موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی

موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی با بررسی موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی که در این سایت منتشر شده است می توانید با ترکیب ایده های مطرح شده به موضوع دلخواه خود برسید. این ایده ها عبارت است از : نقش نگرش های معلمان در مشکلات عاطفی اجتماعی دانش آموزان ، مقایسه ترس از موفقیت و ترس از شکست در مدیران مدارس حائز رتبه های برتر در شهر ... ، رابطه جهت گیری بین فردی و انتخاب شغل در دانشجویان، رابطه کنجکاوی رفتاری و ویژگی های شخصیتی ، مقایسه انعطاف پذیری روانشناختی در تیپ های شخصیتی .

موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (186) : نقش نگرش های معلمان در مشکلات عاطفی اجتماعی دانش آموزان

مربیان می توانند از طريق همکاری با والدین به اجرای راهبردهای مدیریت کلاس، به نحوی که پاسخگوی تفاوت فرهنگی نیز باشد، بپردازند. مربیان باید حتما درباره برنامه های مداخله رفتاری با والدین گفتگو کنند، زیرا احتمال دارد برخی راهبردها با آنچه در خانه یا اجتماع خانواده قابل قبول است، در تضاد باشد. برای مثال معلم ممکن است تصمیم بگیرد محروم کردن کوتاه مدت از مدرسه می تواند بهترین نتیجه را برای بدرفتاری دانش آموز خاص داشته باشد، در صورتی که والدین مخالف این کار باشند و این راهبرد را به دلیل جدایی کودک از همسالان، غیرمؤثر بدانند. در برنامه های آمادگی معلمان نیز باید شیوه های آموزشی مختلف را به معلمان قبل از خدمت بیاموزند تا مربی بتواند نیازهای دانش آموزان با زمینه های فرهنگی مختلف را برآورده سازد. در این شیوه های آموزشی، علاوه بر رویکرد سخنرانی که رویکردی سنتی است تکنیک های آموزشی دیگر همانند آموزش مستقیم، یادگیری مشارکتی و آموزش پادیار نیز باید به کار گرفته شوند. علاوه بر آن، مربیان باید تشویق شوند در ضمن خدمت خود به بررسی سوگیری هایی بپردازند که نسبت به افراد فرهنگ متفاوت از فرهنگ خود دارند. برای مثال، مربیان می توانند حین رابطه با دانش آموزان فرهنگهای مختلف در کلاس درس، به ثبت افکار و پندارهای خود درباره این دانش آموزان بپردازند و سپس از این تجارب بهره بگیرند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که چرا عقاید و سوگیری مربیان به ویژه طی فرآیند ارجاع، خود را نشان می دهند. عدم آشنایی با سوگیری نسبت به گروه های فرهنگی دیگر می تواند در تشخیص مشکلات عاطفی اجتماعی تأثیر منفی داشته باشد زیرا این نوع ارزیابی اساسا به مشاهدات معلم و تحلیل رفتار کودکان بستگی دارد


موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (187) : مقایسه ترس از موفقیت و ترس از شکست در مدیران مدارس حائز رتبه های برتر در شهر ...

افرادی که بیم از موفقیت دارند کارها را بسیار بالاتر از خود می بینند و به نظرشان کارهایی که انجام می دهد بسیار شایسته تر از حقیقت آنهاست. آنها فکر می کنند که موفقیت هایشان نتیجه تلاش خودشان نیست. به جای این معتقدند که پیروزی ها، شانسی یا به دلیل ارتباطات خوب با دیگران است. برای کسانی که ترس از موفقیت دارند، پیروزی ها باد آورده است و هرگز فکر نمی کنند که موفقیت ستون محکمی است که توانایی هایشان باخته است. چنین افرادی تا قایم مقامی پیشرفت می کنند ولی جلوتر نمی روند، زیرا ترسی درونی از قدرت نهایی دارند. دکتر لئون تک نویسنده ترس از موفقیت باور دارد که نگرانی حاصل از ترس از موفقیت چنان فراگیر است که می توان آن را رفتاری کاملا عادی در دنیای رقابت طلب امروز در نظر گرفت. نگرش غلطی که درباره ترس از موفقیت وجود دارد این است که این ترس کم خطرتر از ترس از اشتباه است. روان کاوان پی برده اند که ترس از اشتباه خطر کمتری دارد، زیرا ترسی آگاهانه است، در حالی که ترس از موفقیت ناخودآگاه و بسیار ناتوان کننده است. نگرش اشتباه دیگری که وجود دارد این است که همه مادر و پدرها از فرزندان خود می خواهند که موفق باشند. مورد بررسی شده نشان می دهد که گاهی والدین ناخودآگاه از فرزندان خود می خواهند که شکست بخورند. برای مثال والدینی که بسیار انتقاد کننده هستند، احتمالا سرخوردگی های رقایتی خودشان را به فرزندانشان تحمیل می کنند و در نتیجه باعث شکست فرزندان خود می شوند. مارتا فریدمن نویسنده غلبه بر ترس از موفقیت تحقیقی روی صدها مورد این چنینی انجام داد. او پی برد که نشانه های ترس از موفقیت خیلی زود نمایان می شوند. کودکانی که مورد انتقاد شدید والدین خود قرار می گیرند، بعدها بزرگسالانی بیمناک از قدرت می شوند. برای چنین افرادی انفعال بهترین راه کنار آمدن با ترسشان است.


موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (188) : رابطه جهت گیری بین فردی و انتخاب شغل در دانشجویان

هر کسی چند نفری را می شناسد که بسیار پوست نازک هستند. افراد جوشی که به سرعت از رفتار با عکس العمل های دیگران عصبانی میشوند. افراد فوق العاده حساس، به سرعت به آنچه دیگران می گویند یا فکر می کنند، عکس العمل نشان می دهند. نتیجه این میشود که دیگران در حضور آنها محافظه کار هستند و نگران این هستند که ناخواسته روی اعصاب آنها راه بروند افرادی که فوق العاده حساس هستند به نوعی افراطی به حساب می آیند، ولی همه ما درجه هایی از حساسیت های اجتماعی را در درون خود داریم. این ویژگی جهت گیری بین فردی نام دارد که دقت افراد به دیگران را در محیط اجتماعی توصیف می کند. تحقیقات انجام شده والتر سوآپ و جفری روبین در دانشگاه تافتس واقعیت های جالبی را در این مورد آشکار کرد. آنها حدود دو سال بررسی هایی را روی نهصد دانش آموز انجام دادند تا موفق شدند معیاری را برای سنجش جهت گیری بین فردی تهیه کنند.گاهی وقت ها سر کردن با فردی که موضع گیری اجتماعی شدیدی دارد کار بسیار دشواری است. آنها اینقدر سریع نسبت به دیگران واکنش نشان می دهند که واقعا باید برای دوستی انتخاب بشوند. از سوی دیگر، افرادی که موضع گیری اجتماعی پایین تری دارند نسبت به اطرافیان خود بسیار راحت تر با دیگران هماهنگ می شوند. این افراد بیشتر به مراوداتی علاقه مند هستند که باعث ترقی اهداف شخصیشان می شود. آنها به ندرت تحت تأثیر رفتارهای دیگران قرار می گیرند. این افراد مجذوب مشاغل شی گرا مانند مهندسی حسابداری و تحقیق هستند.


موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (189) : رابطه کنجکاوی رفتاری و ویژگی های شخصیتی کنجکاوی

نیازی است که در ذات تمام انسان ها وجود دارد. پاسخ دادن این پرسش ها مثال ساده ای از علایق پایان ناپذیریست که بخشی از شخصیت ما هستند. مهم تر این که ما چگونه آنها را پرورش می دهیم، شاید ما متوجه نشویم، ولی وقتی حس کنجکاوی ما برانگیخته می شود و بی اعتنایی می بیند، ما کم کم رنجیده و ناراحت می شویم و با جست وجوی آنچه برای ما ناشناخته است، سعی در تسکین این حس داریم. هرچیز جدیدی که به طور چشمگیری متفاوت است، حس کنجکاوی ما را بر می انگیزد. هنرهای مدرن، با آن شکل های انتزاعی و عجیب، نمونه ای از این درخواستهای عجیب هستند. کنجکاوی رفتاری ذاتی است که هم در انسان و هم در حیوانات وجود دارد. دکتر مهری هارلو در تحقیقی که در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا انجام داد، این مسأله را ثابت کرد. او برای چند میمون جعبه ای قرار داد و چهار قفل به جعبه زد. پس از زمان کوتاهی میمون ها با این که هیچ پاداشی نمی گرفتند ولی یاد گرفتند که قفل را باز کنند. حتی گاهی در حیوانات کنجکاوی بیش از بقيه نیازهای زیستی اهمیت دارد. تجربه های پروفسور فیلیپ زیمبارد و نشان می دهد که موش های گرسنه یا تشنه ترجیح می دهند که فضای جدید را جست وجو کنند تا این که غذا بخورند یا آب بنوشند. افراد نیازهای مشابهی را برای کشف و درک جنبه های عجیب فضای اطراف خود نشان می دهند. ما نسبت به مسائل بی شماری کنجکاو هستیم: نسبت به افراد، طبیعت و خودمان. ولی بارها پیش می آید که این حس آموزش ندیده، ضد ما کار کند. ممکن است کنجکاوی نوعی بی اعتمادی پنهان نسبت به دیگران باشد. قرار دادن مرز بین کنجکاوی سالم و بدگماتی بیمار وار کار بسیار دشواری است. اگر شما فردی کنجکاو با امتیاز بالا هستید، احتمالا نمی توانید به دیگران اعتماد کنید یا به صداقت دیگران شک دارید. می بینید که برخی از پرسش های آزمون، نه تنها معیاری برای کنجکاوی هستند، بلکه میزان شکاکیت شما را نیز اندازه می گیرند.


موضوعات رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (190) : مقایسه انعطاف پذیری روانشناختی در تیپ های شخصیتی

افراد انعطاف ناپذیر در زندگی خود نیازمند اختیاراتی قوی و بی چون و چرا هستند. معتقد هستند که قدرت همه چیز را درست می کند و برای مشکلات زندگی راه حل های مشخصی وجود دارد. روان شناس اجتماعی، میلتون راکیچ نویسنده کتاب دهن باز و بسته دانش شایان توجهی درباره شخصیت های انعطاف ناپذیر دارد. او مبتكر سنجش دی است. این سنجش میزان تعصب را اندازه گیری می کند و در تحقیقات آن دسته افراد هم به طور گسترده ای استفاده می شود. صفات مرتبط فهرستی طولانی دارند. افراد انعطاف ناپذیر بسیار محتاط هستند و در برابر تغییر مقاومت نشان می دهند. این افراد از تصمیم نگرفتن بیزارند و حوصله چندانی برای شرایط دو پهلو ندارند. برای این افراد بحث درباره مسائل جدل آميز مانند سیاست و مذهب باید کاملا واضح و شفاف باشد و بی هیچ نقطه ابهامی به نتیجه برسد. انعطاف ناپذیران، تظرهای خود را مرکز قرار می دهند، به لحاظ احساسی سالم نیستند و از نظر اجتماعی تنش های زیادی دارند. ستیزه جویی بیش از حد معمول این افراد در برابر دیگران باعث می شود که آنها به سختی بتوانند هماهنگی لازم را با دیگران داشته باشند.افرادی که ذهن بسته ای دارند، نسبت به باورهایی که با عقایدشان متفاوت است، بی حوصله هستند. وقتی که می خواهند عدالت را بین همکاران، فرزندان با زیردستان خود اجرا کنند، احتمالأ شدیدترین مجازات ها را در نظر می گیرند. برخلاف این حقیقت که دوست دارند دیگران را کنترل کنند، افراد گروه دی، در رفتارهای خود شدیدا سنت گرا هستند، آنها به آسانی فشار را قبول می کنند تا با دیگران همنوا شوند و در محیطهای سازمان یافته و پیش بینی شدتی که بخشی از جمع هستند، احساس امنیت بیشتری دارند.