عشق و علاقه مادرانه بیش از حد مادر و یا مراقبتهای مفرط او به جایی می انجامد که از لحاظ روان شناسی می تواند به اندازه کمبود عشق و محبت خطرناک باشد.

در آستانه قرن بیستم فروید خاطرنشان کرد: «صحبت بیش از حد والدین به بلوغ زودرس در کودک می انجامد، زمینه بیماریهای عصبی را فراهم می آورد، او را لوس می کند و باعث می شود که در زندگی آتی خود از محبتهای کمتر رنج برده و ارضاء نشود». هشداری که جان بی واتسون در سال ۱۹۲۰ داد بازتاب این نظریه بود «محبتهای افراطی مادران در تکوین شخصیت کودک مضر است». بررسیهای بعدی نشان داد: «کودکان خردسالی که غرق در محبت والدین هستند الگوهای شخصیتی که در آنها شکل می گیرد آنها را برای تنها روبه رو شدن با مسائل زندگی دچار مشکل خواهد کرد. طی جنگ جهانی دوم، تأثیرات دراز مدت محبتهای بیش از حد مادرانه، توجه مجامع عمومی را به خود جلب کرد به نحوی که در آن زمان ارتش بیشتر پسرهای جوان را به دلایل روان شناختی و نه به دلایل جسمانی نپذیرفت و اخراج کرد.

استریکر (۲۰۰۰) توجه عموم را به آسیبهای وارده ناشی از ابراز محبتهای سرکوب شده جلب می کند «مادران بی اندازه مراقب و محتاط، پسرها و دخترهای خود را به نوجوانان وابسته و بی تجربه تبدیل خواهد کرد.» تحقیقات بعدی دلیل موجهی برای ادعاهای استریکر مبنی بر آسیب روان شناختی ناشی از محبت افراطی، بویژه در سالهای اولیه شکل گیری شخصیت به شمار می روند. اشخاصی که در محبتهای والدین بیش از حد برون گرا و بیش از حد دلسوز و مراقب خود غرق شده اند، به سبب اینکه هیچ انگیزه ای برای ابراز عشق و علاقه خود به دیگران ندارند به افراد درون گرا تبدیل می شوند و لوس، متکبر و خودخواه بار خواهند آمد و دیر یا زود علیه این طرز برخورد اعتراض می کنند و در مقابل این نوع ابراز علاقه و احساسات نه تنها به مادر بلکه به هر شخص دیگری که سعی دارد به او محبت کند واکنش نشان می دهند. این عوامل، سرپیچی و طغیانهای کلی علیه توانایی و نگرش منفی دیگران را در پی خواهد داشت. کودکی که بیش از حد از محبتهای مادر بهره برده و هیچ اعتراضی هم نداشته در آینده شخص فرمانبردار، ساده لوح و محافظه کاری خواهد شد که حس مبارزه طلبی، اعتماد به نفس و ویژگی های مدیریتی در او شکل نخواهد گرفت.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 319) :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی کودکان با تعامل رفتاری – عاطفی مادران با آن ها


دانلود پایان نامه روانشناسی کودکان با فرمت word