موضوع جدید پروپوزال پایان نامه روانشناسی یادگیری درباره رابطه مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری با اختلال های یادگیری در دانش آموزان .

دو نوع ارزیابی ضروری است تا بتوان به طور موثری با کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری کار کرد. یکی این که اگر امکان داشته باشد منبع اختلال شناسایی شود و دیگری شناسایی انواع مشکلات اجتماعی یا تحصیلی است که دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده است. هر دو ارزیابی باید توسط یک تیم چند رشته ای مناسب هدایت شود و هدایت چنین ارزیابی نه تنها ضروری است که طبق مقررات باشد، بلکه هرگاه معلمی بخواهد برنامه ی درسی مناسبی را برای اختلال خاصی و یا انواع مشکلات تحصیلی که دانش آموز با آن روبرو است، طراحی و انتخاب کند، این ارزیابی بسیار مهم است آزمونگر باید در تشخیص کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری دقت زیادی داشته باشد، تا کودکانی را که به دلیل عوامل استثنا شده در تعریف سابق یا دلایل فرهنگی مرتبط با قومیت و یا دوزبانگی، ناموفق هستند، را رد کند.

بنابراین، شناسایی کودکان به سنجش مدرسه یا شکست های اجتماعی مرتبط با برخی از عوامل ناشناخته سطح عملکرد عصب شناختی وابسته است. پژوهشگرانی چون شین و سلدیک (۱۹۸۳) اندزه گیری مستقیم عملکرد تحصیلی در خواندن، هجی کردن و نوشتن را توصیه کردند. دیگران نیز توانایی ارتباط برقرار کردن با هم سالان، قضاوتی که معمولا از طریق مشاهده مورد ارزیابی قرار می گیرد را پیش نهاد می کنند (پیرل ، دوناهو و بری ، ۱۹۷۵). دانش آموزانی که مبتلا به اختلال های یادگیری طبقه بندی می شوند، ممکن است یک سنجش چند رشته ای در رد مسائلی به غیر از ناهم خوانی بین پیشرفت تحصیلی و نمره ی هوش بهر داشته باشند بسیاری از پژوهشگران توصیه می کنند که باید سنجش چند رشته ای داشته باشند). ۷۰ درصد از وقت روان شناسان مدرسه صرف سنجش چنین مسائلی می شود (نندل و مارستون ، ۱۹۸۶).

وقتی که ارزیابی انجام شد، این موضوع مطرح می گردد که چگونه می توان به چنین کودکانی مخصوصا خواندن را آموزش داد، چون سه - چهارم آنان مشکلاتی در زمینه ی خواندن دارند (کرک و الكينس ، ۱۹۷۵) مشخص شده است که بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری نشانگان رفتاری یا پزشکی مشخصی ندارند (راتروبول، ۱۹۷۵). بنابراین، ممکن است در طی زمانی که شناسایی محل و علت مشکل مورد نظر می باشد، شناسایی علت مشکل کم ترین کمکی را به حل مشکل بکند. مزیت عمده این است که با مقصر ندانستن کودک به خاطر خوب تلاش نکردن او را از شرایط سخت و بحرانی خارج می سازد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 361) :

رابطه مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری با اختلال های یادگیری در دانش آموزان