موضوع جدید پایان نامه روانشناسی درباره تمایل به قمار

 برای انتخاب یک موضوع جدید پایان نامه روانشناسی درباره رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تمایل به قمار در جوانان دانشجو ... این متن را تا انتها مطالعه کنید.

پزشکان بر این باور بودند که وقتی قسمت های خاصی از بخش پیشین مغز آسیب می بیند یا ضربه می خورد، افرادی که قبلا انسان هایی محتاط و نیکوکار بودند، ممکن است به افرادی بی توجه و تکانشی تبدیل شوند که گاه امیالی نامتناسب با اجتماع و محیط را دنبال می کنند. برای مثال فردی را که دچار پارگی عروقی» شده و به ناحیه ای از مغز او به نام «اربی فرونتال کورتکس» آسیب وارد آمده است، در نظر بگیرید. این فرد که قبلا در مؤسسه ی خرید و فروش اتومبیل کار می کرد و به درستی مسئولیت خود را انجام می داد، پس از بیماری اتومبیل ها را برمی داشت و پس از راندن مسافتی چند، آنها را در خیابان رها می کرد. او خیلی زود کارش را از دست داد. بعد از چند سال بی کاری و سرگردانی و اعتیاد به الكل او باز هم اتومبیل ها را در خیابان می دزدید و بعد از چند ساعت رانندگی آنها را رها می کرد (بدون این که بهره برداری مالی در این کار باشد). در معاینات پزشکی عملکرد شناخت کلی او سالم و بی عیب بود و به درستی می دانست که عمل او خلاف قانون است ولی نمی توانست این اعمال را متوقف کند. او حدود۱۰۰ اتومبیل را به این صورت برداشته و در خیابان گذاشته بود. این عمل منجر به چندین بار زندانی شدن او شده بود.

آزمون آیوا سرشت عجیب اختلال این گونه بیماران را ثابت می کند. این گونه افراد دارای حافظه، زبان و عملکرد عام ذهنی سالم و بی عیب می باشند اما در شرکت در آزمون آیوا نمی توانند از برداشتن کارت های A و B خودداری کنند. آنها خود از نادرستی کاری که انجام می دهند، آگاهند ولی نمی توانند بر جاذبه ی ۱۰۰ دلاری که در هر کارت نهفته است، غلبه کنند. علت مطرح کردن آزمون آیوا که مربوط به ویژگی های شخصیتی نرمال است، این می باشد که در این آزمون، گرایش انتخاب از دسته های کارت A و B فقط به کسانی که دچار ضایعات مغزی هستند، محدود نمی شود. در واقع طیف گوناگونی از افرادی که سابقه ی هیچ گونه آسیب مغزی نداشتند هم، در این آزمون درست چنین الگوی رفتاری را دنبال کردند. آنچه کمتر از همه باعث تعجب است، رفتار کسانی است که به آنها قمارباز گفته می شود. قمار در کشورهای پیشرفته یک تجارت به حساب می آید و با گذشت زمان روش های پیشرفته تر آن نیز به وجود آمده است. بیش از ۱۰% مردم انگلستان با معیارهای تشخیصی به سندروم قمار مبتلا هستند که این بدان معناست که نه تنها بسیار قمار می کنند، بلکه در قمار بر رفتارهای خود کنترل ندارند و دارایی خود را به خطر انداخته و به قیمت فدا نمودن بسیاری از اهداف منطقی خود این کار را دنبال می کنند. در آزمون آیوا این گونه افراد به نحوی بی تناسب ورق های A و B را انتخاب می کنند در حالی که بهتر از بقیه می دانند که عاقبت این کار باخت است ولی نمی توانند بر رفتار خود کنترل داشته باشند


موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی (ایده 287) :

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تمایل به قمار در جوانان دانشجو ...