موضوع جالب پایان نامه گفتاردرمانی کودکان درباره مقایسه اثر بخشی آموزش مدیریت استرس و آموزش گفتاردرمانی بر کاهش استرس در کودکان دارای اختلال گفتاری

اختلال ارتباطی که در ابتدای دوران کودکی به صورت اختلال ربانی دیده می شود (قبلا به دو دسته اختلالات بیانی و دریافتی زبان تقسیم می شد) شامل چند نوع است: ۱) اختلال آوا-کلام که بدون هیچ گونه شرایط طبی اکتسابی با مادر زادی خود را به صورت یک ناتوانی در تولید ساختار آوایی کلمات نشان می دهد و ۲) اختلال روان بودن کلام با آغاز در کودکی (لكنت زبان) و تشخیص جديد اختلال ارتباط اجتماعی (دستور زبانی که در آن بیمار به طور دائم در استفاده عمومی از ارتباطات کلامی و غیر کلامی ناتوان است (این اختلال بسیار شبیه به اختلال طیف اوتیسم است اما معیارهای آن را کامل نمی کند).اختلال یادگیری ویژه به عنوان یک تشخبص جديد در 5-DSM أورده شده است. این تشخبص به عنوان اختلال در یادگیری فعالیت های ویژه مانند توانایی خواندن، توانایی نوشتاری بیانی و یادگیری ریاضیات ذکر شده است تا به معلم و والدین کمک کند که بتوانند نیاز تحصیلی ضروری کودک را بهتر شناسایی کنند فصل اختلال های تکامل عصبی با اختلال های حرکتی که شامل اختلال هماهنگی رشدی، اختلال حرکت کلیشه ای و اختلال های تیک است، تکمیل شده است. تیک یک حرکت غیر منظم با دوره کوتاه و با شروع ناگهانی است. اختلال تیک، به تیک حرکتی مثل بالا انداختن شانه، چشمک زدن و تیک صوتی که شامل فن فن کردن، خرناس کردن و تولید خود به خودی یک لغت یا اصطلاح است، تقسیم می شود. اختلال نوره یک نیک ترکیبی است و بیمار هر دو نوع نیک را بروز می دهد مانند تیک های حرکتی متعدد و حداقل یک تیک صوتی که بیشتر از یک سال طول کشیده و به وسیله یک وضعیت طبی با اثر فیزیولوژیکی یک ماده مثل کوکائین ایجاد نشده باشد اختلال های تکامل عصبی ضرورتا علائم مشترکی با طیف اختلال های روان پزشکی دارد و بالینگران باید تشخیص های افتراقی محدوده سنی ۱۲ سال را بدانند. گاهی اختلال های تکامل عصبی با دیگر اختلال ها همراه است مانند اختلال یادگیری که می تواند علتش اضطراب باشد؛ و ADHD درمان نشده که می تواند بیمار را نسبت به سوء مصرف مواد آسیب پذیر کند. نمونه هایی که در زیر می آید، تلاش می کند تا تشخبص های مشخص و همبودی هایی که در اثر درمان اختلال های تکامل عصبی ایجاد شده و از جمله شایع ترین چالش های روان پزشکی است را نمایش دهد


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 343) :

مقایسه اثر بخشی آموزش مدیریت استرس و آموزش گفتاردرمانی بر کاهش استرس در کودکان دارای اختلال گفتاری