یک موضوع جالب پایان نامه روانشناسی عمومی

 برای انتخاب یک موضوع جالب برای پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی که در خاتمه این متن آمده است این ایده جذاب را مطالعه کنید.

در یک بازی که بازی دیکتاتور خوانده می شود، به بازیکن A مبلغی پول می دهند) به طور مثال ۱۰ دلار) و به او می گویند که این پول را هرجور که مایل است، بین خودش و بازیکن B تقسیم کند. از دید تنگ منفعت شخصی، بازیکن A باید کمترین مبلغ ممکن را مثلا یک دلار به بازیکن B بدهد و ۹ دلار برای خود بر دارد ولی چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتد. حتی زمانی که به بازیکنان گفته می شود این بازی فقط یک بار اتفاق می افتد و قرار نیست بازیکن B جای تو را بگیرد و یا زمانی که فرد B غریبه است، بازیکن A باز هم مقدار زیادی از پول را به او می دهد که غالبا ۵۰% است. آزمایش های پژوهشی مکرر نیز همین نتیجه را نشان می دهند. تنها توضیح اقتصاددانان برای این رفتار انسان ها، این است که فرض کنند انسان دارای حس ترجیح منافع دیگران بر منافع شخصی است. با این فرض است که می توان گفت «منفعت» و «رضایت خاطر» فرد A از حاصل و نتیجه بازی، بخشی به خاطر منفعت خود و بخشی به خاطر منفعت فرد B است. توجه به خواست های دیگران، جنبه متحیر کننده ای از روان شناسی انسان هاست. از نقطه نظر و دیدگاه داروین، تکامل انسان ظاهرا نباید در جهت برآوردن نیازهای همنوعان خود باشد؛ مگر این که شرایطی غیر معمول حاکم باشد. باید گفت انتخاب طبیعی بر اساس یک تقریب منطقی در تفاوت باز تولید منافع فردی پیش می رود و بنا بر این روان را به نحوی طراحی نموده است که انسان ها منافع خود را در دنبال کردن علايق خود و به علايق حریفان خود بدانند افراد نزدیک خانواده از این امر مثتثنی هستند؛ گو این که در شامپانزه ها خواهر و برادر بودن هم در عملکرد آنها تفاوتی ایجاد نمی کرد) در کوشش برای توضیح این که چرا انسان ها دارای حس توجه به منافع دیگر انسان ها می باشند، باید ابتدا و انتهای این داستان را بدانیم. فرجام و انتهای داستان این است که چرا انتخاب طبیعی به انسان هایی با حس توجه به منافع دیگران نظر دارد، در حالی که در هیچ موجود دیگری چنین نیست.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی :

مقایسه ارتباط رضایت از زندگی و شادکامی با همدلی در افراد نیازمند و مرفه مالی در شهر ...