چگونگی انتخاب یک موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی

ایده های جدید ارائه شده در این متن برای فهم چگونگی انتخاب یک موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی مناسب است. در این بخش به تهیه یک برنامه کاری برای رفع نیازهای آموزشی خاص و ویژه فردی دانش آموزان، و رابطه اهداف قابل سنجش با روش های رفتاری دانش آموزان ، و طراحی یک برنامه آموزشی برای کاهش اضطراب دانش آموزان ، و تاثیر درمان گروهی شناختی رفتاری بر درونی سازی ارزش های عمومی در محیط آموزشی ، و اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه قاب بندی ارتباطی بر تعارض والد فرزند اشاره شده است.

موضوع کیفی پایان نامه روانشناسی تربیتی (ایده 101) : تهیه یک برنامه کاری برای رفع نیازهای آموزشی خاص و ویژه فردی دانش آموزان
تهیه یک برنامه کاری برای رفع نیازهای آموزشی خاص و ویژه فردی دانش آموزان باید در همان بافتی صورت بگیرد که فرآیندهای تصمیم گیری در مورد تدریس وآموزش همه دانش آموزان در مدرسه صورت می گیرد. به علاوه باید هر ارزشیابی فردی که به صورت رسمی و غیررسمی از آموزش دانش آموز صورت گرفته در نظر گرفته شود و هرگونه الزامات قانونی بیان شود اساس برنامه ریزی برای شناسایی مؤثر نیازهای آموزشی افراد باید بر پایه نقاط قوت و علائق باشد. رفتار کارکنان و نظر دانش آموزان در مورد خودشان در زمینه توانایی یادگیری (یا عدم توانایی) پایه گذار روابط بالقوه خوب و ناسالم است. به هنگام برنامه ریزی برای دانش آموزانی که مشکلاتی در یادگیری دارند، در ابتدا باید بفهمیم که آیا دانش آموز یا گروه - با دسترسی مناسب به راهکارها و سبک های تدریس - قادر به کار روی اهداف آموزشی مشابه با باقی کلاس هستند یا خیر نتیجه گیری درست درباره این مسئله به ارزشیابی درست از آنچه دانش آموز می داند، می فهمد و می تواند انجام دهد، بستگی خواهد داشت. برای برخی دانش آموزان با مشکلات ارتباطی و تعاملی، برای دانش آموزانی با مشکلات فیزیکی یا حسی، برای بسیاری از دانش آموزان دارای اختلال گفتاری و برای دانش آموزانی با نیازهای رفتاری، احساسی و اجتماعی، آنچه به نظر می رسد واقعا موردنیاز است، سازگاری با روش های تدریس و استفاده از راهکارهای دسترسی است، تا اهداف آموزشی متفاوت.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع نیازسنجی آموزشی معلمانچگونگی انتخاب یک موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 102) : رابطه اهداف قابل سنجش با روش های رفتاری دانش آموزان
وضع اهداف قابل سنجش، رابطه نزدیکی با روش های رفتاری دارد. یک مدرسه و یک برنامه کاری ملی را می توان به عنوان نردبانی از پیشرفت در نظر گرفت. که انتظار می رود کودکان با اهداف بررسی آموزش خاص از هر پله از آن بالا روند. با این حال، یک مشکل لاینفک در این دیدگاه، این است که همه بچه ها به یک طریق یاد نمی گیرند، در نتیجه وضع اهداف دنبال شده به ترتیبی یکسان برای همه دانش آموزان، لزوما مناسب نمی باشد. داکرل و مک شین  (۱۹۹۳، ذکر شده در دانشگاه آزاد، ۷ - ۱۹۶: ۲۰۰۲)، مشکلات حاصل از این رویکرد را برجسته کرده اند و اشاره می کنند که یکی از انتقادهای عمده به تحلیل کار و اهداف یادگیری، تصویرسازی از فرایند یادگیری است.» آنها تا این حد پیش می روند که «احتمالا مسیرهایی وجود دارند که برای کودکان مشترک می باشند» آنها هم چنین عنوان می کنند که انجام یک تحلیل کاری این اطمینان را می دهد که هر کودک «اجزای کار را در ترتیبی مشابه یاد خواهد گرفت، چرا که کار تحلیل می شود، ته فرآیندهای یادگیری با موضوع آموزشی» هم چنین این احتمال هست که وابستگی و تأکید بیش از حد روی اجرای تکلیف به کاربرد غیرقابل انعطاف چشم انداز تدریس منجر شود که به هیچ وجه ربطی به دانش یک کودک در مورد تکالیف مشخص با راهکارهای خاصی که به کار می برد، ندارد (داکرل و مک شین، ۱۹۹۳ ۲۰۰۲). علاوه بر آن برخی زمینه ها بسیار ساده تر از دیگران خود را با این روش وفق می دهند.چگونگی انتخاب یک موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 103) : طراحی یک برنامه آموزشی برای کاهش اضطراب دانش آموزان
عدم تماس با لحظه جاری ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی فراتر از دست دادن فرصت های یادگیری در زمان حاضر شود یا موجب شود به یک محرک جاری به صورت ناکارامد واکنش نشان دهیم. اندیشیدن به ناکامی ها با تجارب ناموفق گذشته می تواند سبب بروز احساس ناراحتی، گناه، پشیمانی، شرمندگی، اضطراب، خشم و تعداد بسیار زیادی از احساسات دیگر شود که اگر فرد به صورت پایدار بر لحظه جاری تمرکز کند، این احساسات بروز نخواهد کرد یا با این شدت روی نخواهد داد. ممکن است نگرانی نسبت به آینده موجب بروز چنین احساساتی شود. نگرانی نسبت به افکار اضطراب آور گذشته و آینده یا حتی افکار ارزیاباته اضطراب آور در مورد زمان حال نه تنها ممکن است به افزایش اضطراب بینجامد، بلکه امکان دارد به رفتار ناکارامد منجر شود. زمانی که فرد نیاز به حذف یا تضعیف محرک های مخرب را از افکار و احساسات تجربه می کند، به جای نشان دادن واکنش کارامد به موقعیت های مهم لحظه ای، تمام توجه خود را معطوف این گونه محرک ها خواهد کرد. زمانی که این تلاش های گذشته و آینده گرا به منظور پرداختن به افکار و احساسات حداقل تا حدی موفقیت آمیز باشد، ممکن است تصور شود که وقت خود را به خوبی سپری کرده ایم. اما زمانی که رویدادهای گذشته و احتمالات آینده (و افکار و احساسات مربوط به آنها) را تتوان تغییر داد، تلاش مدام به منظور تغییر این رویدادها و احتمالات ممکن است به یک بار و هزينه واکنش سنگین منجر شود.

پروپوزال آماده روانشناسی درباره اضطراب و افسردگیچگونگی انتخاب یک موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 104) : تاثیر درمان گروهی شناختی رفتاری بر درونی سازی ارزش های عمومی در محیط آموزشی
تعریف اولیه هیز و همکاران (۱۹۹۹) از ارزش ها این است: "پیامدهای همگانی مطلوب در زندگی که به صورت کلامی به وجود می آیند. به عبارت دیگر، ارزش ها گزاره های کلامی در مورد تمایل افراد به منظور تجربه مداوم حالت خاصی از امور در طول زندگی است. این تعریف مبنای ارزشمندی را برای مفهومی سازی مؤثر ارزش ها براساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فراهم می آورد، اما تا حدودی از اهمیت این مسئله که ارزش ها چگونه در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مفهوم سازی می شوند، می کاهد. از نظر عملی، متخصصان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ارزش ها را به طور معمول متغیرهای فرایندی  (شیوه های رفتاری) تلقی می کنند نه متغیرهای پیامدی  (پیامدهای مطلوب زندگی). برای مثال اگر در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مراجعی بگوید که داشتن روابط نزدیک و صمیمی برای او ارزشمند (پیامد) است، درمانگر به او کمک می کند تا خصوصیاتی را شناسایی کند که در بافت روابط نزدیک باید آنها را در اختیار داشته باشد، یعنی خصوصیات و شیوه های رفتاری که فرد می تواند به صورت یکجانبه در روابط خود بروز دهد تا احتمال ایجاد و حفظ روابط نزدیک افزایش یابد. دلیل این امر (به طور عامیانه این است درحالی که پیامدهای مربوط به هر رفتار خاص خارج از دسترس فرد است، همیشه فرد این توانایی را دارد که به طور یکجانبه به شیوه ای از پیش تعیین شده رفتار کند. بنابراین درنظر گرفتن ارزش ها به عنوان شیوه های رفتاری به درمانگران رفتاری که تلاش می کنند بروز واکنش های خاص در مراجع را افزایش دهند، کمک می کند.

نمونه پروژه روش تحقیق روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاریچگونگی انتخاب یک موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 105) : اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه قاب بندی ارتباطی بر تعارض والد فرزند
رفتارهایی که ارزش های فرد را در درازمدت تقویت می کنند، خوشایند نیست. پدری که از نظر او رفتار عاشقانه و دلسوزانه برای دخترش ارزش است، ممکن است گاهی مشاهده کند این گونه رفتار کردن برای او مطلوب نیست. برای مثال در زمان اختلاف نظر یا فعالیتی که دختر از آن لذت می برد اما پدر آن را دوست ندارد براساس نظریه قاب بندی ارتباطی حتی در این مواقع این گونه رفتارها ممکن است به طور واقعی تقویت شوند، فقط به این سبب که آنها در دسته معادل کلامی ارزش های ذکر شده قرار دارند. به عبارت دیگر، زمانی که خصوصیات کلی عمل ارزشمند برای فرد مشخص شده و تعدادی از رفتارها لذت بخش و غیرلذت بخش پیشین که نشان دهنده این خصوصیات هستند، تعیین می شوند، ممکن است رفتارهای غیر لذت بخش، به طور ذاتی به رفتارهای تقویت کننده تبدیل شوند، زیرا آنها به طور کلامی به مجموعه ای گسترده از رفتارها ارتباط دارند که معنا، هدف و سرزندگی را برای فرد به ارمغان می آورند. برای مثال، پدری که در بالا ذکر شد، ممکن است گاهی متوجه شود که دختر سه ساله اش هر شب او را از خواب بیدار می کند که بسیار ناخوشایند است. اما زمانی که گوش دادن به حرفهای دختر و توجه کامل به وی در این گونه مواقع به عنوان معادل یک ارزش پدرانه، تقویت کننده و دلسوزانه تلقی شود، فرایندهای مبتنی بر نظریه قاب بندی ارتباطی به وی کمک می کنند تا تعامل خود با دختر را به عنوان تعامل تقویت کننده قاب بندی کند. بنابراین پس از توصیف یک ارزش به طور کامل و شناسیایی مجموعه ای مناسب از رفتارهای هماهنگ با آن، حس معنا، هدف و سرزندگی را که در ارزش آمیخته می شود، می توان به فعالیت هایی بسط داد که پیشتر ناخوشایند یا بدون مفهوم بودند.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تعارض والد فرزندی

دانلود نمونه پروپوزال ارشد مشاوره خانواده درباره تعارض والد فرزند