برای داشتن یک موضوع پیشنهادی برای پروپوزال پایان نامه روانشناسی خانواده می توانید در مورد سازگاری و ناشازگاری در خانواده به تحقیق بپردازید.

ساختار خانواده چه گسترده باشد چه هسته ای، اعضای خانواده به موقع سازگار می شوند و آن را به عنوان یک الگوی خوب می پذیرند. هر چیزی که باعث مختل شدن زندگی خانوادگی شود باعث به هم ریختن اعضای خانواده نیز می شود و نیازمند سازگاریهایی جدید جهت تغییر این شرایط است. شایع ترین نوع آشفتگی در خانواده مزاحمت افراد بیگانه است. این افراد ممکن است مهمان ها باشند. کسی که مدت زمان کوتاهی را با اعضای خانواده سپری می کند- پرستار کودکان که کودکان را در زمان عدم حضور والدین یا زمانی که مادر بیمار است نگهداری می کند، خدمتکارانی که برای نظافت و یا انجام کارهای روزمره وارد خانه می شوند یا ناپدری و نامادری که عضو دائمی خانواده می شود.

به جز ناپدری و نامادری تأثیر افراد غریبه معمولا موقتی است. با این حال کودکان خانواده تمایل دارند آنها را به عنوان افراد مزاحم تلقی کنند و از حضور آنها در خانه رنج می برند. این امر به ایجاد نگرشهای منفی و ناسازگاری منجر می شود. اگرچه غریبه ها در خانه هستند از بچه ها انتظار می رود که با آنها به خوبی رفتار کنند و زمانی که نتوانند با آنها به گونه ای رفتار کنند که مورد انتظار والدینشان است، والدینشان آنها را به دلیل بد رفتاری و خشونت با افراد غریبه سرزنش و تنبیه می کنند (استاکل، ۲۰۰۴).

حتی زمانی که همه اعضای خانواده افراد غریبه را دوست داشته باشند، آنها به طور اجتناب ناپذیری با ازدحام در خانه، به هم ریختن برنامه روز مره و تشدید کار و مسئولیتهای همه اعضای خانواده، باعث متفاوت شدن وضع خانه می شوند. با اینکه میدانیم افراد بیگانه تنها برای مدت کوتاهی در خانه هستند، اعضای خانواده سعی نمی کنند که با او سازگار شوند. در نتیجه تا زمانی که افراد بیگانه خانه را ترک نکنند محیط خانه آشفته است. به همین دلیل است که مزاحمت افراد بیگانه به مدت طولانی می تواند باعث آسیب رساندن به شخصیت همه اعضای خانواده شود. با وجود اینکه مزاحمت ناپدری با نامادری احتمالا دائمی است، بیشتر کودکان بویژه زمانی که پدر و مادر واقعیشان هنوز زنده هستند نمی توانند چنین حقیقتی را بپذیرند که با آن سازگار شوند. در عوض آنها ناپدری با نامادری را به عنوان یک فرد مزاحم تلقی می کنند.

برای سفارش انتخاب یک موضوع جدید برای پایان نامه روانشناسی خانواده در مورد سازگاری یا متغیرهای دیگر با ما در ارتباط باشید.