بانک موضوع پایان نامه روانشناسی (همه گرایش ها)

بانک جدیدترین موضوعات پروپوزال و پروژه و مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مشاوره و علوم تربیتی و روانشناسی (همه گرایش ها)

بررسی اثربخشی آرمیدگی (تن آرامی) بر اصطراب و افسردگی دانش آموزان
بررسی اثربخشی بازی درمانی بر اختلال یادگیری و گسترش مفاهیم دانش آموزان ابتدایی
بررسی اثربخشی بازی درمانی بر کاهش استرس و افزایش توانمندی تحصیلی در کودکان بیش فعال ...
بررسی اثربخشی شرطی سازی مجدد بر کاهش ترس و ترک عادت های بد در کودکان 2 تا 5 سال
بررسی نقش واسطه ای آرام سازی دسته های عضلانی در رابطه فشار خون و استرس بیماران دیابتی
بررسی نقش واسطه ای آموزش خلاقیت در رابطه پیشرفت تحصیلی و خودشکوفایی دانش آموزان دیرآموز
بررسی نقش واسطه ای بازی های تعلیمی در رابطه خلاقیت ذهنی و تسهیل یادگیری دانش آموزان
بررسی نقش واسطه ای تنبیه کلامی در رابطه اضطراب و شب ادراری کودکان
بررسی نقش واسطه ای رفتارهای تکانشی در رابطه اضطراب و اختلالات یادگیری کودکان بیش فعال دبستانی ...
رابطه بین بازی کامپیوتری و رسانه های آموزشی با یادگیری دانش آموزان ابتدایی
رابطه بین خرید های غیرضروری زنان متاهل و استرس ادراک شده با اختلال بیش فعالی ADHD
رابطه بین سازگاری شناختی و بهداشت روانی با استرس دانش آموزان
رابطه بین عزت نفس و خود پنداره با اختلال بیش فعالی (ADHD) در نوجوانان
رابطه بین موفقیت تحصیلی و تاب آوری امتحان با خود درگیری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول
مقایسه اثر بخشی تحسین کلامی و تنبیه کلامی در موفقیت تحصیلی کودکان تیزهوش و عادی
مقایسه استرس و فشار خون و بهداشت روانی در بیماران دیابتی و سالم
مقایسه سرکشی و رفتارهای قلدرمآبانه و پرخاشگری در نوجوانان دختر و پسر دارای سابقه اختلال بیش فعالی
مقایسه عزت نفس و خودپنداره و توجه به هنجارهای اجتماعی در دختران دانش آموز بیش فعال و عادی
مقایسه فشار روانی و میزان رفاه و نحوه تغذیه در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار تهران
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کاهش استرس و کیفیت خواب در نوجوانان آستانه بلوغ
رابطه بین خشونت خانوادگی و انحرافات جنسی با سوء مصرف مواد
مقایسه میزان پرخاشگری و کج خلقی در افراد دارای سابقه اعتیاد و افراد دارای مشکلات خانوادگی
بررسی نقش واسطه ای اقندار والدینی در رابطه بین پرخاشگری و انضباط اجتماعی نوجوانان
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش طرد از گروه و افزایش مهارت حل مسئله کودکان
مقایسه خویشتن داری و احساس خواهی و خود نظم دهی در کودکان دارای والدین سخت گیر و دارای والدین سهل گیر
بررسی اثر بخشی آموزش خویشتنداری بر مهارت های ارتباط بین فردی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کاهش استرس و کیفیت خواب در نوجوانان آستانه بلوغ
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر توانایی حل مسئله و کاهش تعارض والد – فرزند کودکان تیزهوش
رابطه ترس و هیجان بالا با عملکرد مثبت روانی و مثبت اندیشی دانشجویان جدید الورود
بررسی رابطه عوامل عصبی خودکار و میزان استرس با سلامت روانی زنان سرپرست منطقه 7 شهر تهران
بررسی رابطه عوامل شناختی و تنظیم شناختی هیجان با شدت استرس در دانشجویان پشت کنکور ارشد
مقایسه ویژگی های شخصیتی و پرخاشگری در کودکان علاقمند به بازی های رایانه ای خشن و بازی های رایانه ای فکری
نقش واسطه ای بازی های رایانه ای در رابطه ایفای نقش اجتماعی مثبت و پایبندی به قانون در دانش آموزان مقطع متوسطه
اثر بخشی آموزش بازی درمانی بر یادگیری مهارت های ارتباطی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان
رابطه بازی درمانی الکترونیکی و کار گروهی با قابلیت تغییر شرایط در کودکان پرخاشگر
بررسی ار بخشی درمان وجودی بر خودانگاره منفی و تحمل پریشانی زنان خانه دار ...
بررسی اثر بخشی مهارت برقراری ارتباط بر میزان اجتماعی بودن و فشار روانی دانشجویان دور از خانواده
مقایسه سلامت روان و مهارت های ارتباطی با رفتارهای حرکتی در نوجوانان علاقمند به بازی های رایانه ای ایستا و پویا
بررسی ار بخشی بازی های رایانه ای اکشن بر قدرت تصمیم گیری و حل مسئله و مهارت های حرکتی
بررسی رابطه عزت نفس و یادگیری با بازی های رایانه ای در نوجوانان دختر و پسر
بررسی رابطه خشونت و نگرش عاطفی و همدلی با بازی های رایانه ای در نوجوانان پسر
بررسی رابطه سلامت روان و کاهش استرس و حل مسئله با بازی های رایانه ای در بزرگسالان
رابطه بازی رایانه ای و ویژگی های شخصیتی و حل مسئله در نوجوانان
مقایسه ویژگی های شخصیتی و پرخاشگری در کودکان علاقمند به بازی های رایانه ای خشن و بازی های رایانه ای فکری
بررسی رابطه هوش شناختی و خلاقیت با بازی های رایانه ای در نوجوانان دختر و پسر
بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر کاهش اضطراب و افزایش تفکر خلاق و اعتماد به نفس در دانش آموزان
بررسی رابطه بین بازی های الکترونیکی و توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان
بررسی اثر بخشی بازی های خیالی بر دامنه لغات و انگیزش خواندن و پیشرفت تحصیلی کودکان مقطع ابتدایی
مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان دارای بازی های رایانه ای و عدم آن
اثر بخشی بازی های کامپیوتری بر کار گروهی و مهارت های اجتماعی نوجوانان پرخاشگر
بررسی اثر بخشی معنی درمانی بر رضایت زناشویی و افسردگی در زوج های فرزند از دست داده
بررسی اثربخشی درمان وجودی بر احساس پوچی و معناداری زندگی در نوجوانان پدر و مادر از دست داده
بررسی رابطه نشخوار فکری و خودشیفتگی با اختلال اضطراب وجودی
بررسی اثر بخشی درمان وجودی بر اختلال اضطراب اجتماعی و سوء ظن زناشویی در زوج های آستانه طلاق
بررسی اثر بخشی درمان وجودی بر معنا داری زندگی و کاهش اضطراب و استرس پس از سانحه
بررسی رابطه معنی باختگی زندگی و انزوای اجتماعی با اضطراب وجودی در جوانان ...
بررسی اثر بخشی معنی درمانی فرانکل بر ارتباط عاطفه مثبت و منفی و سازگاری زناشویی
اثر بخشی معنی درمانی فرانکل بر اضطراب مرگ و اضطراب وجودی ...
رابطه مسئولیت پذیری و خود تعیین گری با نقش واسطه ای معنی داری زندگی
رابطه پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی با صفات والدینی در کودکان ...
رابطه افت تحصیلی و اعتماد نفس با نقش واسطه ای داستان خوانی در دانش آموزان ...
بررسی اثر بخشی قصه درمانی با فرضیه های پسامدرنیسم بر اصلاح رفتارهای پر خطر نوجوانان
بررسی تاثیر قصه درمانی بر موفقیت تحصیلی و تمرکز توجه در کودکان بیش فعال
رابطه پوچی و احساس تنهایی و سبک های هویت با اضطراب وجودی در نوجوانان
بررسی رابطه افکار خودآیند منفی و اضطراب وجودی و فرسودگی شغلی با نشخوار فکری
بررسی رابطه افسردگی و تعارض هیجانی با نشخوار فکری در زنان خانه دار ...
بررسی اثر بخشی گروه درمانی حل مسئله بر تغییر نگرش و کاهش اضطراب در کارکنان ...
اثر بخشی مداخلات بازی محور بر رشد کلامی و تمرکز توجه کودکان پایه اول ابتدایی
بررسی عوامل موثر بر طراحی پروتکل گروه درمانی محور برای درمان اختلالات خانوادگی
رابطه اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی با سو گیری توجه در ...
رابطه سندرم شناختی - توجه (CAS) و نشخوار فکری با راهبردهای مقابله ای فراشناختی
بررسی اثر بخشی درمان فراشناخت بر تعدیل احساسات و نشخوار فکری در جوانان دارای رفتارهای پرخطر خودکشی
پیش بینی کاهش تعلل ورزی و فرسودگی شغلی براساس افزایش تمرکز توجه در کارکنان ...
رابطه راهبرد های تغییر باورهای فراشناختی مثبت درباره نشخوار فکری و مفهوم سازی با کاهش افسردگی و اضطراب
بررسی رابطه افسردگی و نشخوار فکری با خودکنترلی در زوج های دارای اختلاف شدید منطقه 5 شهر تهران
اثر بخشی مداخله فراشناختی بر اختلالات شخصیتی و سوء ظن زناشویی
رابطه نشخوار فکری و افسردگی با خود تنظیمی در زوج های بدون فرزند
مقایسه باورهای فراشناختی مثبت و منفی در افراد افسرده و غیر افسرده
پیش بینی نگرشهای ناکارآمد (DAS) و افسردگی بر اساس باورهای فراشناختی در...
بررسی رابطه نگرانی آسیب زا و اضطراب صفت و حالت با ویژگیهای توپولوژیکی ...
رابطه نشخوار فکری و خود تنظیمی منفی با سندرم شناختی- توجه (CAS) در افراد دارای اختلال روان شناختی
مقایسه باورهای فراشناختی و خطر پذیری در افراد عادی و افراد با آمادگی برای توهم
مقایسه خودآگاهی شناختی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد مبتلا به وسواس فکری عملی
رابطه باورهای منفی و نگرانی خصیصه ای با باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال وسواس - اجباری
بررسی اثر بخشی راهبردهای مقابله ای فراشناختی بر اضطراب و اختلال توجه در بیماران وسواس فکری
رابطه اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی با سو گیری توجه در ...
اثر بخشی درمان با آموزش شناختی بر وحشتزدگی و اضطراب در زلزله زدگان کرمانشاه
بررسی رابطه وحشت زدگی و اختلال اضطراب فراگیر با ویژگی های شخصیتی در ...
اثر بخشی درمان کنترل هراس در درمان بیماران دارای اختلال وحشت زدگی و پانیک اتک
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر وحشتزدگی و اضطراب امتحان جوانان مبتلا به اختلال پانیک شهر...
بررسی رابطه اختلال وحشت زدگی و اضطراب با نشخوار فکری در مادران خانه دار
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر اختلال اضطرابی و افزایش امید به زدگی در بیماران ...
اثر بخشی روان درمانگری وجودی بر کاهش اضطراب و افزایش بهزیستی روانشناختی ...
اثربخشی مشاوره و درمان گروه با رویکرد وجودی در بهبود سلامت و امید به زندگی بیماران سرطانی
اثربخشی درمان وجودی بر احساس پوچی و اضطراب دانشجویان ...
بررسی اثر بخشی معنا درمانی وجودی بر جهت گیری مذهبی و ارزش های شخصی در دانشجویان گروه علوم انسانی
بررسی اثر بخشی درمان وجودی بر تغییر معنی زندگی و دگر اندیشی در دانشجویان ...
بررسی اثر بخشی مدل بازیابی مهار خاموشی بر گذر هراسی و اختلال وحشت زدگی در افراد آسیب دیده حوادث رانندگی
بررسی اثر بخشی حساسیت زدایی منظم بر کاهش ترس اجتماعی و ارزیابی منفی از خود در افراد دارای معلولیت های جزئی
بررسی اثر بخشی درمان مواجهه بر کاهش ترس و اختلال پانیک و افسردگی در نوجوانان شهر ...
بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری (CBT) در کاهش افکار اضطرابی و افزایش امید به زندگی در افراد مبتلا به استرس پس از آسیب
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت مقابله ای جسمی بر کاهش وحشت زدگی و افسردگی در بیماران ptsd
بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر کاهش گدر هراسی و اضطراب در بیماران قلبی جوان
بررسی رابطه تصویر بدنی با اختلال وحشتزدگی و ادراک اضطرابی مزمن در دانشجویان ...
اثر بخشی درمان مواجهه (استقلال و خودمختاری) بر کاهش تعارضات والد فرزندی در پسران نوجوان
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری و مواجهه درمانی بر کاهش اضطراب وحشتزدگی در بیماران آریتمی قلبی
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و بی خوابی در افراد داری اختلال وحشتزدگی با یا بدون گذرهراسی
بررسی رابطه اختلال خوردن و اختلال بد ریخت انگاری بدن با اضطراب و افسردگی دختران
رابطه اختلال کندن پوست و کنترل تکانه ای با سرشت عاطفی و هیجانی در نوجوانان دختر
بررسی رابطه اختلال کندن مو و کنترل تکانه ای در نوجوان دختر
رابطه بین کارکردهای شغلی و اجتماعی با اختلال احتکار در مدیران اداره ...
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اختلال احتکار در زنان خانه دار منطقه 5 تهران
رابطه پرخاشگری و اضطراب افسردگی با اختلال بد ریخت انگاری بدن در نوجوانان دختر
بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال وسواسی – اجباری و کنترل افکار مزاحم در ...
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش ترس و افکار مزاحم و اختلال وسواس در نوجوانان دارای فوبیای خاص
اثر بخشی مدل شناختی - رفتاری بر اختلال وسواسی – اجباری و افسردگی در دختران نوجوان
مقایسه اضافه وزن و چاقی و درگیری اجتماعی در افراد سالم و افراد دارای اختلال احتکار
مقایسه رابطه تصویر بدنی منفی و هراس اجتماعی در دختران و پسران دارای اقدام به خودکشی
مقایسه رابطه اختلال بد ریخت انگاری بدن و میزان افسردگی در مردان و زنان میانسال مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی شهر تهران
مقایسه اثربخشی مداخله های پذیرش و تعهد و شناختی- رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر(GAD) در کارمندان ...
بررسی اثر بخشی مداخلات شناختی - رفتاری استاندارد (CBT) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD) در مردان
رابطه بین اختلال وسواسی - اجباری با کنترل افکار و کمال گرایی در زنان میانسال
مقایسه تأثیر بازسازی شناختی و درمان ذهن آگاهی بر کاهش اختلال وسواس و افسردگی در زنان خانه دار
اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت (HRT) بر اختلال کندن مو کاهش وسواس در دختران مقطع متوسطه دوم مدرسه ...
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر عدم تحمل ابهام بر کاهش اضطراب و افسردگی
بررسی اثر بخشی آموزش روانی بر کاهش نگرانی های افراطی و فاجعه سازی افراد مبتلا به سرطان
بررسی رابطه نگرانی افراطی و افسردگی با ابهام نقش در دانشجویان غیر بومی دانشگاه ...
بررسی رابطه عدم تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر
بررسی اثر بخشی آموزش پروتکل شناختی – رفتاری بر نگرانی افراطی در کارمندان اداره ... شهر ...
مقایسه درمان شناختی رفتاری مبتنی بر عدم تحمل ابهام و آموزش مواجهه درمانی بر اختلال اضطراب فراگیر
نقش اختلال اضطراب فراگیر و عدم تحمل ابهام در پیش بینی فرسودگی شغلی در معلمان
مقایسه بررسی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر عدم تحمل ابهام و آرمیدگی (AR) برای اختلال اضطراب فراگیر
مقایسه درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر عدم تحمل ابهام و آرمیدگی کاربردی (AR) در درمان اختلال وسواس – اجباری در زنان
بررسی رابطه تصویر ذهنی منفی و بازداری هیجانی با اضطراب اختلال فراگیر
رابطه بین اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی با نشخوار پس رویدادی در ...
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری ('CBT) بر اختلال اضطراب اجتماعی و افکار خود آیند منفی
رابطه اختلال اضطراب اجتماعی و استرس شغلی با ترس از ارزیابی منفی
رابطه بین فرسودگی شغلی با اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) و هراس خاص
بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر عدم تحمل ابهام بر اضطراب در کودکان و نوجوانان
مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه و بازداری بر اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس اجباری
مقایسه اضطراب سلامتی و خودبیمارانگاری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس اجباری
رابطه بین فرسودگی شغلی و تنیدگی و اضطراب با ترس اجتماعی در کارکنان اداره ...
مقایسه اثر بخشی درمان مواجهه و ذهن آگاهی بر خودبیمار انگاری و اضطراب سلامتی و هراس های خاص
رابطه بین خستگی، مشکلات تمرکز و مشکلات خواب با اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان
بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر خود ارزیابی منفی و اختلال اضطراب اجتماعی زنان مدیر
رابطه بین اضطراب اجتماعی و اختلال هیجانی با هراس های خاص در زنان ...
بررسی ارتباط راهبردهای مقابله ای اجتماعی و باورهای منفی با اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان
پیش بینی اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب بر اساس عملکرد اجتماعی
رابطه بین اختلال اضطرابی و افسردگی با تنظیم هیجانی در دانشجویان سال اخر تحصیل
بررسی اثر بخشی مداخلات شناختی بر کاهش هزینه اجتماعی و ناسازگاری طرحواره شناختی در بیماران دارای اختلال اضطراب اجتماعی
پیش بینی هراس اجتماعی و افسردگی بر اساس خود ارزیابیهای منفی سوگیرانه در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
بررسی رابطه افسردگی و فوبیای خاص با نقشهای اجتماعی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر توجه معطوف به خود و تصویر منفی از خود در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
نقش عاطفه مثبت و منفی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان
رابطه خودبیمارانگاری و فوبیای خاص با نشخوار فکری در زنان خانه دار
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب سلامتی و خود بیمار انگاری در زنان میانسال مراجعه کننده به کلینیک های غربالگری
رابطه تپش قلب و سردرد های مزمن با اضطراب سلامتی در مردان میانسال شاغل غیر بومی
اثر بخشی درمان شناختی بر هراس و تصویر منفی از خود در نوجوانان دختر
اثر بخشی روش مواجهه درمانی بر هراس خاص و اختلال خوردن در نوجوانان مقایسه
اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر هراس خاص و اختلال اضطراب و اختلال خوردن در زنان و مردان
بررسی اثر بخشی درمان مواجهه بر هراس خاص و اضطراب در نوچوانان
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب آزمون و اختلال اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان مبتنی بر مواجهه بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی
مقایسه اثر بخشی مواجهه درمانی بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی و وسواس فکری عملی
رابطه بین اضطراب سلامتی با اختلال وسواسی – اجباری و اختلال وحشتزدگی
اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال افسردگی اساسی و اضطراب سلامتی
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری مواجهه درمانی بر اضطراب مرگ و افسردگی در مردان میانسال
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با افکار خود آیند منفی و اضطراب سلامتی
بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر استرس و اضطراب سلامتی در افراد سالمند
بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر اضطراب سلامتی و خود بیمار انگاری در زنان میانسال
مقایسه اضطراب سلامتی و رفتارهای اجتنابی در زنان و مردان دارای اختلال خود بیمار انگاری
رابطه استرس و اضطراب سلامتی با مقابله های ناسازگار در مردان بزرگسال دارای بیماری قلبی
رابطه خود بیمار انگاری و اضطراب سلامتی با تحریف شناختی در بیماران قلبی
رابطه افسردگی و هراس از بیماری با اضطراب در بیماران قلبی خفیف
مقایسه میزان مهارت های ارتباط اجتماعی و بخشش در افراد مقید به شرع و افراد سهل انگار
مقایسه بخشش و معنی داری زندگی در افراد دارای گرایش مذهبی و افراد سکولار
مقایسه شفقت خود و سلامت روانی و بخشش در افراد دارای گرایشات مذهبی و غیر آن
بررسی عوامل موثر بر فرهنگ پذیری و جلب بخشش در خانواده های ایرانی
بررسی اثر بخشی مهارت حل تعارضات بر بخشش و کاهش تعارضات فرهنگی در خانواده
رابطه تعارضات بین فردی و آبروی اجتماعی با بخشش در مردان
رابطه فردگرایی و جمع گرایی با تعارضات بین فردی و بخشش در زوج های متقاضی طلاق
رابطه بین بخشش و جهت گیری مذهبی با ویژگی های فرهنگی در دانشجویان ...
رابطه بین بخشش و سلامت روان با هوش فرهنگی در کارکنان اداره ...
بررسی اثر بخشی بخشش درمانی بر نشخوار فکری و اختلال وسواس اجباری در دختران نوجوان
مقایسه رابطه بخشش با سلامت روان و اعتماد به نفس در کودکان و بزرگسالان
اثر بخشی توانایی خودگردانی بر سلامت روان و تنظیم هیجان در زوج های جوان
مقایسه اثربخشی فعالیت‌های اجتماعی بشردوستانه بر میزان استرس و خشم افراد دریافت کننده و افراد ارائه کننده خدمات
بررسي اثر بخشي مداخله اي آيات قرآني در کاهش افکار غیر منطقی و سلامت معنوی نوجوانان
مقایسه اثر بخشی آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﺮاﻗﺒﻪ و آموزش آرام سازی عضلانی بر کاهش اضطراب و افسردگی در افراد دارای اختلال استرس پس از آسیب
بررسی رابطه سلامت روانی و رضایت از زندگی با ابعاد دعا در بیماران دارای بیماری خاص
رابطه سلامت روان و هوش اجتماعی با بخشش اصیل در ...
رابطه جهت گیری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی با بخشش و انتقام
بررسی اثر بخشی بخشش بر بهداشت روانی و بهزیستی روانشناختی در افراد دارای اختلالات روانی
ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه و بخشش و انتقام در زوج های میانسال شهر ...
بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر شبیه سازی بر درگیری تحصیلی و درک مفهومی دانش آموزان مقطع متوسطه
بررسی اثر بخشی نمایش آموزشی بر مهارت های یادگیری و عاطفه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر ...
بررسی اثر بخشی روش سرگرم آموزی بر آموزش گروهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مقایسه تاثیر یادگیری بازی بنیاد و بازی های جدی بر میزان یادگیری درس ریاضیات دانش آموزان مقطع ابتدایی
بررسی اثر بخشی به کار گیری بازی های ذهنی بر یادگیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از آسیب در افراد دارای اختلال شدید و افراد دارای اختلال خفیف
بررسی اثر بخشی درمان حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد EMDR بر اختلال استرس پس از آسیب در کودکان آزار جنسی
بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) در زنان آسیب دیده جنسی
بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب سلامتی و افزایش کیفیت زندگی
رابطه اضطراب سلامتی و استرس با ویژگی های فرهنگی در خانواده های پرجمعیت شهرستان ...
مقایسه اثر بخشی بخشش درمانی بر کاهش نشخوار فکری و افزایش سلامت روانی در افراد با و بدون انگیزه مثبت
بررسی تاثیر بخشش درمانی بر کاهش افکار خود آیند منفی و افسردگی در زنان ...
رابطه بین همدلی و ارتباط اجتماعی با بخشش در افراد ...
رابطه مهارت های اجتماعی و سلامت روانی با احساس تنهایی در نوجوانان دختر ...
مقایسه تاثیر بخشش و ابراز خشم بر مهارت های اجتماعی و رابطه والد فرزندی در خانواده های شهر ...
مقایسه رابطه بازی با یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی
مقایسه اثر بخشی بازی جدی و بازی های تفریحی بر استرس و عملکرد تحصیلی و مهارت حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه اول
رابطه عملکرد تحصیلی و قدرت تمرکز با بازی کردن سازمان یافته در نوجوانان
بررسی اثر بخشی روش ترکیب بازی با یادگیری بر مهارت حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...
بررسی اثر بخشی موزه کودکان بر یادگیری و افزایش مهارت کاوشگری کودکان مقطع ابتدایی
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ... بر اساس نظریه بهداشتی انگیزشی هرزبرگ
رابطه نیاز به پیشرفت و موفقیت و نیاز به وابستگی و نیاز به قدرت (اقتدار) با رضایت شغلی در کارکنان ...
نقش خودکارآمدی و مهارت های شناختی در پیش بینی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
رابطه فرآیندهای شناختی و خودکارآمدی با استرس در مردان ...
نقش ترغیب اجتماعی و خودکارآمدی در پیش بینی موفقیت تحصیلی در دانش آموزان ...
رابطه مدل های اجتماعی و حالات عاطفی با خودکارآمدی در دانشجویان ترم آخر جویای کار
رابطه انگیزه پیشرفت و ریسک پذیری با اعتماد به نفس در دانشجویان ...
مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر استرس پس از سانحه
بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر اختلال استرس پس از آسیب بر اساس مدل شناختی اهلرز و کلارک
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اختلال استرس پس از آسیب با و بدون فاصله پس از سانحه
بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر کاهش استرس پس از سانحه و افسردگی در کودکان زلزله زده
بررسی اثربخشی تکالیف احیای مجدد زندگی بر کیفیت زندگی و شادکامی در افراد دارای استرس پس از آسیب
رابطه بین یادگیری و موفقیت تحصیلی با بازی های ایفای نقش در دانش آموزان دیرآموز مقطع ابتدایی
مقایسه اثر بخشی بازی های کامپیوتری و بازی های LPG و میزان یادگیری در دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی شهرستان ...
رابطه بین استرس با فشارهای شغلی و عملکرد در کارکنان ...
رابطه تپش قبل و اضطراب با استرس مزمن در مردان شاغل غیر بومی در اداره ... شهرستان ...
بررسی رابطه رضایت شغلی و خودکارآمدی کارآفرینی با تعهد نسبت به هدف در دانشجویان ...
اثربخشی راهبردهای خود نظم ‌دهی بر پیشرفت تحصیلی و جهت گیری هدف دانشجویان شاغل مقطع ارشد
رابطه تفکرات مبتنی بر ترس با عدم تمرکز و استرس شغلی در کارکنان اداره ...
رابطه اعتماد به نفس و تمرکز با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ...
رابطه بین مهارت های اجتماعی و نحوه دوست یابی و اعتماد به نفس کودکان
مقایسه کمال گرایی و نظم جویی شناختی هیجانی و بخشش در افراد دارای تعهد مذهبی و افراد عادی
بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با کمرویی و دروغگویی کودکان
اثربخشی درمان شناختی – رفتاری با تکیه بر فرهنگ بر کاهش عاطفه منفی و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس در ...
بررسی اثر بخشی ذکر درمانی بر نشخوار فکری و استرس و کیفیت خواب سالمندان
بررسی اثر بخشی ضرب المثل درمانی بر امیدواری مثبت و کاهش عواطف منفی
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر فلج خواب و ترس های خاص در نوجوانان
مقایسه اضطراب و استرس و برانگیختگی هیجانی در افراد بومی و اقلیت
بررسی اثر بخشی روش مداخله ای حساس به فرهنگ بر کاهش اختلال اضطرابی فراگیر و اختلال استرس پس از آسیب
رابطه اعتیاد و اقدام به خودکشی با اختلال استرس پس از سانحه در افرادی که در زلزله خانواده خود را از دست داده اند
مقایسه رابطه بین ارتباط والد فرزندی و تنظیم هیجان با مشکلات سازمان یافتگی در کودکان بیش فعال و عادی
مقایسه اثر بخشی موسیقی درمانی و بازی درمانی بر افزایش توانایی حرکتی و رشد ذهنی کودکان عقب مانده
بررسی اثر بخشی بازی درمانی بر مهارت های زبانی و توانایی مراقبت از خود در کودکان عقب مانده ذهنی حمایت پذیر
مقایسه خودکفایی اقتصادی و اجتماعی و رشد حرکتی و توانایی ذهنی در کودکان عقب مانده ذهنی دختر و پسر
بررسی اثر بخشی مهارت حل مسئله بر کفایت اجتماعی و رشد ذهنی کودکان عقب مانده آموزش پذیر
مقایسه حافظه شنیداری و مهارت برقراری ارتباط با همسالان در کودکان با عقب ماندگی ذهنی مرزی در مدارس عادی و استثنایی
بررسی اثر بخشی گفتار درمانی بر توانایی زبانی و هوش بهر کودکان عقب مانده ذهنی
بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر توانایی های هوشی و سازگاری اجتماعی کودکان با عقب ماندگی ذهنی خفیف
بررسی اثر بخشی کتاب درمانی بر توان ذهنی و سازگاری اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی
رابطه بین مهارت های اجتماعی و نحوه دوست یابی و اعتماد به نفس کودکان
مقایسه رابطه دیس تایمی و بیش فعالی با استرس پس از آسیب در کودکان پرخاشگر و عادی
مقایسه مدیریت خشم و بیش فعالی با تنظیم هیجان در کودکان بدسرپرست و عادی
بررسی اثر بخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تمرین برای کنترل خشم و بیش فعالی در نوجوانان دختر متوسطه اول
مقایسه اثر بخشی CBT بر پرخاشگری و تعارضات اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر تحریف شناختی و افسردگی کودکان دارای اختلال بیش فعالی ADHD
مقایسه تنظیم رفتار حرکتی و عملکرد تحصیلی و روابط با همسالان در کودکان بیش فعال دختر و پسر
رابطه بین شیوه های فرزند پروری با شدت اختلال بیش فعالی و هنجارگریزی کودکان مقطع ابتدایی
بررسی اثربخشی طرحواره شناختی اجتماعی والدین بر کاهش پرخاشگری و اختلال سلوک کودکان
بررسی اثر بخشی آزمون عملکرد پیوسته (CPT) بر پرخاشگری و اختلال سلوک در کودکان بیش فعال
مقایسه میزان درک رمزگردانی محیط و رشد اجتماعی در کودکان پرخاشگر با کودکان غیر پرخاشگر
بررسی نقش آموزش خودکنترلی بر کاهش رفتار پرخاشگرانه و اختلال سلوک در دانش آموزان دوره متوسطه دوم
مقایسه رابطه و عزت نفس و ابراز وجود با کلیشه سازی جنسیتی در کودکان پسر و دختر
بررسی نقش واسطه ای عملکرد والدین در رابطه رشد ذهنی و مهارت های کلامی در نوجوانان دختر
مقایسه رضایت زناشویی و میزان همدلی در رابطه با تفاوت های شخصیتی در زوج های تحصیل کرده و سطح سواد پایین
رابطه بین تعارض خانوادگی و پرخاشگری فرزندان با تفاوت فرهنگی در خانواده های ...
بررسی اثر بخشی خود متمایز سازی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج ها
بررسی تاثیر مشاوره به سبک شناختی اجتماعی بر کاهش پرخاشگری و افسردگی کودکان بیش فعال
بررسی اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی به والدین بر کاهش پرخاشگری کودکان مقطع ابتدایی
بررسی عوامل موثر بر کاهش پرخاشگری کودکان مقطع ابتدایی
مقایسه سوگیری اسنادی و رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان پرخاشگر دختر و پسر
رابطه بین یادگیری و خود نظم دهی با تدریس بازی محور در مقطع ابتدایی
بررسی رابطه سن شروع مدرسه با میزان موفقیت و یادگیری
نقش بازی های کلامی بر رشد زبانی کودکان (یک پژوهش کیفی)
بررسی اثربخشی کلاس های زبان بدن نوزادان به مادران در رشد زبانی و مهارت های حرکتی نوزادان 9 ماهه تا یکساله
بررسی اثر بخشی ارتباط مادر- فرزندی بر قدرت درک نام اشیاء و رشد زبانی در کودکان یکساله
مقایسه رابطه خشونت و موفقیت تحصیلی با الگوپذیری از رسانه در کودکان عادی و علاقمندی به بازی های خشن رایانه ای
بررسی نقش بازی های رایانه ای در اضطراب و افسردگی نوجوانان
رابطه پرخاشگری و افت تحصیلی با تماشای خشونت در تلویزیون
رابطه بین تمرکز و پرخاشگری با تماشای تلویزیون در کودکان
بررسی رابطه اضطراب و کابوس های کودکان با فوبیای خاص
بررسی عوامل موثر بر شیوه های تربیتی کودک آزرده
رابطه بین شیردهی و امنیت دلبستگی کودکان با سبک فرزندپروری مادران
مقایسه دلبستگی ایمن و گریه خویی در کودکان فرزند خوانده و عادی
بررسی رابطه سبک دلبستگی ایمن مادران و پریشانی و اضطراب نوزادان
مقایسه توانایی یادگیری دروس و مهارت های حرکتی در کودکان چپ دست و کودکان ماهر در استفاده از هر دو دست
بررسی اثر بخشی تکنیک تمدد اعصاب بر کاهش اضطراب جدایی و علاقمندی به مدرسه در کودکان مقطع متوسطه اول
رابطه عملکرد تحصیلی و میزان یادگیری با انجام تکالیف در دانش آموزان مقطع ابتدایی
بررسی رابطه آموزش و رشد ذهنی کودکان با تعامل اجتماعی در نظریه ویگوتسکی
مقایسه اثربخشی آموزش مکاشفه ای و آموزش مستقیم بر قدرت حل مسئله در کودکان پایه ششم ابتدایی