پیشنهاد موضوع جدید پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی بالینی درباره تاب آوری در ادامه آماده است.

موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی شکست ها می توانند موجب نابودی شما شوند و یا اینکه تبدیل به تجربه ای برای رشد گردند. در این مرحله سه خود درونی می توانند نقشی اساسی در تعیین مسیر زندگی شما ایفا نمایند. این خود ها تعیین می کنند آیا شما توسط یک شکست نا امید و مایوس می شوید و یا اینکه آن را تبدیل به یک فرصت برای یادگیری می نمایید. اگر اعتماد به نفس، عزت نفس و خود پنداره شما ضعیف باشد، شکست را مقوله ای منفی، درباره خود و عدم صلاحیت خود تعبیر می کنید بالعکس، اگر آنها قوي باشند شکست را به عنوان بازخوردی بر عدم اثر بخشی اقدامات فعلی تان ارزیابی خواهید کرد و از آن به مثابه اطلاعاتی مفید برای اثربخش کردن نقاط قوت خود استفاده خواهید کرد در بزرگسالی، پاسخ خود های درونی شما به شکست، چیزی شبیه به تفاوت در نصیحت کردن فرزندان توسط والدین است. برخی والدین می گویند: «نگاه کن چه کرده ای تو پسر بدی هستی. تو مرا آشفته کرده ای. اگر بار دیگر این کار انجام دهی به سختی تنبیه خواهی شد.» والدین دیگری می گویند: «چرا پسر خوبی مثل تو چنین کار بدی انجام داده است؟ من احساس آشفتگی می کنم. آنچه که من از تو انتظار دارم اینست که...» تفاوت در اینجاست: آیا تفسیر شما از شکست نشانه ای از عدم صلاحیت تان است یا اینکه خود را فردی لایق می بینید که در این موقعیت خاص به خوبی عمل نکرده اید پیشرفت بزرگ در تاب آوری زمانی حاصل می شود که شما آن را به عنوان فرصتی برای یادگیری تعریف نمایید. چارلز منز می گوید موفقیت های مهم زندگی، نیازمند تجربه شکست هستند.


موضوع پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی (ایده 251) :

رابطه تاب آوری و عزت نفس و خود پنداره با نگرش به شکست در دانشجویان


پروپوزال روش تحقیق روانشناسی بالینی درباره تاب آوری