برای انتخاب جدیدترین موضوع پایان نامه و رساله دکتری روانشناسی بالینی درباره پیش بینی خودشکوفایی بر اساس باورهای فردی و مثبت اندیشی و میزان تاب آوری و امید به زندگی با مطالعه این متن همراه باشید.

روان شناسی تاب آوری در مسیر پیشرفت خوبی قرار دارد. در سال ۲۰۰۴ انجمن روان شناسی آمریکا مقاله ای با عنوان «نیروی کار تاب آور، پاسخی به تروریسم» منتشر نمود. این مقاله برای روان شناسانی که با گروه های مختلف کار می کنند پیشنهادها و دستورالعمل ها بی ارائه می کند. در قسمت پیشنهادها تاب آوری به عنوان یک محصول تعاملی باورها، نگرش ها ، رویکردها، رفتارها، و فیزیولوژی تعریف شده است که می تواند افراد را در سپری کردن بهتر دوران مصیبت و نیز بهبود سریع پس از مصیبت یاری نماید. افراد در گذشته نمی دانستند باورهای خوش بینانه با بدبینانه آنها پیش بینی کننده خود شکوفایی آنان است. امروزه می دانیم انسان ها تمایل دارند به گونه ای باجهان تعامل نمایند که با باورها، تعصبات و پیش گویی ها یشان منطبق باشد و آنها را مورد تصديق قرار دهد. افراد دارای نگرش مثبت به شیوه ای عمل می کنند تا نتایج خوب مورد انتظار کسب کنند. آنان تفسیرهای مثبتی از موانع دارند و در تلاش های خود ثابت قدم هستند. در مقابل، افراد دارای نگرش منفی، موانع را به عنوان دلیلی برای انتظارات خود می دانند و آنان را دستاویز و بهانه ای برای عدم تلاش جهت تغییر مطلوب امور تلقی می کنند. امید و خوش بینی می توانند در ایجاد تاب آوری سهیم باشند، زیرا آنها موضوعاتی آینده محور هستند. افراد امیدوار و خوش بین، شانس خود را برای بازگشت به حالت نرمال افزایش می دهند و حتی ممکن است شرایط بهتری را نسبت به قبل ایجاد نمایند.

امید به فرد کمک می کند تا اوضاع دشوار را تحمل نماید و خوش بینی، افکار و تصورات خوبی نسبت به امور فراهم کند. امید چیزی است که افراد دارای آن هستند و خوش بینی چیزیست که افراد به آن باور دارند. نگرش مثبت معمولا با اقدامات گام به گام افراد جهت حرکت از نقطه فعلی به مقصد مورد نظر آینده مرتبط است. مقابله یک فرایند تعاملی است و در افراد مختلف متفاوت است. طی این فرایند فرد یاد می گیرد به گونه ای موثر با چالش های فیزیکی، ذهنی و عاطفی تعامل نماید. افراد تاب آور می توانند تمام مولفه های فوق، نظير امید، خوش بینی، مقابله و نگرش مثبت را ترکیب نمایند. افراد دارای تاب آوری بالا سرشار از ترکیب مولفه ها یی چون امید، خوش بینی و نگرش مثبت هستند، آنان این توانایی را دارند که شرایط مطلوب را تصور کنند، به گونه ای که نیروی مقابله در آنان بر انگیزاند و راهبری نماید. چنین افرادی در انتظار نتایج خوب هستند و به این نتایج نیاز دارند، در نتیجه اغلب به آن دست می یابند. این حوزه قلمرویی جدید برای کاوش است. موضوع که می بایست به دقت مورد مطالعه قرار گیرد این است که تفاوت در مرکز کنترل درونی و بیرونی می تواند بر امید، خوش بینی، مقابله، تفکر مثبت و تاب آوری تاثیر گذار باشد. تحقیقات احتمالا نشان خواهند داد که افراد دارای باورهای بیرونی بیشتر بر امید و تفکر خوش بینانه تکیه می کنند، در حالی که افراد با باورها و نگرش های درونی، مهارت های مقابله ای و تاب آوری بیشتری به نمایش خواهند گذاشت.


موضوع پیشنهادی رساله دکتری روانشناسی (ایده 276 ) :

پیش بینی خودشکوفایی بر اساس باورهای فردی و مثبت اندیشی و میزان تاب آوری و امید به زندگی در ...