ایده های جدید موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی

با ایده های جدید در این متن می توانید به راحتی برای انتخاب موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی از آن ها کمک بگیرید.

این ایده ها درباره بررسی آموزش خانواده در کاهش افسردگی و اختلال سلوک و بیش فعالی نوجوانان، مقایسه تاثیر آموزش والدین و درمان شناختی رفتاری بر کاهش اختلالات همراه در نوجوانان افسرده، مقایسه تاثیر درمان شناختی – رفتاری و درمان ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی ، تأثیر کودکان مورد سوء استفاده قرار گرفته بر رفتار والدین، بررسی تاثیر تنبیه بر رفتار و شخصیت کودکان (یک مطالعه کیفی) می باشد.

ایده های جدید موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 156) :  بررسی آموزش خانواده در کاهش افسردگی و اختلال سلوک و بیش فعالی نوجوانان
از آن جایی که بسیاری از جوانان افسرده حداقل یک اختلال روان شناختی اضافی را نیز تجربه خواهند کرد، درمانگرها با یک چالش بالینی پیچیده مواجه می شوند. تشخيص، طرح درمان، و کاربرد آن به شکلی دقیق در صورت وجود اختلالات متعدد شکل پیچیده ای را پیدا می کنند. بنابراین، مهم است میزان نقش هر اختلال در بروز مشکلات فعلی و میزان ناراحتی ای که توسط جوان، خانواده، و در برخی موارد جامعه تجربه می شود، تعیین شود. برای نمونه، یک نوجوان افسرده که اختلال سلوک همزمان با اختلال بیش فعالی کم توجهی را تجربه می کند، بسیار متفاوت از جوان افسرده ای که دچار اختلال اضطرابی یا وسواسی ۔ جبری نیز می باشد، تظاهر پیدا می کند. درمانگر از کجا شروع می کند؟ نقطه شروع رفتارهاست یا اختلال افسردگی؟ احتمالأ رفتار از تکانشگری فرد ریشه می گیرد که جزئی از اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد، در این مورد، مداخله روان پزشکی همراه با آموزش والدین می تواند مؤثرترین نقطه برای شروع درمان باشد. تجربه به ما می آموزد که درمان اختلال افسردگی کاری مشکل است. وقتی جوان و خانواده بر سر بحران های هفتگی ناشی از رفتار جوان یا سایر اختلالات همراه که تظاهرات بیرونی دارند در تعارض می باشند (مثلا سوء مصرف مواد، رفتار جنسی نامعقول از نظر اجتماعی، انجام رفتارهای بزهکارانه به همراه درگیری با دستگاه قضایی)۔ اگر رفتارهای دیگر تحت کنترل درآیند، والدین از آن برنامه درمانی که در جهت کاستن از علائم افسردگی طراحی شده بیشتر حمایت می کنند. برای مثال، والدینی را در نظر بگیرید که فرزند نوجوان شان دچار اختلال سلوک می باشد در شرایطی که او از پدر و مادرش درخواست می کند با دوستانش بیرون برود و می گوید: مامان من فقط می خواهم روحیه ام بهتر شود!» واکنش آنها را تصور کنید! آنها چگونه می توانند اجازه دهند نوجوانشان برای بهبود خلقش بیرون برود در حالی که می دانند حتما با دوستان تابابی که دارد کار خلافی انجام خواهد داد. متأسفانه هیچ راهنمایی ای بر اساس مطالعات تجربی وجود ندارد که تعیین کند کدام اختلال باید زودتر درمان شود. در برخی موارد، اگر اشتباهی رخ دهد در تعیین این که کدام اختلال اولیه یا غالب است و بنابراین باید کانون اولیه مداخله قرار گیرد، درمان ممکن است چندان مؤثر نباشد.

نمونه پروژه روش تحقیق روانشناسی درباره اختلال سلوکایده های جدید موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 157) :   مقایسه تاثیر آموزش والدین و درمان شناختی رفتاری بر کاهش اختلالات همراه در نوجوانان افسرده
بر اساس تجربیات بالینی برای پرداختن به اختلالات همراه، برنامه درمانی بسیار متفاوتی لازم است. برای نمونه، وقتی جوان افسردهای همزمان به اختلال بیش فعالی ۔ کم توجهی نیز مبتلاست، بر آموزش والدین در مورد اداره کردن رفتارهای ناشی از بیش فعالی کودک تأکید بسیار زیادی می کنیم و هم زمان با درمان انفرادی به علائم افسردگی او می پردازیم. برعکس، برای جوانی که هم زمان به اختلال افسردگی و اختلال وسواسی - جبری مبتلاست، می توان یک برنامه درمانی شناختی رفتاری را استفاده کرد که هم علائم افسردگی را پوشش می دهد و هم برای بهبود علائم وسواس - اجبار کاربرد روش «مواجهه تدریجی و جلوگیری از پاسخ» را به او می آموزد با توجه به سطح بالای رخداد هم ابتلایی افسردگی و اضطراب، درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. بر مبنای نتایج تحقیقاتی که مشابهت های هردو اختلال را آزمایش می کند، عاطفه منفی هردو اختلال مشخص است، ولی اختلال افسردگی با سطوح پایین عاطفه مثبت متمایز می شود، بنابراین مداخله هیجانی در اختلال افسردگی همزمان با درمان اضطراب می تواند عاطفه منفی را کاهش و عاطفه مثبت را افزایش دهد. احتمالا این مسئله کارآمد بودن مداخلاتی را که از زمان بندی کردن حوادث خوشایند به عنوان یکی از اجزای درمان اولیه استفاده می کنند، توضیح می دهد (استارک، و همکاران، ۱۹۸۷). تحقیقات انجام گرفته روی تظاهرات شناختی افسردگی و اضطراب گزارش می کنند که یک مداخله مؤثر می تواند تا امیدی، فقدان و احساس منفی از خود را در جوان افسرده مورد هدف قرار دهد.

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی با موضوع سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانوادهایده های جدید موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 158) :  مقایسه تاثیر درمان شناختی – رفتاری و درمان ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی
ثابت شده است که مداخلات شناختی - رفتاری در کاهش شدت افسردگی مؤثرند و حمله افسردگی را تسکین می دهند، و بهبودی را سرعت می بخشند. درمان های شناختی - رفتاری در کودکان و نوجوانان افسردهی بالینی و غیربالینی مؤثر بوده اند، و بهبودی ایشان در دوره های طولانی مدت پابرجا مانده است. در واقع، شواهدی هست که به دنبال درمان بهبودی در جوانان ادامه می یابد. برنامه مداخلاتی که تاکنون به کار رفته اند، نسبت به برنامه درمانی توصیف شده محدودتر بوده اند، در حالی که بنا بر تجربه بالینی، برنامه درمانی جامع تر ممکن است برای برخی جوانان لازم و مؤثرتر باشد، هیچ گونه شواهد تجربی برای این مجادله وجود ندارد. آیا مداخلات شناختی- رفتاری مؤثرترین مداخلات روانی - اجتماعی هستند؟ ممکن نیست چنین ادعایی را اثبات کرد، چرا که مطالعات مقایسه ای مرتبط با آن وجود ندارند. آیا مداخلات شناختی- رفتاری به اندازه داروهای SSRIs در درمان اختلالات افسردگی در کودکان مؤثرند؟ آیا ترکیب رفتاردرمانی شناختی و دارو بر هریک از راه کارهای درمانی به تنهایی ارجحیت دارد؟ بار دیگر، پاسخ ها نامشخص هستند، اما هم اکنون در پژوهش های محققین متعدد به آنها پرداخته می شود. معذلک، واضح است که بسیاری از جوانان افسرده از شرکت در درمان های شناختی - رفتاری سود می برند.

دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاری

دانلود پروپوزال روانشناسی درمورد ذهن آگاهی و اتیسمایده های جدید موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 159) :  تأثیر کودکان مورد سوءاستفاده قرار گرفته بر رفتار والدین
بسیاری از افراد به تأثیر متقابل والدین و کودکان بر یکدیگر در موارد سوء استفاده توجه چندانی ندارند. اغلب سوءاستفاده از کودک به عنوان مشکل رفتاری والدین به تنهایی تلقی می شود و مداخله فقط در جهت تغییر پاسخ ها یا واکنش های والدین نسبت به کودکانشان صورت پذیرفته است. «مدل تعاملی تبادلی» به بررسی تأثیر کودکان مورد سوءاستفاده قرار گرفته بر والدینشان می پردازد و پیشنهاد می کند مداخله به طور مستقیم در رابطه با رفتار نامطلوب کودک سوءاستفاده شده و نیز واکنش های سوء استفاده گرانه والدين صورت گیرد (پارکه  و کلمو،   ۱۹۷۵؛ پترسن، ۱۹۸۰، ۱۹۸۲، زیرپلی   ۱۹۸۶). حتی وقتی کودک عامل تحریک سوءاستفاده نباشد ولی در رابطه سوءاستفاده گرایانه قرار گیرد و رفتار نامناسبی از خود نشان دهد. این دیدگاه از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود .معمولا مداخله باید متوجه کل خانواده و محیط اجتماعی آن باشد (بامریند، ۱۹۹۵؛ جانکو، ۱۹۹۴). یکی از فرضیه های موجود درباره تعامل والدین کودک در زمینه سوء استفاده از کودک آن است که پاسخ کودک به تنبیه به طور غیرعمدی به والدین «می آموزد» تا حد بسیاری رفتار تنبیهی در پیش بگیرند .برای مثال، اگر کودک رفتاری نشان دهد که برای والدین آزارنده باشد (مثل نق نق کردن) والدین هم کودک را تنبیه می کنند (احتمالا با سیلی).ایده های جدید موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 160) :  بررسی تاثیر تنبیه بر رفتار و شخصیت کودکان (یک مطالعه کیفی)
اگر تنبیه موفقیت آمیز باشد و کودک دست از رفتار آزارنده بردارد، والدین از طریق این پیامد به طور منفی تقویت می شوند، درواقع والدین از طریق پایان دادن رفتار آزارنده کودک تشویق و ترغیب می شوند. دفعه بعد وقتی کودک نق بزند، والدین به احتمال زیاد عمل سیلی زدن را برای خلاصی از این رفتار کودک به کار خواهند برد. اگر در ابتدا کودک دست از نق زدن برندارد، والدین به سیلی سخت تر یا به تعداد بیشتر سیلی متوسل می شوند تا کودک را آرام سازند. بدین ترتیب، تنبيه والدین تا حد زیادی شدید و خشن می شود تا از این طریق بتوانند رفتار آزارنده کودک را کنترل کنند. اگرچه والدین سوءاستفاده کننده از کودک معمولا در تنبیه جسمانی موفق نیستند ولی به تشدید تنبیه کودک ادامه می دهند. به نظر می رسد این گونه والدین از دیگر شیوه های کنترل رفتار آگاهی ندارند یا قادر نیستند از آنها بهره ببرند. اگرچه کودکان سوء استفاده شده در این معامله ضرر می بینند ولی اغلب در مقابل والدین مقاومت نشان می دهند و سرسختانه از به زانو درآمدن در برابر فشار والدین خودداری می کنند. والدین و کودک در یک چرخه مخرب و تحمیلی متقابل قرار می گیرند که در آن هر دو طرف از یک سو باعث بروز مشکلات می شوند و از سوی دیگر تحت مشکل روانی یا جسمانی قرار می گیرد.