موضوع جدید پایان نامه روانشناسی خانواده درباره گشودگی ذهنی

 برای انتخاب موضوع جدید پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی خانواده درباره گشودگی ذهنی به عنوان یک متغیر جدید این متن را تا انتها مطالعه کنید.

ممکن است تصور شود در طیف ویژگی شخصیتی گشوده ذهنی، جایی باشد که بین فواید و اشکال های آن تعادل وجود داشته باشد؛ یعنی یک شکوه و اقتدار معنوی، بدون ریسک اختلالات روحی ایجاد شود و انتخاب طبیعی جمعیت های انسانی را در این گونه ویژگی در نقطه همسنگ و هم شکل تثبیت نماید اما باید گفت چنین چیزی اتفاق نمی افتد؛ زیرا مانند چهارگونه ویژگی شخصیتی که شرح داده شد، در این ویژگی نیز گوناگونی موروثی دیده می شود. حال علت این امر چیست؟ باید گفت مهم ترین علت این است که نقش این ویژگی (گشوده ذهنی) در عرصه های هنرمندانه، موفقیت اجتماعی و جفت یابی به شدت با تفاوت شرایط بومی و اجتماعی تغییر می کند و تفاوت می یابد. در شرایط محیطی خاصی، بقا امر ضروری است و فرد جذاب کسی است که بتواند به خانواده خود کمک کند که از پس زمستان برآید. در چنین محیطی، گشوده ذهنی و هنرمند بودن، هیچ ارزشی ندارد. اما اگر برای گذران زمستان مشکلی نباشد، در این صورت شخصیت خلاق و خیال پرداز، فردی جذاب خواهد بود.

ضرب المثل معروفی هست که می گوید «در جوامع خاص و در مواقع خاص است که شاهکارهای هنری پدید آمده اند»۔ آنچه در این مواقع اتفاق می افتد این است که به خاطر شرایط بومی- محیطی، تلاش برای یافتن موقعیت اجتماعی و جفت مناسب، به سمت قلمروهای زیبایی شناختی هدایت می شود. انسان ها انگیزه قوی تری برای تولید و رقابت در زمینه های هنری پیدا می کنند. در چنین شکوفایی است که انتخاب طبیعی احتمالا با ویژگی گشوده ذهنی نرم تر و مهربان تر می شود؛ در حالی که در غیر این شرایط این گونه نیست باید گفت در روابط بین ویژگی گشوده ذهنی و موفقیت در تولید مثل نیز پیچیدگی خاصی وجود دارد. گرچه هنرمند بودن امری مطلوب است اما شخصیتی که دچار توهم و پندارهای موهوم است، نیز چندان دلنشین نیست بنا بر این پیامدهای انتخاب طبیعی از داشتن امتیاز زیاد این ویژگی، بسیار مبتنی بر شانس و تصادف است. ما در حقیقت به درستی نمی دانیم چه چیزی سبب می شود دو فرد با ویژگی های شخصیتی مشابه، یکی دارای اختلال شخصیت شیزوفرنیک گونه شود و دیگری هنرمند برجسته و منتخب تصور من بر این است که سایر امکانات روان شناختی، سلامت عمومی، حمایت اجتماعی و موقعیت، نقش مهم خود را در این تبدیل و تکامل ایفا می کنند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی (گشودگی ذهنی ، خودکنترلی و خودکارآمدی) با رضایت از زندگی زناشویی در زوجین ...