جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره سندرم قمار

 برای انتخاب جدیدترین موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی درباره سندرم قمار این متن را با دقت مطالعه کنید و موضوع را در انتهای متن مشاهده کنید.

عملکرد در آزمون آیوا تنها سناریویی نیست که قماربازان و یا افراد وابسته به مواد مخدر در آن نقاط مشترک دارند، بلکه شرایطی که یک بیماری سبب بیماری دیگر شود نیز در آنها بیش از حد متوسط است. برای مثال پژوهشگری به نام «وندی اسلاتسك» و دستیاران او به پژوهش در مورد مشکلات رفتاری ۱۰۰۰ فرد نوجوان و بزرگسال در نیوزلند پرداختند. در این افراد کسانی که به حشیش معتاد بودند، شش برابر بیش از دیگران به الکل وابستگی داشتند. افرادی هم که به الكل وابسته بودند، چهار برابر بیش از افراد عادی به نیکوتین وابستگی داشتند. در افرادی که دچار سندروم قمار بودند، دو سوم آنها به مواد مخدر یا الکل وابسته بودند. در این پژوهش دیده شد که در افراد مبتلا به سندروم قمار، درجه ی گرایش به الكل، حشیش و نیکوتین سه برابر افراد عادی است حال ممکن است بگویید این احتمال وجود دارد در جایی که فرد مبتلا به سندرم قمار زندگی می کند، مواد مخدر و الکل بیشتری یافت می شود.

بنا بر این همبستگی این رفتارهای بیمارگون موقعیتی است و نه تحت تأثیر ویژگی شخصیت اما باید گفت این امر نامحتمل است. قمار و اعتیاد در خانواده با هم ظهور می کنند بدان معنا که افراد قمار باز در خانواده هایی یافت می شوند که افراد آن به الكل گرایش دارند (حتا ممکن است قمار باز هم نباشند) و افراد دارای گرایش به الکل از خانواده هایی هستند که افراد آن قمارباز می باشند. «اختلال شخصیتی جامعه ستیزی»(۱۰۱) نیز در بین خویشاوندان این دو گروه بیش از حد معمول دیده می شود. البته این اختلال شخصیتی دارای طیف وسیعی است و ترکیب بندی های متفاوت ویژگی شخصیت را در بر می گیرد. از علایم اصلی اختلال جامعه ستیزی در افرادی که بین قماربازان یا معتادان به مواد مخدر زندگی می کنند، بی مسئولیتی متناوب و قانون شکنی آنهاست.


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 288) :

مقایسه ارتباط ویژگی شخصیتی با تمایل به الکل و مواد مخدر در افراد دارای سندرم قمار و افراد عادی