برای انتخاب جدیدترین موضوعات بروز برای پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی اجتماعی و انجام حرفه ای پروپوزال با ما در این سایت همراه باشید.

تبعیض و تعصب به صورتهای مختلف روی افراد تأثیر می گذارد. فردی که احساس میکند در خانه امنیت ندارد و یا طرد شده، به تبعیض بیرون از خانه عکس العمل عاطفی شدیدتری نشان می دهد تا فردی که احساس می کند خانه اش مکانی است که او می تواند بدون تعصب در آن زندگی کند. فردی که پذیرش اجتماعی را به دست آورده کمتر از کسی که در بین همسالانش مورد پذیرش قرار نگرفته یا خیلی کم مورد پذیرش قرار گرفته با عنوانهای توهین آمیز آسیب می بیند. افرادی که به روش فرزند سالاری تربیت شده اند به تعصب دو نوع عکس العمل دارند. یکی خصمانه و دیگری فرمانبردارانه است. به عنوان یک قانون کلی افرادی که به طبقه اجتماعی پایین تعلق دارند عکس العمل خصمانه نشان می دهند و افرادی که به طبقه اجتماعی متوسط یا بالا متعلقند عکس العملی فرمانبردارانه نشان می دهند. دخترها در مقایسه با پسرها خیلی بیشتر از رفتاری رنج می برند که به نظر آنها بی ادبانه یا تحقیرآمیز است. اما دخترها در مقایسه با پسرها به گونه ای آموزش دیده اند که کمتر خصمانه عمل کنند. آنهایی که از همسالانشان جدا شده اند به علت تعصبی که نسبت به آنها وجو دارد، صرف نظر از منشأاش، از نظر روانی بیشتر از آنهایی که جدا نشده اند آسیب می بیند. ویلیام و بایرز بر این نکته تأکید کرده اند که «اگر جامعه با یک سیاه پوست طوری رفتار کند که او تصور کند فردی کم ارزش و مطيع است احتمال دارد که او خودش را به عنوان شخصی حقیر ببیند». تاثیر هیچ نهاد اجتماعی به اندازه تاثیری که یک عمل جداسازی بر یک سیاه پوست می گذارد و او را تحقیر می کند، نیست. در واکنش نشان دادن نسبت به تعصب بر حسب تفاوتهای فردی بعضی افراد از گروه کناره گیری می کنند و بعضی دیگر به طور کلی نسبت به جامعه دشمنی نشان می دهند و به اعمال ضد اجتماعی می پردازند. افراداندکی هم تبعیض را به عنوان چالشی می پذیرند که به دیگران ارزش حقیقی شان را نشان می دهد.


موضوع پیشنهادی پایان نامه روانشناسی اجتماعی (ایده 339) :

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین و تعصبات اجتماعی با خودپنداره اجتماعی نوجوانان