چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی

 ایده های جدید در این سایت بهترین روش برای انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی است که با زحمت فراوان برای علاقمندان تهیه شده است.

چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 71) : اثر بخشی روانکاوی به شیوه پدیده انتقال بر خلاقیت کودکان
وینیگات نشان می دهد که رابطه بین دنیای درونی و بیرونی، و بین خود و دیگران، از طریق استفاده از چیزی که «پدیده انتقال » می نامد، ایجاد می شود. این پدیده یا شیء، (خرس عروسکی، پتو و ...) به عنوان قسمتی از دنیای بیرونی و یا قسمتی از خود تجربه می شود. یک مثال شناخته شده
پتوی امنیت بخش» لینوس در کارتون «بادام زمینی ها» اثر شولتز  است. (وینیکات ۱۹۸۰) می گوید: «این درست است که قسمتی از پتو (یا هر چه هست) نمادی از قسمتی از یک ابژه جزئی است، مانند پستان. با این وجود، نکته آن ارزش نمادین آن نیست، بلکه واقعیت آن است.» این واقعیت که چنین ابژه های انتقالی پستان با مادر نیستند، به اندازه این عقیده که آن ها (ابژه ها) به طور نمادین ممکن است جایگزین آنان (پستان یا مادر) شوند، اهمیت دارد. و به این دلیل است که، «هنگامی که نماد به کار گرفته می شود، کودک در عین حال به وضوح در حال تمایز بین تخیل و واقعیت، ابژه های درونی و بیرونی و تمایز بین خلاقیت اولیه و ادراک می باشد.» (ویتیکات ۱۹۸۰). عملکرد پدیده انتقالی، که در فضای بالقوه ی» بين عینیت و ذهنیت است، کمک به کودکان برای گذر از خودشیفتگی کودکانه به عشق ابژه ای و از وابستگی به خوداتکایی است» (رایکرافت ۱۹۷۹). ويتيكات استدلال می کنند که از طریق استفاده از این ابژه هاست که نوزاد در حال رشد، راه خود را به درون دنیاهای بازی، خلاقیت، نماد و فرهنگ پیدا می کند.

دانلود مقاله درباره خلاقیتچگونگی انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 72) : اثربخشی بازی های اوریگامی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی
وینیکات روان کاری را به عنوان شکلی تخصصی از بازی در نظر گرفت. او بیان کرد که «بازی، رشد و در نتیجه نیل به سلامتی را آسان می کند؛ بازی به روابط گروه می انجامد، بازی می تواند شکلی از ارتباط در روان درمانی باشد.» (وینیکات ۱۹۸۰). یک مثال کاربردی از رویکرد وینیکات تکنیکی بود که در روان درمانی با کودکان به کار می برد. او این تکنیک را «بازی مارپیچی» نامید. (وینیکات (۱۹۷۱). در خلال بازی ها و ارتباطات سرگرم کننده، بازی ساده ای را وینیکات با کشیدن چند خط نسبتأ تصادفی و خطوط آزاد (شکلک) روی کاغذ کشید و به کودک داد تا آن را به تصویری تبدیل کند. در مقابل، کودک باید اثری را شروع می کرد و وینیکات آن را کامل می ساخت. هنگامی که بازی جلو می رفت، گفت و گویی بصری و کلامی ارتباط آسانی را بین او و بیماران کودکش برقرار می ساخت. مقاله درباره پیشرفت تحصیلیچگونگی انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 73) : مقایسه تاثیر انتقال درمانی و هنر درمانی بر استرس
واژه انتقال برای تعریف فرایندی به کار می رود که طی آن نگرش بیمار به درمانگر منطبق با حالات گذشته زندگی بیمار می گردد (لوماس ۱۹۹۴). در واقع، انتقال در بنیان این فرض ناهشیار بنا شده که احساسات، نگرش ها و دیگر ویژگی هایی که از شکل گذشته زندگی ما حاصل آمده اند، فردی را که اکنون با او در ارتباط هستیم، تسخیر می کنند. اگرچه تکرار ناهشیار روابط گذشته ممکن است در هر رابطه ای رخ دهد، اما در حیطه درمان معنای خاص و اهمیت زیادی دارد. در روان کاوی، «انتقال به مانند زمینی است که بر روی آن تمام مشکلات اساسی یک تحلیل، نقش خود را بازی می کنند: استقرار، ابعاد، تعبیر و تحلیل انتقال در واقع فرایندی هستند که درمان را تعریف می کنند» (لاپلائچ و پونتالایز، ۱۹۸۸) ولی در هنردرمانی این گونه نیست. درحالی که بسیاری از هنردرمان گران به حضور گسترده انتقال اذعان دارند، اما کار با انتقال لزومأ محور مرکزی شیوه بالینی آنها نیست (آگل  و همکاران، ۱۹۸۱ رجوع شود). برای بعضی هنردرمان گران، «این ایده که روابط امروزی شکل و شبحی از روابط گذشته ولی بدون حضور افراد گذشته هستند، صرفا به معرفی یک درآمیختگی غیرضروری می پردازد.» (اولمان در آمل و همکاران  ۱۹۸۱). با این حال مراجعان از طریق راه های مختلفی با هنردرمان گران در رابطه هستند، اعم از سیاه نمایی تا ایده آل سازی، که نشان می دهد این رابطه بیشتر بر پایه تصور آن ها از هم می باشد و نه چیزی که واقعا هستند.چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 74) : رابطه ویژگی های شخصیتی و احساسات منفی با تقلب در کودکان
سؤال مهم دیگر مربوط به تناسب گستردگی ویژگی های شخصیتی است. رفتارهای افراد معمولا در یک دوره زمانی همسان می باشد ولی این همسانی وقتی بیشتر می شود که شرایط تقریبا یکسان باشد؛ برای مثال یک پژوهش کلاسیک در مورد اخلاق در کودکان نشان می دهد هنگامی که کودکان در یک امتحان امکان تقلب و یا از روی دست یکدیگر نگاه کردن را به دست می آورند، در امتحان مشابه بعدی نیز به این کار دست می زنند ولی وقتی نحوه امتحان کمی عوض می شود و با پاسخ بهتر دادن به سؤالات، نمره چندان زیادی اضافه نشود، احتمال تقلب کاهش می یابد. به همین دلیل است که بعضی از روان شناسان معتقدند که ویژگی های شخصیتی همواره باید متناسب با مقوله موقعیت تعریف شوند و نه بدون قید و شرط از یک جنبه در تمام ویژگی های شخصیتی چنین امری لحاظ می شود. برای مثال روان رنجوری، فعالیت زیاد احساسات منفی است. پس باید گفت کسی که دارای درجه بالای روان رنجوری است، هنگامی که ارزیابی او از شرایط تهدید کننده باشد، واکنش او شدیدتر می شود اما با وجود همه اینها هنوز این سؤال در مورد محدوده طبقه بندی موقعیت ها بدون پاسخ مانده است. آیا روان رنجوری را باید به طور عام اندازه گیری نمود یا از جنبه بیماری به آن نگریست و یا از جنبه سازگاری با محیط و یا روابط میان فردی؟ وقتی ما از ویژگی های فرعی استفاده می کنیم، (در مقایسه با ویژگی های اصلی) درجه همسانی در رفتارها به میزان زیادی بالا می رود؛ حتی پژوهش در رفتارهای اخلاقی کودکان نشان می دهد که همبستگی بین اشکال مختلف تقلب در امتحان عددی بیشتر از صفر است.دانلود مقاله ویژگیهای شخصیتیچگونگی انتخاب موضوع پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی (ایده 75) : پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس خود بیمار انگاری
چرا میزان اضطراب فرد در مورد بیماری شاخص مهمی در پیش بینی اضطراب او در روابط اجتماعی است؟ پاسخ قاعدتا این است که مکانیزم روانی که زیربنای اضطراب بیمار را تشکیل می دهد، با مدارات نرونی مغز که شالوده مکانیزم روانی اضطراب در سایر امور است، سهیم می باشد. البته نمی توان گفت که یک نوع هستند، بلکه این مکانیزم کمی شبیه به اتومبیل است. ترمز دستی و ترمز معمولی در عمل مختلف انجام می دهند و اجزای متفاوتی دارند ولی هردو متکی بر سیستم هیدرولیک می باشند. در نتیجه بر اثر کم شدن روغن ترمز، کارکرد هر دو ترمز دچار اختلال می شود. هرچه اجزای تشکیل دهنده دو مکانیزم از اشتراک بیشتری برخوردار باشند، کارکرد هر یک می تواند از قدرت پیش بینی بیشتری در مورد کارکرد مکانیزم دوم برخوردار باشد. بنا بر این هریک از پنج ویژگی شخصیتی اصلی را باید متغیری دانست در زیر بنای مدارات ترونی که در کل عملکرد روانی تأثیر دارد. علاوه براین عملکردهای روانی، از مدارات ترونی غیر مشترک نیز تأثیر می گیرند و به همین دلیل است که همبستگی بین چند متغیر کامل نیست. ما تاکنون مشاهده کرده ایم که مجموعه ای از گرایشات نظیر گرایش به رابطه جنسی، سفر، گرایش به روابط اجتماعی و رقابت و مجموعه همه اینها تقريبا ویژگی برون گرایی را شکل می دهند. حال چه چیز این رفتارهای گوناگون را به هم پیوند می زند؟ من در بخش های بعدی خواهم گفت که عملکرد همه اینها متصل کردن مدار ترونی یکسان پاداش می باشد. ما می دانیم ساختارهای مشترک مغز در انتظار تشویق های متفاوتی هستند. این تشویق ها می تواند دیدن چهره ای جذاب از جنس مخالف، دریافت پول، غذا و یا گرفتن یک ماده مخدر باشد. این طور به نظر می رسد که انتخاب طبیعی، روان پیچیده ما را مستعد دریافت انواع مختلف جوایز و تشویق ها کرده است. این کار کرد، بیش از پیش از مکانیزم های اولیه ای است که پیشینه آن، عملکرد عمیق افزودن تناسب و برازندگی انسان است.دانلود مقاله درباره خود انگاره