موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی درباره هویت من با عنوان بررسی رابطه استحکام من، هویت من و مشکلات بین فردی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص .

در اصطلاحات روانشناسی، «من» به عنوان «جزئی از اجزای تشکیل دهنده شخصیت» توصیف شده که با دنیای بیرونی و نیازهای عملی آن سروکار دارد. [و] ما را قادر می سازد تا امور را درک کنیم، استدلال کنیم، مسائل را حل کنیم، واقعیت را امتحان کنیم و غرایز را متعادل کنیم. همه اینها بنا به امر ضمیر آگاه است۔۔ گولدنسون ۱۹۸۴، ص ۲۴۷). «من» نقش مهم «حفظ تعادل بین غرایز درونی و واقعیت بیرونی را ایفا می کند» (ص ۲۴۹). پیش از این که راهی سفر شویم، اولین کارمان مرور کهن الگوهای (آرکی تایپ) «من» و کسب اطمینان از حضور همه منابع لازم است. از زاویه رشد انسان، به راحتی می توان درک کرد که ما پیش از این که بتوانیم مستقل شویم باید اعتماد، اقتدار، کوشش و ابتکار داشته باشیم (وظایف رشد کودکی اریک اریکسون). اگر این ها را پرورش ندهیم ممکن است برای مراقبت از خودمان یا دست کم برای احساس این که چه کسی هستیم، مجبور شویم به سایر افراد و نهادها تکیه کنیم. کسانی که سطح ابتدایی و اولیه اعتماد یا اقتدار را پرورش نداده اند و درنتیجه قدرت «من» بسیار پایینی دارند، به احتمال قوی بیشتر به روان درمانگر نیاز دارند تا مربی اما بیشتر مردم و مسلما مراجعانی که به جای درمانگر، مربی انتخاب می کنند، اعتماد و استقلال کافی برای بقا و کار درست در دنیای بزرگسالان را در خود پرورش داده اند. با این حال باز هم بد نیست کهن الگوهای (آرکی تایپ) «من» را مرور کنیم و از راه های نامحسوس تری که وابسته به تأیید یا راهنمایی دیگران می مانیم و اثرات زیان باری که این کار می تواند روی زندگی ما داشته باشد آگاه شویم.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی تربیتی (ایده 350) :

بررسی رابطه استحکام من، هویت من و مشکلات بین فردی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص