برای انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی ، ساختار جنسیتی خانواده یک مبحث جذاب به شمار می آید. ساختار جنسیتی خانواده بر بزرگسالان و کودکان تأثیر می گذارد.

در خانواده ای که فرزندان فقط پسر هستند، مادر به عنوان یک ملکه یا فردی زحمتکش با توجه به نقش پسرها و پدر تلقی می شود. به همین ترتیب در خانواده ای که همه فرزندان دختر هستند، پدر ممکن است به عنوان یک بت یا دشمن عمومی تلقی شود. چنانچه دختران او احساس کنند که وی با آنها مهربان نیست یا رفتاری نامناسب با مادرشان دارد بر علیه او بر می خیزند. در یک خانواده گسترده بویژه با افزایش سن والدين و پدر بزرگها و مادر بزرگها، افراد مؤنث در خانواده تسلط پیدا می کنند. به دلیل اینکه زنان عمرشان طولانی تر است.

چنانچه مادر بزرگ مادری از مادر خواسته های زیادی داشته باشد، شوهر و کودکانش به دلیل غفلت او از آنها احساس رنجش و ناخشنودی می کنند. این امر به ناسازگاری در خانواده منجر می شود و شوهر و کودکان پسر از انجام فعالیتها در خانواده تا جایی که ممکن است کناره گیری می کنند. 

یک مرد با بازنشسته شدنش وقت بیشتری را در خانه در مقایسه با زمان پیش از بازنشستگی می گذراند اگر اقوام همسرش با او زندگی کنند و یا به تنهایی با همسرش زندگی کند، بیشتر اوقات وی با همسر و سایر زنهای اقوام و بستگانش مانند خواهر زن، ادرزن و... سپری می گردد که در واقع هر چه مردی مسن تر می شود علایق و فعالیتهایش زنانه می گردد و این امر بر شخصیت او تأثیر می گذارد (استینت، ۱۹۹۵).

پیشنهاد یک موضوع پایان نامه روانشناسی در مورد ساختار جنسیتی خانواده را از ما بخواهید.