موضوع جالب پایان نامه روانشناسی درباره تیک توره با موضوع بررسي رابطه سندرم تیک توره و اضطراب با اختلال یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی .

اختلال تیک اختصاصی از طریق طول مدت و نوع حرکت تقسیم بندی می شود. در اختلال توره، هر دو مورد اختلال تیک صوتی و حرکتی باید وجود داشته باشند، در حالی که در تیک مزمن تنها وجود یک مورد اختلال تیک صوتی یا حرکتی کافی است. اتان مجموعه ای از علائم نیک را بروز می داد اما به مدت شش ماه و نه یک سال که برای تشخیص گذاری تیک توره با مداوم لازم است و بنابراین برای آنان به صورت آینده نگر تشخیص اختلال نیک مطرح است تیک در ۲۰-۱۵ درصد کودکان روی می دهد که از بین آنها ۱۰-۹ درصد موارد به اختلال نوره ختم می شود به طور متوسط تیک بین 6-4 سالگی بروز می کند و اوج آن در ۱۲-۱۰ سالگی است و به طور کلی از شدت آن در بالغين کاسته می شود. تیک اغلب در سنین بالغين مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که آغاز آن از دوران کودکی بوده که در آن زمان مورد توجه قرار نگرفته است.

تیک اصولا با اضطراب، هیجان زدگی و برانگیختگی تشدید می شود و به دنبال احساس آرامش و فعالیت های متمرکز بهبود می یابد؛ به همين دليل همراهی در ماهیگیری با پدر می توانست بهترین برنامه تابستانه برای آنان باشد اضطراب، توجیه برای عالم توجه آنان در کلاس درس است. در عین حال که اختلال نقص توجه بیش فعالی، با زیر مجموعه نقص توجه، برای او به طور قطعی قابل رد کردن است. بیشتر به نظر می رسد اضطراب و تیک سبب اختلال در تکالیف آنان شده اند؛ با توجه به این که او هیچ شرح حالی از نقص توجه با بیش فعالی نمی دهد. موفقیت در نیم فصل پاییز رد کننده هر گونه اختلال یادگیری در اوست؛ بنابراین هیچ گونه آزمونی لازم ندارد و به عنوان یک قانون، آزمون ها باید بر اساس مشکل زمینه ای طراحی شوند که در این مورد اضطراب است و در مورد اختلال وسواسی جبری که هم یا بیماری تیک و هم با اختلال اضطرایی مرتبط است، می توان گفت قوانین اتان برای عبور از درگاه ها، قبلا از این دسته تشخیص برای او مطرح کرد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی (ایده 346) :

بررسي رابطه سندرم تیک توره و اضطراب با اختلال یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی