روش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی

روش های درست برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی محدود هستن و داشتن ایده اولیه ضروری است. در این متن شما با پنج ایده جدید دیگر آشنا می شوید.

روش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 76) : ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری ویژگی های شخصیتی
ویژگی های شخصیتی در انسان ها موروثی بوده؛ همان طور که شکل نوک سهره ها موروثی است. موروثی بودن به معنای تفاوت در ژن هاست. «ژنوم» عبارت است از مجموعه بسیار گوناگون از ژنها (در انسان حدود ۳۰۰۰۰ ژن). فعالیت هر یک از این ژن ها اثرات بیولوژیک ایجاد می کند؛ مانند تولید ترکیب پروتئینی خاص که مورد استفاده سلول هاست. بسیار اتفاق می افتد که در بین افراد، یک ژن دارای چند شکل مختلف است. علت این گوناگونی «جهش ژنتیکی»  می باشد بدین معنا که وقتی اسپرم و یا تخم ساخته می شود، در شرایط نادر در کپی کردن ژنوم و تقسیم آنها اشتباه اتفاق می افتد و زنجیره ژنتیک تازه به خاطر تکرار شدن، حذف شدن و انتقال یافتن و یا تغییر توالی کد ژنتیکی، با ساختار قبلی خود تفاوت پیدا می کند. همین که این جهش ژنتیکی یا موتاسیون اتفاق می افتد، این احتمال به وجود می آید که فردی که ناقل أن است، آن را به فرزند خود منتقل کند و باز به نوبه خود این فرزند به فرزند و فرزندان خود. پس یک جهش ژنتیکی که از یک فرد آغاز شده است، دارای این امکان بالقوه است که در بین یک جمعیت رایج شود، البته اگر موقعیت لازم وجود داشته باشد. گاه اوقات بعد از جهش ژنتیکی عملکرد ژن تفاوت نمی کند ولی بعضی اوقات ساختار پروتئین هایی که تولید می شوند، تغییر می یابد که البته میزان و درجه کم و زیاد بودن آن، در چگونگی کار سلول های ما تأثیرگذار است. هر قدر ابعاد دگرگونی ژنتیکی بیشتر باشد، اختلال کارکردی وسیع تر خواهد بود مثل بیماری هایی نظیر «سیستیک فایبرور» شایع ترین دگرگونی در ساختار ژنتیکی تأثیرات نامحسوس تری است مانند قبول نکردن انتقال خون به بدن و یا تولید بسیار کم یک پروتئین خاص که کم و بیش سودمند است.  درباره ویژگی های شخصیتی بیشتر بدانید.روش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 77) : مقایسه افسردگی در دختران و پسران مقطع ابتدایی
امروزه تعداد زیادی از جوانان اختلالات افسردگی را تجربه می کنند و سن بروز افسردگی پایین تر از آن است که پیش از این پنداشته می شد. عموما میزان شیوع با افزایش سن تا اواخر کودکی و اوایل نوجوانی به صورت پیشرونده افزایش می یابد، اما در این زمان میزان آن به سرعت بالا می رود و سپس این افزایش تا اواخر نوجوانی ادامه می یابد، یعنی زمانی که فرد به سطوح بزرگسالی می رسد. در طول دوره ابتدایی نوجوانی، تعداد دخترانی که یک اختلال افسردگی را تجربه می کنند از تعداد پسران به تدریج پیشی می گیرد؛ گرچه دلایل چنین تفاوت جنسیتی ای ناشناخته است، اما به نظر می رسد این موضوع زمینه مناسبی برای پژوهش باشد، چرا که تلاش های پیشگیرانه و مداخله ای با آن ارتباط پیدا می کنند.  درباره افسردگی بیشتر بدانید.روش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 78) : تاثیر درمان گروه شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و افسردگی در کودکان
علائم ناشی از اضطراب اجتماعی و افسردگی مشکلات هیجانی شایعی هستند. بسیاری از درمانگرها که با کودکان و نوجوانان کار می کنند با مسائل اضطرابی زیان آور و افسردگی های ناخواسته آنها دست و پنجه نرم می کنند. یکی از مشکلات جوانانی که دچار این مسائل هیجانی هستند در پیش گرفتن راه هایی ناسازگارانه برای پردازش دنیای شان است که خود احتیاج به مداخله دارد. همان طور که در مورد مراجعین بزرگ سال صدق می کند، مداخلات شناختی رفتاری تلاش دارند تا پردازش های تحریف شده از اطلاعات را که با ناراحتی های هیجانی رابطه دارند را تصحیح کنند. متأسفانه، فشارهای عمومی عقیده ای را که «تفکر مثبت» لقب گرفته بسیار تقویت کرده اند. آیا ما می خواهیم مراجعین ما به مثبت اندیشان بزرگ زمان تبدیل بشوند؟ آیا چنین هدفی منطقی و نتیجه مطلوب درمان است؟ در عوض همان گونه که فرضیات پیشنهاد می کنند و تحقیقات نشان می دهند این قدرت تفکر مثبت نیست که به انطباق هیجانی با پیشرفت در درمان ارتباط پیدا می کند بلکه کم کردن از تفکر منفی است که چنین اثری را ایجاد می کند. من در جای دیگری به «قدرت تفکر غیر منفی» اشاره کرده ام (کندال، ۱۹۸۴). وقتی ما بتوانیم به کم کردن در پردازش های بسیار منفی و سرسخت شناختی دست پیدا کنیم، از تفکر منفی کم می کنیم و ناراحتی های روان شناختی همراه با آن را نیز کم می کنیم. آیا می دانید درمان شناختی و رفتاری چیست؟ کلیک کنیدروش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 79) : تاثیر آموزش سازگاری بر کاهش تحریف شناختی و افکار خودآیند منفی
فردی در یک وضعیت دشوار قرار دارد ممکن است بخواهد فقط به افکار مثبت بیندیشد. مثلا تصور کنید در حال پرواز با یک هواپیمای بین المللی هستید. یک طوفان هوایی شدید پیش می آید و فردی کنار شما نشسته که همه چیز را مثبت می بیند. جریان هوا باعث می شود در هواپیما باز شود و او به شما می گوید: «آه، هوای تازه». در واقع این پاسخ یک پاسخ منطقی نیست. زمان هایی وجود دارند که داشتن یک یا دو فکر منفی کاملأ توجیه دارد. پردازش اطلاعات به صورت کاملا مثبت وقتی با واقعیت نیز تناسبی ندارد، در واقع خود به نوعی یک فکر تحریف شده است. اگر تفکر مثبت خالص را نتوان به عنوان یک هدف درمانی در نظر گرفت، و اگر نتوان سازگاری را به کاهش تفکر منفی ارتباط داد پس انتظار منطقی درمانگران برای پیامد مداخلاتی که انجام می دهند چیست؟ آیا باید هدف از درمان هایی که طراحی می کنیم کاهش الگوهای منفی و خود به انتقادگرانه جوان های مضطرب و افسرده باشد؟ پاسخ به این سؤال به نسبت افکار مثبت به منفی ارتباط دارد. نسبت فکرهای مثبت به منفی که در رابطه با سازگاری یافت شده است ۶۲% به ۳۸% است . این یافته ها در مورد نوجوانان بزرگتر گزارش شده است اما این مفهوم در مورد افراد خردسال تر نیز صدق می کند. در کل با توجه به این نسبت دو بر یک متوجه می شویم که فکرهای مثبت دو سوم ذهن را اشغال می کند، در حالی که تفکر منفی هم یک سوم اندیشه افرادی را که مشکل انطباقی ندارند تشکیل می دهد .در افراد افسرده بر اساس ارزیابی های بالینی و روان سنجی مشخص شده که این نسبت یک به یک است، این نسبت «نصف نصف» تکرار یکسان فکرهای مثبت و منفی را نشان می دهد یعنی گفت و گویی درونی که تعارض میان اندیشه های مثبت و منفی را نشان می دهد.

 درباره افکار خودآیند منفی بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید

درباره تحریف های شناختی بیشتر بدانید اینجا کلیک کنیدروش های انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 80) : پردازش اطلاعات شناختی و مشکلات رفتاری و هیجانی
کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات رفتاری و هیجانی در پردازش اطلاعات شناختی کیفیت های ناسازگارانه ای نیز دارند. در مورد نوجوان افسرده ای که عواقب منفی را به صورت اشتباه به مشخصات پایدار - کلی - درونی ربط (استاد) می دهد، همانند کودک تکانش گر / پر فعالیتی که از نظر رفتاری فعال است اما در آینده نگری همراه با برنامه ریزی ضعف دارد، تعدیل کردن روند پردازش شناختی را باید در برنامه درمانی گنجانید. اگر بخواهیم نظریه پردازانه صحبت کنیم، چگونه تغییرات لازم را مفهوم سازی می کنیم؟ بهترین حالت برای توصیف ماهیت تغییرات شناختی که قسمتی از اهداف درمان به شمار می آیند چیست؟ لازم است برخی مفهوم های شناختی را چنان که در بحث قبلی نیز آمد تعدیل کنیم. تجربه های جدید فرد اگر با پردازش هدایت شده همراه شوند، کمک می کنند که تفکر نادرست جهت صحیح پیدا کند. بنابراین ساختار شناختی فعلی پاک نمی شود، اما مهارت هایی جدید و ابزاری نو برای تفسیر جهان ایجاد می شوند، و این ساختمان های جدید به عنوان الگویی نو در درک تجربه های آینده خدمت می کنند. درمان نمی تواند هدف از بین بردن ساختارهای شناختی ناخواسته را در نظر بگیرد، اما کمک می کند طرح واره های جدیدی با راه کارهای جدید ساخته شوند و به جای انواع ناکارآمد قبلی به کار روند مداخله درمانی امکان مواجه شدن فرد را با رفتارهای متعدد هم زمان با پردازش شناختی فراهم می کند، این ساختارهای شناختی جدید می توانند در طول زمان شکل بگیرند . بار هیجانی مثبت می تواند قدرت تجربه را افزایش دهد و اثر آن را بر دیدگاه های جدیدی که در حال شکل گیری هستند تقویت کند. هماهنگ با جایگزین کردن این ادراک های جدید در داخل دیدگاه جامع تر کودک از جهان و جایگاه او در آن، تجربه های آینده به شکلی متفاوت تعبیر می شوند (با ناسازگاری کمتر). با استفاده از مهارت های اکتسابی جدید و طرحواره های ساخته شده، فرد به سمت مواجهه و مقابله با چالش های جدید پیش می رود به صورتی که می تواند تمايلات ناسازگارانه قبلی خود را مدیریت کند.

مقاله سبک های شناختی را بخوانید

مقاله درباره مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان