پیشنهاد بهترین موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی

پیشنهاد بهترین و جدیدترین موضوعات مقاله و پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی را با ایده های مطرح شده در این سایت بررسی کنید.

ایده هایی که در این بخش می بینید درباره بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر تغییر رفتار زوجین ناسازگار ، بررسی نقش شخصیت معلمان در کیفیت زندگی کلاسی، اثر بخشی آموزش مهارت درجریان بودن بر کیفیت زندگی و شادکامی ، رابطه افکار منفی با اضطراب سخنرانی در دانشجویان، بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر تغییر رفتار زوجین ناسازگار می باشد.

پیشنهاد بهترین موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 196) : بررسی نقش شخصیت معلمان در کیفیت زندگی کلاسی

آموزگاران مسئولیت حفظ کنترل و هدایت در کلاس درس را به عهده دارند. برنامه ریزی مناسب برای فعالیت های یادگیری دانش آموزان و مدیریت ماهرانه کلاس درس، خطر اختلال در آموزش دانش آموزان را به حداقل می رسانند. اکثر کلاس های درس به خوبی آرام می شوند و دانش آموزان به خوبی کنترل می گردند. با این حال مواردی وجود دارند که تلاش ها برای استقرار کنترل در کلاس درس و تلاش دانش آموزان ناراضی برای اجابت خواسته هایشان، قادر به برانگیختن رفتار آزاردهنده و مزاحم هستند. کاربرد اصول رفتاری برای رفتار فردی دانش آموز اکثر کارهای صورت گرفته در پاسخ به آن دسته از رفتار فردی دانش آموزان که معلمان آنها را مزاحم و آزاردهنده می بینند، براساس روشهای مدیریت رفتاری تهیه شده اند که از راهکارهایی مانند تقویت مثبت، ارزش واکنش، حذف و مانند اینها استفاده می کنند)، در جایی که شرایط با عواقب تقویت کننده یک رفتار به منظور تعديل تکرار آن تنظیم می شوند (Dwivedi و ۷۶ : ۲۰۰۰ ،Cupta). از آنجایی که سبک شناسی رفتاری یک تکنولوژی علمی است، ارائه یک تعریف عملی از رفتار هدف اولین نیاز مورد توجه و نظر می باشد. به عنوان مثال، مرت (۱۹۸۵) پیشنهاد می کند که اگر به نظر می رسد کودکی «بیش فعال» است، تعریفی عملی از رفتارهایی مانند «از جای خود بلند شو» مورد نیاز خواهد بود.


پیشنهاد بهترین موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 197) : اثر بخشی آموزش مهارت درجریان بودن بر کیفیت زندگی و شادکامی

گاه «در جریان بودن»، «قرار داشتن در مدار» نیز نامیده می شود. زمانی که ورزشکاران درباره تمرکز خود بر مسابقه یا مراسم آینده صحبت می کنند، اغلب این عبارت را به کار می برند. اما تنها ورزشکاران و افراد نظیر آنها نیستند که می توانند به این حال خوشایند دست یابند. شما نیز اگر چگونگی آن را بدانید، می توانید از بودن در جریان لذت ببرید. می توانید «جریان» را در فعالیت های روزانه تجربه کنید؛ هنگامی که در گروه موسیقی آواز می خوانید، سایتی خوب مطالعه می کنید. اگر شغل خود را دوست دارید، این تجربه می تواند هنگام نوشتن گزارش یا برنامه ریزی برای پروژه ها اتفاق بیفتد. این تجربه حتی ممکن است هنگام گفت و گو لذت بخش با دوستی که هر دوی تان در آن هنگام زمان را فراموش می کنید، روی دهد. بعضی افراد «جریان» را به عنوان غرق شدن در فعالیت توصیف می کنند. «جریان»، احساسی مثبت است که به میزان قابل توجه به رضایت زندگی تان کمک می کند. می توانید با تجربه لذت روزی تابستانی یا همراه با همسرتان شاد باشید، ولی این مسائل به دیگران یا شرایط محیطی بستگی دارند. آن شادی ای که از تجربه «جریان» نشأت می گیرد، از درون سرچشمه می گیرد و بنابراین در اختیار شما است.


پیشنهاد بهترین موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 198) : رابطه افکار منفی با اضطراب سخنرانی در دانشجویان

صحبت کردن در جمع را در نظر بگیرید. بعضی افراد از صحبت در جمع به همان اندازه واهمه دارند که از مردن می ترسند! آنچه اتفاق می افتد، از این قرار است: اگر کسی از ش ما بخواهد در جلسه ای صحبت کنید، ممکن است کمی اضطراب داشته باشید، بترسید یا حتی وحشت زده شوید. تجربه این احساسات شدید باعث می شود بعضی از مردم به هر قیمتی از این موقعیت ها دوری کنند. آنها از شخص دیگری در خواست می کنند تا به جای آنها صحبت کند یا یک روز قبل از آن بیمار می شوند یا با موقعیت مواجه می شوند و بعد از نشان دادن عملکردی متوسط ، می گویند: «گفته بودم که از صحبت کردن در جمع متنفرم. من این کار را بلد نیستم.» | اصلا چرا افراد در وهله اول چنین احساسات شدیدی را تجربه می کنند؟ ممکن است بگویید: این امری طبیعی است»، اما کاملا اشتباه می کنید! در واقع اتفاقی که رخ می دهد، از این قرار است: همه مردم از صحبت کردن در جمع دچار اضطراب نمی شوند. بعضی افراد از چنین درخواستی لذت هم می برند. چه چیزی باعث می شود شما احساسی خوب یا بد داشته باشید؟ اغلب خود رویداد به تنهایی خوب یا بد نیست. آنچه به خود می گویید، تعیین کننده احساسات شماست. افکار شما نتیجه باورهای عمیقی است که به احتمال زیاد حتی از وجودشان آگاه نیستید.


پیشنهاد بهترین موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 199) : بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر تغییر رفتار زوجین ناسازگار

اگر رفتار ناسازگار مراجع را متغیری وابسته تلقی کنیم، درمانگر باید تصمیم بگیرد که در کدام يك از چند متغیر مستقل بالقوه بهتر می توان دخل و تصرف کرد تا موجب تغییر رفتار شود. در نوشته های موجود در این زمینه روشن نیست که آیا رفتار درمانگران به هنگام تلاش برای اصلاح رفتارهای مشکل آفرین واقعا در « علل زیر بنایی» دخل و تصرف می کنند یا نه. اگر مقصود از « علل زیر بنایی» به طور قطع تجرببات اولیه یادگیری اجتماعی باشد، پاسخ منفی است. با وجود این، مقصود این نیست که در درمان تأکید اصلی همواره بر مشکل مطرح شده است. برای مثال، مراجعی را در نظر بگیرید که زندگی زناشوییش به سبب جر و بحثهای زیاد با همسرش در شرف از هم پاشیدگی است. ممکن است در تحلیل رفتاری روشن شود که معمولا «جر و بحث ها به هنگامی پیش می آید که شوهر مشروب خورده است. چه وقتهایی مشروب می خورد؟ وقتی که روز سختی را در محل کار خود گذرانده است. چه چیزی به فشار کار کمک می کند؟ ملاکهای فوق العاده بالایی که برای عملکرد خوبش وضع کرده است. در این مورد احتمالا درمانگر عمدتا به ملاکهای غیر واقع بینانه ای توجه می کند که شوهر برای ارزیابی خود وضع کرده است و به خود رفتار خصمانه توجهی ندارد. به عبارت دیگر، تحلیل رفتاری ممکن است از متغیرهای مربوط دیگری «پرده بردارد که نجر بنات اولیه بادگیری اجتماعی نیستند بلکه سایر متغیرهای موجود در سلسله عوامل بالقوه تعیین کننده رفتار هستند.


پیشنهاد بهترین موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 200) : بررسی تاثیر آموزش .الدین بر کاهش ناسازگاری کودکان مقطع ابتدایی

رفتارهای ناسازگار بیشتر ناشی از پیامدهای متعارض محیطی است. روشنترین نمونه های بالینی کودکانی هستند که رفتار ناسازگار آنها ظاهرا حاصلی به بار می آورد و میان آنچه در محیط رفتار ناسازگار نامیده شده است و آنچه به وسیله محیط در واقع تقویت می شود تناقض وجود دارد. در محيط، برخی از افراد يك رفتار انحرافی را تقویت مثبت می کنند، مانند دلقك کلاس درس که به رغم مخالفت معلم با اعمالش توجه همسالان خود را جلب می کند. مثال پیچیده تر مادر یا معلمی است که احتمالا هر وقت کودك در برخورد با موقعیتی دچار مشکل می شود به او کمک می کند و به این ترتیب فقدان پشتکار او را تقویت می کند. مشکلات مربوط به انگیزه های متعارض محیطی محدود به کودکان نیستند. همان طور که گافمن (۱۹۶۱) و روزنهان (۱۹۷۳) و دیگران خاطرنشان کرده اند، ممکن است مؤسسات، از جمله بیمارستانهای روانی، رفتاری را که بعدا نام انحرافی بدان می دهند سهوا تشویق کنند. در روابط متقابل شخصیتر ممکن است که فردی با کلام همسرش را به رفتاری تشویق کنند ولی در عمل به نحوی این رفتار او را نکوهش و حتی صراحتا تنبیه کند.