هر گونه خلاء عاطفی برای شخصیت فرد زیان بار است؛ اما نبود عشق و عاطفه از هر چیز مخرب تر است.

هارلو از عشق به عنوان یک حالت شگفت انگیز، عميق حساس و ارزشمند صحبت می کند. عشق نه تنها به چند و چون عاشق شدن؛ بلکه به جریان عشق و محبت کردن مربوط می شود، اگر عشق و محبت در شکل گیری و تکوین شخصیت بسیار مؤثر است باید از لحاظ کمی و کیفی و نحوه ی ابراز آن نیز متناسب و کافی باشد. در ابتدای زندگی، کودک سعی می کند طوری رفتار کند که مورد علاقه و پذیرش والدین خود قرار گیرد بعدهاء او الگوهای رفتاری را می آموزد که مورد قبول و پسند والدین باشد و به طرق مؤثری به تأمین نیازهایش هم کمک کند. این الگوهای رفتاری فرد را از برخی آسیب پذیریها و حساسیتها نجات می دهد که وابستگیهای عاطفی را نیز به همراه دارد. همچنین گرمای عشق و محبت باعث پیشرفت و تکامل عقلی فرد نیز می شود. کمبود ویا خلاء یک رابطه محبت آمیز در اوایل کودکی بسیار زیان بار است. این خلاء عاطفی ممکن است به دلیل فرستادن کودک به پرورشگاه ایجاد شود. فرستادن کودک به پرورشگاه که به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی، تأهل والدین، سلامت جسمی کودک یا مادر، مرگ یکی از والدین و برخی دلایل دیگر است منجر به ایجاد خلاء عاطفی در این سن میشود. والدین ممکن است فرزندانشان را به دلیل محبتی که به خواهر و یا برادرش ابراز می کنند و با عوامل دیگر طرد کرده و از او غافل شوند. برخی والدین بر این باورند که ابراز محبت و علاقه به فرزند ممکن است او را لوس کند و یا او احساس مهم بودن و بزرگ بودن بکند. دلبستگی ناایمن یا بریدگی یکی از انواع خلاء عاطفی است که در فرهنگ مردم آمریکا به دلیل پرورشگاهی بودن بیشتر کودکان بسیار عادی و شایع است. برخی از دلایل خلاء عشق و محبت عبارتند از: ۱) محبت کردن به خواهر و یا برادرها ۲) عقیده والدين مبنی بر اینکه ابراز علاقه و محبت، کودک اورا لوس بار می آورد 3) به پرورشگاه فرستادن کودک ۴) طرد شدن از طرف والدين ۵) عدم حضور یکی از والدین در محیط خانه. برخی از بزرگسالان کمبود عشق و علاقه را بویژه در دوران کهولت پس از فوت همسر و یا جدایی از او احساس و تجربه می کنند. خلاء عاطفی می تواند به همان اندازه که در دوران کودکی روی شناخت فرد نسبت به خودش تأثیر منفی می گذارد در سن بزرگسالی هم زیان بار باشد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 317) :

بررسی رابطه روابط عاطفی موجود در خانواده با شخصیت کودکان و دلبستگی ناایمن کودکان شهرستان ...


دانلود پایان نامه روانشناسی کودکان با فرمت word