در ادامه این متن می توانید پیشنهاد جدیدترین موضوع پایان نامه روان پرستاری درباره استرس را انتخاب کنید.

کسی که با مشکلی روبه رو شده با یک بیماری روانی را از سر گذرانده باشد، خیلی زود آن را فراموش نمی کند. این شخص می ترسد که بیماری اش دوباره عود کند. نشانه های ناراحتی های روزمره مشابه نشانه هایی هستند که به هنگام مواجه شدن با مشکل و مانعی احساس می کنیم، منتها شدت آن تفاوت می کند. نکته ای که نباید فراموش کنیم این است که احساس ناراحتی و خشم و اندوه لزوما به معنای بازگشت بیماری نیست. نشانه ها همیشه حاضر هستند. بدانید که یک نشانه، حتی اگر قوی باشد، دلیل بازگشت بیماری نیست بلکه بخشی از استرس روزانه است. بیماران با مراجعه به متخصصان امر سلامت می توانند بیماری خود را درمان کنند. ابزار بهبود و جلسات خود یاری می توانند کمک کنند. در اغلب زمینه ها سازمان هایی وجود دارند که کمک می کنند. گروه های حمایتگر اینترنتی هم در دسترس هستند. باید دانست که بازگشت نشانه ها می تواند موقت باشد.


موضوع پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه روانشناسی (ایده 259 ) :

بررسی رابطه عود بیماری با استرس در بیماران صعب العلاج بعد از عمل جراحی