موضوع جدید پایان نامه روانشناسی درباره اختلال اجتماعی با عنوان پیش بینی اختلال بیش فعالی براساس رابطه اختلال های اجتماعی با استرس و اضطراب در کودکان ... .

اختلال های اجتماعی در کودکان و بالغين شایع هستند که زمینه آنها مشکلات روان پزشکی فرد است، مشکلات اجتماعی مریم نیز در زمینه اضطراب ناشی از تمایل به رقابت داشتن و دوست داشتنی بودن بوده است، مسائل و مشکلات تحصیلی و اضطراب ساختار یافته، رشد وی را تحت تأثیر قرار داده و او را از نظر احساسی و اجتماعی نابالغ ساخته است. عدم بلوغ کافی در رفتار و ارتباط او می توانست پیشنهاد کننده ابتلا به اختلال اوتیسم باشد؛ با این وجود، او در تعاملات رودرروی اجتماعی و روابط دوطرفه با همسالان (با ارتباط چشمی ضعیفی که در معاینه مشهودبود) مشکل داشت، اما خشکی با رفتار تکراری غالبي، که مربوط به اوتیسم است، و اختلال چشمگیر در برقراری ارتباط با دیگران را نداشت. رفتار او بعد از آشنایی بیشتر بهبود پیدا می کرد و او نسبت به ارتباط برقرار کردن با گروه همسالانش شور و اشتیاق داشت. همچنین بیان کلمات، صحبت کردن و توانایی های ارتباطی اش نیز متناسب با سنش پیش رفته بود و وجود اختلال در این زمینه ها بعید به نظر می رسید. اختلال رفتار ایذایی مقابله جویانه (ODD) نیز برای او مطرح می شد؛ به ویژه این که زمانی که نوبت به انجام تکالیف می رسید هم در خانه و هم در مدرسه نسبت به آن مقاومت می کرد.

با این حال این مقابله جویی و مقاومت در سایر شرایط دیده نمی شد و به طور کلی رفتارش مجموعه علائم لازم برای تشخیص رفتار مقابله ای را کامل نمی کرد، مجموعه رفتار های مریم در زمینه اضطراب وی و تلاش برای مدیریت آن بهتر قابل توجیه بود. نقص توجه علامتی است که در طیف وسیعی از تشخیص ها گنجانده می شود؛ به ویژه در اختلال نقص توجه – بیش فعالی که با مشکل در تمرکز، تکانشگری با بیش فعالی، که در شرایط مختلف قبل از ۱۲ سالگی اتفاق می افتد و به اختلال جدی عملکرد منجر می شود، تظاهر می یابد. مریم درجات مختلفی از نقص توجه را به ویژه در مدرسه بروز داده بود. همچنین به نظر نمی رسید که او تکانشگری با بر فعالیتی در رفتارش داشته باشد اختلال نقص توجه-بیش فعالی نیز می تواند به عنوان یکی از تشخیص های احتمالی برای مریم مطرح باشد، اما سایر تشخیص ها به نحو بهتری می توانند اختلال های او را در بر گیرند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 348) :

پیش بینی اختلال بیش فعالی براساس رابطه اختلال های اجتماعی با استرس و اضطراب در کودکان ...


دانلود پایان نامه ارشد مشاوره مدرسه درباره اختلال نارسایی توجه بیش فعالی