جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی

جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی پیشنهاد شده در این متن به همراه ایده های برتر انتخاب موضوع برای هر دانشجویی کافی است.

این موضوعات درباره ایده های ، مقایسه نقش عوامل خانوادگی و سبک های فرزندپروری والدین در اختلال عاطفی رفتاری کودکان، تاثیر آموزش مربیان بر کاهش اختلال های رفتاری عاطفی دانش آموزان، مقایسه نقش نگرش والدین و نگرش مربیان در اصلاح مشکلات رفتاری دانش آموزان، اثر بخشی مهارت های زندگی بر کاهش اختلالات عاطفی رفتاری دانش آموزان ، تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی در مقبولیت اجتماعی و سازگاری فردی دانش آموزان است.

جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 166) :  مقایسه نقش عوامل خانوادگی و سبک های فرزندپروری والدین در اختلال عاطفی رفتاری کودکان
خانواده بافت اولیه پرورش کودک را فراهم می آورد؛ بنابراین، جای تعجب نیست که مردم، خانواده را منبع رفتار انحرافی بدانند. عوامل خانوادگی باعث اختلال در رفتار نمی شوند مگر این که در ارتباط پیچیده ای با عوامل دیگر باشند. بعضی عوامل خانوادگی، به ویژه کشمکش و تحمیل، می توانند باعث افزایش خطر رشد یا ایجاد اختلال عاطفی رفتاری کودکان شوند. به طور کامل علت این نکته را نمی دانیم که چرا بعضی کودکان نسبت به سایر کودکان در برابر عوامل خطرزا آسیب پذیرترند. خانواده ها بیش از آن که نسبت به ساختارشان تعریف شوند، طبق عملکردشان تعریف می شوند: خانواده ها فراهم آورنده مراقبت، نظم و قانون، دانش، عاطفه و خودشناسی برای کودکان هستند. ساختار خانواده به خودی خود در اختلالات رفتاری دخالت نسبتا کمی دارد. طلاق معمولا اختلالات حادی در کودکان ایجاد نمی کند، اگر چه اثرات منفی موقتی بر جای می گذارد. کودکانی که در خانواده های تکوالدی به سر می برند، در خطر مشکلات رفتاری قرار دارند گرچه علت دقیق آن را نمی دانیم. هنگامی که کودکان تحت مراقبت افراد جانشین والدین حقیقیشان قرار می گیرند، هر تأثیر منفی اساسا از آسیب های تجربه شده آنان قبل از جداییشان از والدین نشئت می گیرد یا از نوع همان تعاملات خانوادگی است که کودکان را در خانواده های دارای والدین حقیقی نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مدل تبادلی تعاملی نشانگر تأثيرات خانواده است که کودکان و والدین تأثیرات متقابلی بر یکدیگر اعمال می کنند؛ همان گونه که والدین رفتار کودکان را تحت تأثیر قرار می دهند، کودکان نیز بر رفتار والدین تأثیر می گذارند. شیوه انضباطی والدین عامل مهمی در رشد رفتاری کودک است. آن نوع شیوه انضباطی که مقتدرانه است شامل سطوح بالای پاسخ دهی و متوقع بودن معمولا بهترین نتیجه را در پی دارد. شیوه انضباطی ناکارآمد اغلب به شکل سهل انگاری در مدیریت، خشونت و ناهمسانی است.جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 167) :  تاثیر آموزش مربیان بر کاهش اختلال های رفتاری عاطفی دانش آموزان
ما می توانیم هر دو موضوع اختلال سلوک و سوءاستفاده کودک را از لحاظ تعاملات و تبادلاتی که بین والدین و کودکان شکل می گیرد، بررسی کنیم. در هر دو مورد، والدین و کودک درون چرخه آزارنده تقویت منفی گرفتار می شوند؛ هرکدام از دو طرف رفتارش را تشدید می کند تا دیگری را آزار دهد و در این بازی برنده شود و بدین ترتیب از طريق واداشتن طرف مقابل به عقب نشینی در این مبارزه، نوعی تقویت منفی کسب می کند. خلق وخوی بد کودک و عدم مهارت های لازم  توسط والدین این مسئله اولیه را وخیم تر می کند. بنابراین نوعی فرآیند تحمیلی از شکل نقنق، غرغر يا داد و فریاد به رفتارهای شدیدتر و خشن تر همچون کتک زدن تبدیل می شود. رفتار والدین به ویژه شیوه انضباطی آنها، تعامل های کلامی آنان با کودکان، نگرش های ابراز شده نسبت به مدرسه، انتظارات والدین از یادگیری کودکان و همکاری با مدرسه بر رفتار و عملکرد تحصیلی کودکان مؤثر است. عوامل برونی همچون فقر و اشتغال می توانند بر عملکرد خانواده اثری قابل توجه داشته باشند بسیاری از کودکان اگرچه والدین شاغل دارند ولی در فقر بزرگ می شوند و شرایط بد زندگیشان آنها را در معرض خطر اختلالات متعدد عاطفی-رفتاری قرار می دهد. مربیان باید به تأثیر خانواده بر رفتار کودکان توجه داشته باشند ولی نباید والدین را برای رفتار نادرست کودک مقصر بدانند. کارکنان مدرسه باید سعی کنند گرفتار همان فرآیند تحمیلی که کودکان جامعه ستیز در خانه شان تجربه می کنند، نشوند و باید از همان راهبردهای مداخله که برای والدین کارایی دارد، بهره ببرند مربیان باید با سایر متخصصان همکاری نمایند تا خدمات جامعی را به خانواده ها عرضه کنند.جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 168) :  مقایسه نقش نگرش والدین و نگرش مربیان در اصلاح مشکلات رفتاری دانش آموزان
برای چندین سال است که هدف ترمیم کامل نارسایی های رفتاری و تحصیلی به طور صددرصد تحقق نمی یابد. بسیاری از والدین، به ویژه والدین کودکان
خردسال تر مشکلات کودک را یک ناتوانی قلمداد نمی کنند بلکه آن را نوعی مرحله گذرا در رشد کودک می بینند. اگرچه این نگرش در مورد بعضی کودکان درست است ولی نمونه های دیگری از کودکان نیز وجود دارند که به احتمال زیاد مشکلاتشان حاد و طولانی مدت است. اگر والدین از همان ابتدا در مورد ماهیت طولی ناتوانی کودکشان و احتمال نیاز طولانی مدت او به خدمات آموزش وپرورش ویژه به خوبی تفهیم شوند، دیگر زمانی که نیاز کودکشان به این خدمات ویژه ادامه می یابد، کم تر عصبانی یا ناامید خواهند شد بسیاری از والدین گزارش می دهند یگانه زمانی که از کودکشان در مدرسه مطلع می شوند، زمانی است که او مرتکب خطایی شده است. نکته بسیار مهم در این است که معلمان می کوشند منظم و پیوسته با والدین در ارتباط باشند. هیچ راهی آسان تر و کارآمدتر از این نیست که با ارتباط و گفتگوی پیوسته (دست کم پنجاه درصد مثبت) نوعی رابطه مبتنی بر اطمینان و گفتگوی آزاد با خانواده ها داشته باشیم. پیشنهاد دیگر به معلمان این است که یاد بگیرند وقتی مرتکب خطا یا اشتباهی می شوند معذرت خواهی کنند. بیشتر والدین انتظار دارند معلمان و سایر متخصصان در مدارس گاهی اوقات در برخورد با کودکشان مرتکب اشتباه شوند. معلم عاقل کسی است که وقتی اتهام اشتباهی نسبت به کودک صورت گرفته یا کودک در اثر سوء تفاهم ناعادلانه تنبیه شده باشد، خود را برای عذرخواهی آماده کند. بیش تر معلمان نمی دانند که جلسات برنامه ریزی IEP تا چه حد می تواند برای والدین تنیدگی زا باشند. معمولا در این نوع جلسات، توجه اصلی به مشکلات کودک است و البته شمار مربیان حرفه ای بیشتر از تعداد والدین است. نکته ای که غالبا در این جلسات وجود دارد این است که معلمان، والدین را «بابا» یا
مامان» خطاب می کنند و اغلب والدین این طرز برخورد را تحقیر آمیز و نوعی بی احترامی می دانند. برنامه ریزی دقیق چنین جلساتی با توجه به راحتی والدین می تواند بر میزان مشارکت و حس قدرت والدین در این جلسات بیفزاید.جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 169) :  اثر بخشی مهارت های زندگی بر کاهش اختلالات عاطفی رفتاری دانش آموزان
اثرات شکست تحصیلی بر فرصت های آتی، باید به منزله زنگ خطری در ایجاد مشکلات برای دانش آموزان دچار اختلالات عاطفی- رفتاری در نظر گرفته شود. فرصت ها آتی و اکتسابات آموزشی به صور گوناگون به هم مربوط می شوند. شواهد بسیاری از این دیدگاه حمایت می کند که تعلیم و تربیت بر درآمد، انتخاب شغل، تحرک   اقتصادی و اجتماعی، مشارکت سیاسی، انحراف اجتماعی و اثر دارد. در حقیقت، ارتباط بین این دو چنان گسترده است که هم در بافته های محققان و هم در اذهان مردم عادی به شکلی تفکیک ناپذیر پیوند یافته اند (لوين و همکاران، ۱۹۷۱، ص ۱۴). درباره برخی دانش آموزان درخودمانده و مبتلایان به اختلالات فراگیر تحول، لازم است آموزش را بر مهارت های خودیاری و مهارت های زندگی روزمره متمرکز نماییم. در صورتی که این کودکان به هیچ یک از این مهارت های غیر تحصیلی دست نیابند، به یک زندگی صوری و وابسته تنزل خواهند یافت.جدیدترین موضوعات رایگان پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 170) :  تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی در مقبولیت اجتماعی و سازگاری فردی دانش آموزان
تمایل به برقراری مهارت های اجتماعی به شکلی که به مقابله مؤثر با شرایط مشکل آفرین در روابط بین فردی کمک نماید و نیز انسان ها را مقبول یکدیگر گرداند، همیشه مورد نظر بوده است. بدیهی است که افراد مبتلا به اختلالات عاطفی رفتاری، فاقد مهارت های اجتماعی اساسی هستند. اما این که این مهارتها کدامها هستند و این افراد چگونه باید به آنها دست یابند، غالبا به وضوح مشخص نیست. واکر و همکاران، مهارت های اجتماعی مرتبط با آموزش و تحصیل را به عنوان شایستگی هایی تعریف کرده اند که ١. به فرد اجازه می دهد آغازگر و حافظ روابط اجتماعی خوب و مثبت باشد.٢. به پذیرش همسالان و احساس رضایت خاطر از سازگاری در مدرسه کمک می کند. ٣. به فرد اجازه می دهد در محیط اجتماعی بزرگتر نیز به مقابله و سازگاری دست یابد. بنابراین مهارت های اجتماعی شامل توانایی .. برقراری دوستی ها و حمایت های اجتماعی؛ ۲. دادن پاسخ مناسب به خواست ها و انتظارات بزرگسالان و همگنان ٣. سازش دادن خود با تغییر شرایط اجتماعی هستند.