موضوع جالب برای پایان نامه روانشناسی کودکان به این معنی است که تاکنون مشابه آن را ندیده اید و با خواندن موضوع کمی تعجب نیز خواهید کرد.


 تعداد اندکی از مردم بدون اینکه بیمار شوند سالیان سال زندگی می کنند. برخی دیگر بیشتر از حد معمول بیمار می شوند؛ بنابراین آنها افراد مستعد بیماری شناخته می شوند. دلیل وجود بیماریهای زیاد ممکن است ناشی از نقایص ارثی، شرایط نامساعد قبل از زایمان با شرایط زندگی شخصی باشد. در بین کودکان، آنهایی که در خانه آموزش می بینند نسبتا در برابر بیماری احساس مسئولیت می کنند. کودکانی که در خانواده های سختگیر و مستبد هستند عصبی و مضطرب می شوند. این احساس اضطراب و تشویش بر خواب و خورد و خوراک افراد تاثیر منفی گذاشته و آنها را مستعد بیماری می سازد. کودکانی که در خانواده های بی قید وبی خیال تربیت می شوند چندان به بیماری توجه نمی کنند. برخی از موارد عدم سلامتی که مردم تجربه می کنند تخیلی است. آنها بر این باورند که احساس آنها تحت هر شرایطی بهانه ای برای بیماری است. آنها بر این باورند که کارهای زیادی وجود دارد که آنها انجام می دهند در حالیکه نباید انجام دهند زیرا دیگران را ناراحت می کنند و این امر باعث احساس بی گناهی آنها می شود. بسیاری از افراد مستعد بیماری بیشتر از اختلال های روانی رنج می برند. آسم، آلرژی و دیابت ناشی از تنشهای موجود بین والدین و کودکان یا تشدید این تنشها است. نوجوانانی که مشکلاتی در خیالپردازی، تحصیل وروابط با خانواده دارند، بیشتر در معرض بیماری قرار دارند (هونت ، ۲۰۰۰).


موضوع پیشنهادی پروپوزال پایان نامه روانشناسی (ایده 308) :

مقایسه سبک های فرزند پروری والدین و جو عاطفی خانواده در کودکان افسرده و کمرو و کودکان عادی در ...