برای انتخاب جدیدترین موضوع پروپوزال پایان نامه مشاوره توانبخشی درباره ام اس با ما در این متن همراهی کنید.

موضوع پروپوزال پایان نامه مشاوره توانبخشی (ایده 371) :

بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی بر کاهش استرس در بیماران ام اس

زندگی با کسی که نمی توانند به هر دلیلی روشن و عادی فکر کنند، ظرفیت تفکر خود آدم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مشاوره این فرصت را در اختیار افراد قرار می دهد تا حس خوب قبلی را دوباره تجربه کنند. افرادی که از کار خود استعفا می دهند تا به بیمار ام اس کمک کنند گاهی نمی توانند به درستی فکر کنند و در حضور همسرشان تصمیم های حساس را بگیرند. به نظر من این پیامد رایج فرایند همانندسازی است که با روابط صمیمی گره خورده است. این فرایندها به پرستار یا همسر شخص بیمار امکان می دهد حس قدرتمندی در مورد آنچه بیمار ام اس می خواهد انجام دهد یا بگوید در خود ایجاد نمایند. تفکر در مورد واقعیت این شرایط و صحبت با مشاور مفید است چون افراد گاهی اوقات بر اساس تجربیات گذشته تفکر می کنند نه بر اساس موقعیت کنونی، به ویژه اگر تغییرات استرس زایی رخ دهند.