بسیاری از نوجوانان مبتلا به افسردگی از فکر خود کشی صحبت می کنند و بیش از یک سوم کسانی که این افکار را دارند عملا دست به خودکشی می زنند (گولدستون، دانیل و آرتولد ۲۰۰۹).

استفاده از مفاد پر زیاد داروها و بریدن مچ دست رایج ترین روش های مورد استفاده توسط نوجوانانی است که دست به خودکشی می زنند. درمورد کودکانی که موفق می شوند خود را بکشند، شایع ترین روش های خودکشی استفاده از اسلحه ، دار زدن با خفه کردن خود (۲۸ / ۶ %) و سم خوردن با استفاده از دارو است (۲۰۰۲ CDC) ارتباط افسردگی، اقدام به خودکشی، و خودکشی کامل بسیار قوی، غیر قابل انکار و تأمل برانگیز است (در ویک، برت و آکوندو ، ۲۰۰۸). اگرچه نرخ رفتار خودکشی در کشورهای مختلف فرق می کند؛ قوی ترین دو عامل خطر برای خودکشی - اختلال خلق و زن جوان بودن - در همه جای دنیا یکسان است (توک و همکاران، ۲۰۰۸). تفکرات حاکی از خودکشی (مثلا فکر کشتن خود) در بسیاری از اختلالات روانی شایع است، ولی اقدام عملی به خودکشی در طی افسردگی بسیار شایع تر است . در یک پیگیری ۷ تا ۹ ساله کودکان مبتلا به اختلالات روانی، مشاهده شد که A4 همه موارد اقدام به خودکشی در میان گروه مبتلا به افسردگی اتفاق افتاده بود (شافر و همکاران، ۱۹۹۹).

در حدود ۶۰ نوجوانان مبتلا به افسردگی باليني از داشتن افکار خود کشی گزارش می دهند و ۳۰٪ از آنها تا سن ۱۷ سالگی عملا اندام به خودکشی می کنند و اکثریت این موارد اقدام به خودکشی هم در طی سال اول بعد از ظهور افکار خودکشی انجام می گیرد. به علت رابطه قوی که بین علائم افسردگی و افکار و اقدام به خودکشی وجود دارد، یک راهکار اساسی برای کاهش دادن خودکشی در نوجوانان آن است که امکانات درمان موثر افسردگی در دسترس آنان قرار داده شود (براون و همکاران، ۲۰۰۷)، ما درباره این روش های درمان در بخش های بعدی سایت صحبت خواهیم کرد. از آنجا که می دانیم گروههای قومی و نژادی از حیث میزان بروز رفتار خود کشی و شرایط حاکم بر آن (مثلا پیشرانها، عوامل خطر و حفاظت، و الگوهای جستجوی کمک) با هم فرق دارند، بسیار مهم است که برنامه های پیشگیری و درمان خودکشی نسبت به این تفاوت های فرهنگی حساسیت نشان دهند (گوند استون و همکاران. ۲۰۰۸).


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی اختلالات افسردگی در اقدام به خودکشی در نوجوانان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ...