای یافتن یک همسر جدید چه آگاهانه چه ناآگاهانه روی داشتن یک خودروی هوشمند تاثیر گذار است. خودروهای مخصوص معلولان به افزایش اعتماد به نفس افراد معلول کمک می کند. وقتی بیمار ام اس دیگر نمی تواند مانند گذشته راه برود وابسته به خودروی خود می شود. اگر این بیماران ظرفیت رانندگی را از دست بدهند این مساله جدی تر می شود. معمولا خیلی زمان می برد تا بیمار تشخیص دهد رانندگی گاهی برایشان امن نیست و گاهی هست. خویشاوندان با رانندگی شخص مخالفت می کنند و بهتر است به بیمار علت این مخالفت را شرح دهند و این دلایل می تواند واقعی یا تعصب گونه باشد. مسئولیت گفتن این که شخص به خاطر بیماری نمی تواند رانندگی کند برعهده همسر بیمار است که ممکن است متهم نیز شود و دلایلش معقولانه تصور نشوند. پزشکان نمی توانند با همسر بیمار پشت سر بیمار صحبت کنند بنابراین همسر باید بتواند با بیمار صحبت کند که این شرایط برایش امن نیست البته قبل از این که پزشک چیزی بگوید باید ناامنی رانندگی را گوشزد کنند. این امر دشوار بوده و برای همه استرس ایجاد می کند.