موضوع پایان نامه روانشناسی اجتماعی درباره تاثیر محرومیت اجتماعی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی بازنشستگان شهرستان ... .

دامنه محرومیت اجتماعی به طرز چشمگیری متفاوت است. کودکی محبوب در گروه همسالان ممکن است محرومیت روابط اجتماعی را هنگامی تجربه کند که بیمار است یا در یک سفر کوتاه با خانواده قرار گرفته است. کودکی دیگر در همین سن ممکن است با وجود اینکه در محیطی است که فرصتهای زیادی برای روابط اجتماعی وجود دارد به علت محبوب نبودن، محرومیت اجتماعی گسترده ای را تجربه کند. محرومیت، بیشترین لطمه اش را به فردی می زند که برای شادمان بودن نیاز به روابط اجتماعی دارد و طالب آن است نه به فردی که خود پسند است یا به اختیار خود از جامعه کناره گیری می کند، برای مثال، هنگامی که یک فرد پا به سن گذاشته به اختیار خود تصمیم به کناره گیری از فعالیتهای کاری یا اجتماعی می کند شادمان تر است و بهتر با این وضع سازگاری پیدا می کند تا برای شخصی که این جدایی غیر اختیاری است. هر چه فراغت از مشاغل و زندگی اجتماعی ناخواسته تر باشد رنجی که فرد هنگام بازنشسته شدن می برد نیز بیشتر است. به طور خلاصه، با چشمپوشی از تفاوتها، محرومیت اجتماعی همیشه تاثیر نامطلوبی بر شخصیت دارد. تنهایی، احساس مظلومیت کردن، طرد شدن و با زور مستقل شدن، فرد را خود پسند می سازد و به خودپنداشت وی لطمه می زند. هر چه گروه اجتماعی به محبوبیت و شرکت در گروههای اجتماعی بیشتر بها دهد لطمه ای که فرد از نظر روانی می خورد نیز بیشتر است. اگر محرومیت گسترده باشد و مدت زیادی به طول انجامد به طرز غیر قابل اجتنایی به نگرشهای اجتماعی ناسالم و بیماریهای روانی تبدیل می شود


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 327) :

تاثیر محرومیت اجتماعی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی بازنشستگان شهرستان ...