پیشنهاد موضوع بروز پایان نامه روانشناسی بالینی درباره پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس عدم تحمل ناکامی و ذهن آگاهی در دانش آموزان ... .

عواملی که منجر به ناکامی فرد می شوند عبارتند از: موانعی که در جامعه وجود دارند، ناراحتیهای جسمی، ضعفهای درونی فرد و اهدافی که دست نیافتی و دور از ذهن هستند. در محیط مدرسه برنامه های آموزشی به گونه ای است که به نیازهای معمول دانش آموزان با بهره هوشی متوسط پاسخ داده می شود. این شرایط برای افرادی که تیزهوش یا کند ذهن اند مناسب نیست. کسی که از ورزش و فعالیتهای بیرون از منزل لذت بیشتری می برد از محیط اداره و نشستن پشت میز بیزار است و فکر می کند در محیط کار زندانی است و آن را به منزله شکستی برای خود می داند که باعث می شود دل به کار ندهد. بنابراین فرد تصمیم می گیرد کار جدیدی پیدا کند و از انجام آن لذت ببرد. وقتی کودک مجبور است به حرف والدین و معلمهایش گوش دهد و به جای آنچه تمایل به انجام آن دارد. نظر دیگران را بپذیرد، احساس ناکامی می کند و این احساس او را آزار می دهد. وقتی بزرگتر می شود و پا به دوره نوجوانی می گذارد، عصبانیت او در رفتارش بروز می یابد.

منشأ تمام اعتراضهای دوره نوجوانی ناکامی است. در اغلب موارد، ناکامی به علت توقعاتی است که فرد از خود دارد. ضعف شخصیتی، معلولیت جسمی، کم هوشی و نبود مهارتهای کافی برای انجام آنچه که فرد می خواهد، موانعی هستند که بر سر راه قرار دارند و مانع رسیدن او به هدفش می شوند. نوجوانانی که آرزویشان برای داشتن شغل و حرفه خوب متناسب با میزان هوش و ذکاوتشان نیست و اشتیاقشان برای بهره مندی از موقعیت خوب در جامعه به علت بی نصیب ماندن از جذابیت فیزیکی و مهارتهای اجتماعی بی اثر می ماند، اشتیاق شان را برای بهره مندی از حس استقلال به علت وابستگی مالی به باد می دهند، در نتیجه استرس در آنها پایدار می ماند. اثر بسیاری از ناکامی ها را باید در تناقض دلایل جستجو کرد. وقتی فرد بر سر دوراهی قرار می گیرد و باید یک راه را انتخاب کند، دچار ناکامی می شود. دختری که باید بین محبوب بودن در میان پسرها و آلت دست آنها نشدن یکی را انتخاب کند دچار تنیدگی می شود. درست مثل پسری که باید بین ارضاء خود از طریق رابطه جنسی و رعایت اصول اخلاقی یکی را انتخاب کند او هم دچار تنیدگی می شود.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 319) :

پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس عدم تحمل ناکامی و ذهن آگاهی در دانش آموزان ...


دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی با فرمت word درباره تحمل پریشانی